Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaanhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afsluiting kruispunt.aspxAfsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaan<p><strong>Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan</strong><br></p><p>De bouwactiviteiten in het kader van de vergroening en verduurzaming waterschapskantoor en omgeving zijn in volle gang.</p><p> <a href="/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspx"><span style="color:#ed7422;"><strong><klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel, waarin een toelichting op dit mooie project></strong></span></a></p><p>In het kader van de werkzaamheden is de Maria Theresialaan sinds enige tijd afgesloten en zoals u op de foto  kunt zien worden de resultaten van de inspanningen zichtbaar. De volgende stap staat inmiddels voor de deur en dat is de herinrichting van de kruising Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan. Om deze werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, zal het kruispunt worden afgesloten voor verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld volgens onderstaande situatietekening. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de aanwezige trottoirs. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen duren tot januari 2021. Gedurende de kerstvakantie zal het kruispunt tijdelijk worden opengesteld voor het verkeer. Uiteraard wordt bovenstaande informatie ook via de Strabag Omgevingsapp gecommuniceerd. Deze app is eenvoudig en gratis te downloaden op uw gsm.</p><p>Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt deze doorgeven via de Strabag Omgevingsapp. Mocht u niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken, kunt u uw vraag of opmerking ook doorgeven via het mailadres <a href="mailto:verduurzaming@waterschaplimburg.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>verduurzaming@waterschaplimburg.nl</strong></span></a><br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/November%202020_Bewonersbrief%20afsluiting%20kruispunt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:700px;height:813px;" /><br></p>Afsluiting kruispunt

 

 

Synergienieuwsbrief november 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-november-2020.aspxSynergienieuwsbrief november 2020De november-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! 2020-11-17T23:00:00Z
Maas Cleanup: de resultatenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Infographic-impact-Maas-Cleanup.aspxMaas Cleanup: de resultatenBedrijfsleven en overheden sloegen op 19 september van dit jaar de handen ineen om hier via de Maas Cleanup iets aan te doen. 2020-11-15T23:00:00Z
Nieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Veldenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-persleiding-van-4-kilometer-tussen-Venlo-en-Velden.aspxNieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en VeldenDe maar liefst 4 kilometer lange persleiding tussen Venlo en Velden wordt vervangen. De persleiding pompt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo.2020-11-04T23:00:00Z

 

 

Nieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Veldenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-persleiding-van-4-kilometer-tussen-Venlo-en-Velden.aspxNieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Velden<p>​<strong>De maar liefst 4 kilometer lange persleiding tussen Venlo en Velden wordt vervangen. De persleiding pompt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo.</strong><br></p><p><br>Via de persleiding wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Het goed functioneren van deze persleiding is dus van groot belang om het afvalwater goed af te kunnen blijven voeren. Er bestond al een vermoeden dat de persleiding tussen Velden en Venlo in slechte staat was vanwege enkele leidingbreuken in de afgelopen jaren. Na een grondige inspectie bleek de persleiding over de hele lengte te zijn verzwakt. De inspectie liet zien dat de persleiding zowel aan de binnen- als de buitenkant was aangetast. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>WERKZAAMHEDEN</strong></span><br>De uitvoerende werkzaamheden zijn afgelopen zomer gestart (juli 2020) en duren tot eind 2020 (december). De graafwerkzaamheden in de buurt van Valuas in Venlo zijn reeds afgerond. Het fietspad aldaar wordt begin november opnieuw geasfalteerd. Het fietspad zal nog tot eind van dit jaar afgesloten zijn. Er is een omleidingsroute aangegeven.<br></p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">VERVANGING ASBEST-CEMENT BUIZEN</span></strong><br> De oude leiding, die bestaat uit asbest-cement buizen, wordt vervangen door een HDPE (High Density Polyetheen) exemplaar. De oude buizen worden niet afgebroken, maar in hun geheel verwijderd met behulp van een kraan. Vervolgens worden de buizen verpakt en in een container afgevoerd. Omdat de buizen in hun geheel verwijderd worden, komen er geen stoffen vrij en levert dit geen gevaar op voor voorbijgangers of omwonenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een vakkundige aannemer die werkt volgens de geldende voorschriften bij het werken met asbest. <br></p><p><br></p><p style="text-align:center;"><em>Klik op de afbeelding voor het afspelen van de video</em><br></p><p style="text-align:center;"><a href="https://omroepvenlo.b-cdn.net/7f8192a7-3786-4c1b-a531-9d66f42f9af8_1080.mp4"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Afbeelding%20film%20persleiding%20Venlo-Afferden.png" alt="" style="margin:5px;" /></a><br></p><p><br></p>2020-11-04T23:00:00Z
Gloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Steinhttps://www.wbl.nl/Paginas/Gloednieuwe-Verdygo®-installatie-voor-RWZI-Stein.aspxGloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Stein<p><strong>Om aan de aangescherpte kwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, waren aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Stein noodzakelijk. Waterschapsbedrijf Limburg besloot de installatie volledig te vernieuwen volgens het eigen Verdygo® ontwerp- en bouwconcept, waarbij modulair ontwerpen en bouwen centraal staat. De bouw van de installatie is sinds afgelopen zomer in volle gang; naar verwachting wordt de nieuwe installatie in mei 2021 in bedrijf genomen.  </strong><br> <br>De oude installatie werd in 1984 gebouwd en is niet meer goed in staat de aangescherpte normen voor de waterkwaliteit bij te benen. Daarom wordt deze vernieuwd volgens het Verdygo-concept van Waterschapsbedrijf Limburg. Daarbij wordt de installatie bovengronds gebouwd en gevormd door een serie aan elkaar geschakelde modules. De installatie lijkt qua ontwerp sterk op de meest recent opgeleverde Verdygo-installatie in Weert. Bijzonder detail: een aantal modules van de Verdygo-installatie in Stein worden gebouwd door leerlingen van Vakwijs Opleidingen in Stein. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>NEREDA®-ZUIVERINGSTECHNOLOGIE</strong></span><br> Net als in Weert is gekozen voor toepassing van de biologische Nereda®-zuiveringstechnologie; een innovatie van Royal HaskoningDHV. Hiermee kan het afvalwater milieuvriendelijker worden gezuiverd en zo'n 20-30% energiezuiniger ten opzichte van traditionele zuiveringstechnologieën. De installatie wordt medio mei 2021 opgestart. Zodra deze naar behoren werkt en het gezuiverde water (effluent) voldoet aan de nieuwe KRW-normen, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>TOENAME VAN VERDYGO-PROJECTEN</strong></span><br> In 2018 en 2019 rolde WBL het Verdygo-concept al succesvol uit naar de RWZI's in Simpelveld, Roermond, Wijlre, Hoensbroek en Weert. Gelijktijdig met het project in Stein wordt momenteel gebouwd aan een Verdygo-installatie in Panheel: een klus van formaat, echter omdat de twee projecten gelijktijdig zijn ontwikkeld levert dit ook een tijds- en kostenbesparing op. Daarnaast is slim gebruik gemaakt van ervaringen en inzichten die zijn opgedaan tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert. Inmiddels zijn ook diverse andere waterschappen in Nederland overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. In 2019 ontwikkelden WBL en Vallei en Veluwe in een recordtempo van vijf maanden vijf nieuwe modules: een perforatierooster, kettingomlooprooster, zandvanger, pompstap en koppelsysteem. Deze modules worden toegepast op de nieuwe RWZI's in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe.<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Stein_Bouw_640x423_definitief.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:198px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw_Stein_MVB20200915-080.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:200px;" /><br></td></tr></tbody></table><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">LEGIO VOORDELEN</span></strong><br> Verdygo is een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bouwen volgens de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek, gecombineerd met de biologische Nereda zuiveringstechnologie, kent legio voordelen. In tegenstelling tot traditionele installaties met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit losse modules die bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Modules kunnen gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in gebieden of landen die te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of krimp, of lokale zuiverings-problematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI's. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AMBITIE</span></strong><br> Met de transformatie van de volgende traditionele zuiveringsinstallatie naar een Verdygo-installatie heeft WBL een belangrijke stap gezet in het waarmaken van een grote ambitie. In 2030 wil zij Verdygo op minimaal 75% van haar zuiveringen geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste 2 volledig zijn uitgevoerd. Met de introductie van Verdygo in Panheel en Stein staat de teller op 7 van de 17 RWZI's.  <br><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">DE ZUIVERINGSINSTALLATIE VAN DE TOEKOMST </span></strong><br>Net als andere waterschappen in binnen- en buitenland staan Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De regelgeving wordt steeds strenger en we worden geconfronteerd met demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterzuivering een enorme vlucht genomen en komen er steeds meer innovatieve technieken en technologieën op de markt die het mogelijk maken om op deze uitdagingen in te spelen. De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in het verleden gebouwd om de komende 40 tot 50 jaar mee te gaan. Het aanpassen van deze robuuste installaties aan de huidige ontwikkelingen volgens traditionele bouwmethoden is uiterst tijdrovend en kostbaar. Bovendien kent de huidige afvalwater-infrastructuur zijn beperkingen voor wat betreft decentraal zuiveren en het hergebruik van gezuiverd water voor specifieke doeleinden, zoals lokale droogtebestrijding en de procesindustrie. Deze uitdagingen vragen om een geheel nieuwe zuiveringsinstallatie. Met de introductie van het modulaire zuiveringsconcept Verdygo in 2011 heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. Dankzij de modulaire, bovengrondse bouwwijze biedt Verdygo de flexibiliteit om toekomstbestendig op veranderingen in te spelen. Anno 2020 is er dan ook veel belangstelling voor Verdygo vanuit andere waterschappen en ook internationaal zijn er verzoeken tot samenwerking. </p>2020-11-03T23:00:00Z
Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)https://www.wbl.nl/Paginas/Gelijkwaardig-partnership-tussen-opdrachtgever-en-opdrachtnemer-(raamcontracten).aspxGelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)<div><span class="ms-rteFontSize-4" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)</span></strong></span></span><br></div><div><br></div><div>Klik <a href="/SiteCollectionDocuments/2020-08-01%20-%20Stadswerk%2008_2020_wbl_v2.pdf"><span style="color:#ed7422;"><strong>hier</strong></span></a> voor het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Stadswerk.</div><div><br><br></div>2020-10-12T22:00:00Z
CoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-pilot-van-start-in-Roermond-‘the-next-generation’-afvalwaterzuivering.aspxCoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuivering<p><strong>Na succesvolle schoonwatertesten bij </strong><strong>KWR Water Research Institute in Nieuwegein is </strong><strong>de nieuwe CoRe-pilotinstallatie op 29 september aangekomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Roermond. CoRe is een geavanceerde zuiveringstechnologie waarmee afvalwater direct kan worden gescheiden. Dit levert twee interessante producten op: zeer schoon water en een sterk geconcentreerd residu dat rijk is aan grondstoffen. 'CoRe' staat voor 'Concentrate, Recover & Re-use' en wordt ook wel beschouwd als de 'next generation' afvalwaterzuivering. </strong><strong> </strong></p><p>CoRe is een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, die efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk maakt. Omdat de zuiveringstechnologie compact is, is deze eenvoudig in te passen in bestaande zuiveringsinstallaties en sluit deze naadloos aan op de modulaire Verdygo-bouwwijze van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierdoor wordt ook decentraal zuiveren eenvoudiger gemaakt. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om lokaal uit de afvalwaterstroom te halen wat daar nodig is en het restant per persleiding door te voeren voor verdere centrale verwerking. Dit biedt zeer interessante kansen voor de industrie en landbouw.  </p><p><br><strong>Hergebruik van water en grondstoffen</strong></p><p>'CoRe' staat dus voor Concentrate, Recover en Re-use, ofwel: concentreren, terugwinnen en hergebruiken. Bij de CoRe-technologie wordt het afvalwater direct fysisch-chemisch gescheiden van de vervuiling door middel van een innovatieve combinatie van membraantechnologieën genaamd 'forward osmose' en 'reverse osmose'. Dat proces levert twee producten op: kraakhelder water (permeaat) en een sterk geconcentreerd residu (concentraat). Het schone water is zelfs zó zuiver dat je het niet direct zou kunnen drinken; hiervoor moeten eerst mineralen aan het water worden toegevoegd. Vooralsnog wordt echter niet ingezet op de toepassing als drinkwater, maar het water kan wél direct worden ingezet voor andere toepassingen, zoals de landbouw en industrie. In de landbouw biedt dit kansen om perioden van extreme droogte, zoals afgelopen zomer, te overbruggen. Juist door de hoge kwaliteit is het water uitermate geschikt voor toepassing als proceswater in de industrie, zoals voedingswater voor de stoomketel of suppletiewater voor koelwatersystemen. Het sterk geconcentreerde residu (concentraat) bevat allerlei organische stoffen (energie), grondstoffen en nutriënten (stikstof en fosfaat). Ook blijven bijna alle microverontreinigingen achter in het concentraat. Door het relatief kleine volume en de hoge concentratie is het concentraat veel efficiënter te behandelen dan bij traditionele biologische zuiveringsmethoden. Denk hierbij aan vergisting, nutriëntenterugwinning en het verwijderen van microverontreinigingen.<br> <br><strong>De technologie </strong><br>De innovatieve combinatie van de membraantechnologieën 'forward osmose' en 'reverse osmose' vormt de basis voor de CoRe-technologie. In de eerste stap (forward osmose) wordt het water via een membraan onttrokken aan het ruwe afvalwater met behulp van een sterke zoutoplossing ('draw solution'). In de tweede stap wordt het water via een membraan onder hoge druk weer uit de zoutoplossing geperst (reverse osmose). Het concentraat dat resteert kan biologisch worden behandeld met anaerobe technologie waarbij biogas wordt geproduceerd. Bovendien zal het naar verwachting efficiënter zijn om uit die geconcentreerde stroom nutriënten terug te winnen. Bij de traditionele manier van biologisch zuiveren, die momenteel op alle Limburgse RWZI's wordt toegepast, wordt de vervuiling met behulp van bacteriën microbiologisch omgezet in stikstofgas en CO<sub>2. </sub>Daarbij komt ook een kleine hoeveelheid lachgas vrij. Bij het zuiveren met de CoRe-technologie komen naar verwachting minder broeikasgassen vrij. Het zuiveren met CoRe helpt dan ook om de emissie van broeikasgassen tijdens het zuiveringsproces te verminderen. Een ander groot voordeel: medicijnresten kunnen met behulp van CoRe veel beter uit het afvalwater worden verwijderd. Het verwijderen van medicijnresten vormt voor biologische zuiveringsmethoden een grote uitdaging, omdat de bacteriën niet goed in staat zijn deze volledig te verwijderen. Hierdoor komen op dit moment via het RWZI-effluent nog medicijnresten in het oppervlaktewater terecht.<br> <br><strong>Strategisch belang</strong></p><p>De CoRe technologie is van strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van de afvalwaterketen, en een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal en circulair Waterschapsbedrijf Limburg. Zowel op het gebied van waterkwaliteit (zeer schoon water voor natuur of hergebruik in landbouw of industrie) als qua duurzaamheid (kleinere klimaatvoetafdruk in combinatie met energie- en grondstoffenterugwinning) biedt dit concept veel kansen. Deze aspecten gecombineerd in een compacte, modulaire installatie bieden ongekende meerwaarde voor de toekomst.</p><p><strong>Tijdspad</strong><br> De CoRe-technologie werd in 2017 al op kleinere schaal getest op de RWZI in Simpelveld. Op die locatie werd een eerste proefinstallatie getest voor het behandelen van 200 l/h; de installatie in Roermond is een doorontwikkelde versie met een capaciteit van 2 m³/h (opschaling met een factor 10). De pilot zelf richt zich alleen op de concentratiestap van het CoRe-concept. Na aankomst op 29 september nemen het aansluiten, de opstartfase en schoonwatertesten ongeveer vier weken in beslag. Hierna zal de installatie gevoed worden met het binnenkomende afvalwater – het influent – van de RWZI Roermond en gaat het onderzoek officieel van start. Het pilot-onderzoek betreft een duurtest van in totaal 1 jaar. In deze periode wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van de producten, de stabiliteit van de technologie en het verbruik aan energie en chemicaliën. Deze informatie is nodig om weer een stap verder te komen met de ontwikkeling van de deze baanbrekende zuiveringstechnologie. Parallel hieraan is Waterschapsbedrijf Limburg in overleg met vertegenwoordigers van de landbouw- en industriële sectoren in Limburg om de toepassingsmogelijkheden van het gezuiverde water te bekijken.</p><p><strong>Samenwerking en financiering </strong><br>Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, KWR Water Research Institute, Allied Waters, RoyalHaskoningDHV en BLUE-tec en wordt medegefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het Ministerie van Economische Zaken.</p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Pilot%20Core%20Water%202020%2007%2015-038_A5_zijde%20RO%20unit.jpg" alt="" style="margin:5px;width:530px;height:376px;" /></p>2020-09-29T22:00:00Z
Kledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Kledingstukken-en-tractorbanden-uit-Limburgse-beken-gehaald.aspxKledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaald<p><strong>Meer dan vijfduizend vrijwilligers maakten afgelopen zaterdag op ruim 200 plaatsen in de provincie schoon waarvan meer dan 30 acties in het stroomgebied van de Maas. Ongeveer honderd medewerkers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en hun gezinsleden namen de Maas en Limburgse beken onder handen, waaronder de Groote Molenbeek, de Niers en de Zeep. Zowel per kano als te voet zochten zij naar zwerfafval en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarbij deden zij bijzondere vondsten, zoals tractorbanden, grote stukken zeil, de cap van een wetsuit en onderbroeken. In de jachthaven van Roermond gaven gouverneur Theo Bovens en Maas Cleanup-initiatiefnemer Huub Waterval het startsein voor deze Maas Cleanup in aanwezigheid van onder meer dijkgraaf Patrick van der Broeck en waterschapsbestuurder Arnold Jansen.</strong><br> <br>Volgens een voorzichtige inschatting van de Maas Cleanup organisatie zijn zaterdag 5.000 vuilniszakken met afval ingezameld. Arnold Jansen: "We kijken terug op een succesvolle eerste editie. Graag wil ik alle waterschappers, WBL'ers en hun gezinsleden bedanken voor hun hulp. Dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen voor deze opruimactie is hartverwarmend. Uiteraard is het ook in hun belang de afvalstroom te verminderen. Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, verdient echter lof." </p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>PLASTIC AFVAL VERMINDEREN<br></strong><span style="color:#444444;">Waterschap Limburg stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren. "Het </span><span style="color:#444444;">is ons werk en onze verantwoordelijkheid om het Limburgse watersysteem schoon te houden," vertelt Jansen. "Daarom zijn we partner in het Interreg V-c project 'Litter free rivers and streams'." Bij de startconferentie van dit euregionale project – afgekort: LIVES – ontstond het idee van de Maas Cleanup. "Binnen LIVES bekijken we op welke manier we door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas kunnen verminderen. Opruimacties zoals de Maas Cleanup, innovatieve manieren om afval af te vangen en handhaving zijn daarbij belangrijk. Maar ook dataverzameling én communicatie moeten stimuleren om afval aan de bronnen te voorkomen.".</span><strong><br></strong></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-0" style="width:100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_1_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:400px;height:277px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_2_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:369px;height:277px;" /><br></td></tr></tbody></table><p></p>2020-09-23T22:00:00Z
WBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-schaalt-rioolwatermeting-voor-RIVM-op-naar-alle-RWZI’s.aspxWBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’s<p><strong>Sinds april dit jaar werkt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan de landelijke rioolwatermeting van het RIVM. De rioolwatermeting helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van COVID-19 in Nederland; de meting kan ook een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe oplevingen van het virus. Sinds kort wordt op 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) gemeten, waaronder alle 17 RWZI's van WBL. Daarmee wordt het rioolwater afkomstig van 17 miljoen Nederlanders onderzocht op de aanwezigheid van corona.</strong><br> <br>Het onderzoek ging in april van start met 29 RWZI's in heel Nederland; 2 daarvan waren de RWZI's in Venray en Maastricht-Bosscherveld. "Op de vraag van het RIVM om mee te werken, hebben wij volmondig 'ja' gezegd: samen met de andere waterschappen dragen we graag bij aan de maatschappelijke uitdaging om het coronavirus te bestrijden", vertelt Arnold Jansen, WBL-bestuurder.  <br>Het RIVM selecteerde de locaties Venray en Maastricht-Bosscherveld, omdat deze samen met de andere Nederlandse RWZI's een betrouwbare afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. <br>Het rioolwateronderzoek is recent op verzoek van Minister Hugo de Jonge van VWS in korte tijd flink uitgebreid: van de 29 meetpunten in april (waarvan 2 WBL-locaties), naar 80 in juli (waarvan 6 WBL-locaties) en 318 locaties op dit moment.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Goede aanvulling COVID-19 surveillance </span></strong></h2><p>De rioolwatermeting helpt enerzijds bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Anderzijds speelt de meting een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke opleving van het virus. Mensen die besmet zijn, scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat men klachten ondervindt en dus ook (ruim) voordat men getest wordt. Andere gegevens (testuitslagen, ziekenhuis- en IC-opnames) lopen altijd een aantal dagen achter op de feitelijke besmettingsrealiteit. Daarom is dit een goede aanvulling op de nationale COVID-19 surveillance, zoals het testen van mensen die gezondheidsklachten hebben. De data worden sinds 19 augustus openbaar gepubliceerd in het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid, dat wekelijks wordt geactualiseerd. Zo kan iedereen zien hoe het landelijk, maar ook in het eigen woongebied gesteld is met de aanwezigheid van corona in het afvalwater.<br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Het onderzoek </span></strong></h2><p>Alle 17 Limburgse RWZI's worden eens per week bemonsterd. Op de dag van de monstername worden gedurende 24 uur kleine hoeveelheden van het afvalwater afgetapt. Deze worden opgevangen in een monstervat. Het monster wordt de volgende dag gekoeld vervoerd naar het laboratorium van het RIVM voor onderzoek. In het laboratorium onderzoeken specialisten van het RIVM het rioolwater op de aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus. Dit genetisch materiaal heet RNA. In het rioolwater kunnen stukjes van dit RNA aanwezig zijn. Als dit het geval is, betekent dit dat er mensen in het betreffende gebied besmet zijn. Het is nog niet mogelijk om op basis van het aantal virusdeeltjes vast te stellen hoeveel mensen precies besmet zijn. Hier wordt momenteel wel onderzoek naar verricht door het RIVM. Op basis van het huidige onderzoeksmodel kan wel een grove schatting worden gemaakt van het aantal mensen waarvan de virusdeeltjes afkomstig zijn. <br>Het is ook niet mogelijk om de resultaten van het onderzoek te herleiden tot één persoon. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de RWZI.  <br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Big Brown Data</span></strong></h2><p> De rioolwatermeting is slechts één voorbeeld van wat er aan waardevolle data – Big Brown Data – schuilgaat in het afvalwater. Het RIVM doet deze meting nu voor het nieuwe coronavirus, maar deed dat eerder ook al voor het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën. "Naast de rioolwatermeting voor het RIVM voeren wij in Limburg momenteel nog drie rioolwatermetingen uit op onze zuiveringslocaties, waaronder één naar de aanwezigheid van medicijnresten in het afvalwater; een andere grote maatschappelijke uitdaging die we graag willen aanpakken", aldus Arnold Jansen. <br></p>2020-09-20T22:00:00Z
WL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/WL-en-WBL-bevrijden-Maas-en-beken-van-zwerfafval-tijdens-Maas-Cleanup.aspxWL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanup<p><strong>Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg slaan op 19 september, tijdens de World Cleanup Day, de handen ineen om de Maas en Limburgse beken te bevrijden van zwerfafval. Zo’n 100 vrijwilligers nemen namens beide organisaties deel aan de Maas Cleanup.</strong></p><p>Zo ontdoen medewerkers van WL en WBL de Groote Molenbeek (Horst aan de Maas-Venray), de Niers (gemeente Gennep), de Oude Helenavaart en het kanaal van Deurne (gemeente Peel en Maas) per kano van zwerfafval. Verhuurders De Peelvisser Meijel en Roepaen stellen daarvoor kosteloos kano’s ter beschikking. In de gemeenten Leudal en Maastricht bevrijden andere waterschappers wandelend de Roggelse Beek, de Neerbeek, de Gelei en de Zeep van plastic en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarnaast sluit een deel van de medewerkers zich aan bij de locaties die zijn aangewezen door de Maas Cleanup-organisatie. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AANPAK ZWERFAFVAL</span></strong><br></h2><p>De Maas Cleanup is een initiatief van een aantal Limburgse bedrijven dat samen met beleidsmakers, natuurorganisaties als IVN én burgers verantwoordelijkheid wil nemen voor de zwerfafvalproblematiek. Een nog steeds groeiend aantal bedrijven en organisaties sluiten zich bij hen aan. Arnold Jansen, bestuurder van WL en WBL, hoopt samen met de andere Founding Partners van de Maas Cleanup een groeiende beweging te kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten. “We streven naar verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval,” vertelt hij. “Niet alleen door mensen op te roepen minder afval te creëren, maar ook door anders en minder in te kopen. Hoe mooi zou het zijn als we weer uit onze rivieren kunnen drinken? In 2018 liep Li An Phoa van de bron van de Maas in Frankrijk naar de monding in de Noordzee om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen. Onze dijkgraaf is een stuk met haar opgelopen. Een ander vergezicht: het uitrollen van de Maas Cleanup naar de rest van het stroomgebied van de Maas, heel Nederland, België, …”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>KICK-OFF</strong></span><br></h2><p>Samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck trapt Arnold Jansen de Maas Cleanup op 19 september af bij watersportvereniging Maas en Roer in Roermond op een Plastic Whale boot. Na afloop sluiten zij zich, net als de andere Founding Partners en sponsoren aan bij één van de vele opruimacties in de provincie. Op<strong> </strong><a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.maascleanup.nl</strong></span></a> is daar een overzicht van te vinden. Aanmelden kan nog!<br></p>2020-09-17T22:00:00Z
Meldingen van schuim in de Geleenbeekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Meldingen-van-schuim-in-de-Geleenbeek.aspxMeldingen van schuim in de Geleenbeek<p><strong>Maandag 14 september zijn er meldingen over schuim in de Geleenbeek in Sittard binnengekomen. In het stadspark is nabij de Steenen sluis een schuimdeken ontstaan en op het Tempelplein is schuim via de put omhoog gekomen.</strong></p><p>Bij onze zuivering in Hoensbroek is water met zeepresten binnengekomen door storing bij een bedrijf. De zuivering heeft dit water opgevangen en gezuiverd, maar er zijn nog enkele residu-resten in het effluent achtergebleven. Bij turbulentie in het water (denk bijvoorbeeld aan een stuw) ontstaat hierdoor veel schuim. We adviseren dan ook om geen vee te laten drinken uit de beek en ook honden niet te laten drinken of zwemmen in de beek. Waterschap Limburg heeft metingen verricht en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.<br></p>2020-09-14T22:00:00Z
Maria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeerhttps://www.wbl.nl/Paginas/Maria-Theresialaan-in-Roermond-tijdelijk-afgesloten-voor-verkeer.aspxMaria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeer<p><strong>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan momenteel een grondige metamorfose: zowel het gebouw als de omliggende buurt worden groener en duurzamer. In de komende weken wordt de Maria Theresialaan heringericht en wordt er meer groen aangelegd. Vanaf 14 september wordt de Maria Theresialaan daarom tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. <br><br></strong></p><p>De Maria Theresialaan wordt smaller gemaakt: enerzijds om de verkeersveiligheid te verhogen  ̶  er worden drempels geplaatst en het wordt een 30 km-zone  ̶  , anderzijds wordt de vrijkomende grond gebruikt om meer groen te kunnen realiseren. Dit vermindert hittestress en verdroging in de zomer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid (zie onderstaande situatietekening). Het trottoir wordt altijd aan één zijde bereikbaar gehouden voor voetgangers en minder validen. Bezoekers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen parkeren in de nabijgelegen parkeergarage Stationspark. Bij de receptie kan een gratis uitrijkaartje verkregen worden. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Omleidingsroutes%20afsluiting%20Maria%20Theresialaan.PNG" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:482px;" /><br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Energie- en waterneutraal</span></strong></h2><p>Met de duurzame transformatie willen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een voorbeeld zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van gebouwen en hun omgeving én het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in het project en faciliteert waar nodig.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gratis omgevingsapp</span></strong></h2><p>Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan de gratis ‘Strabag Omgevingsapp’ downloaden (via de Appstore (IOS) of de Playstore (Android). Ook vragen en/of opmerkingen kunnen via de app worden doorgeven. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Isolatie, verkoeling en watermanagement</span></strong></h2><p>In de afgelopen periode zijn reeds diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Ook het dak is compleet gerenoveerd en geïsoleerd. De komende weken worden de gevels en daken aan de zijde van de Maria Theresialaan voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer, omdat de warmte-uitstraling van steen en beton hiermee significant wordt verlaagd.. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en meerdere in serie geschakelde wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Al het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool: het wordt opgeslagen op het retentiedak en doorgeleid naar de wadi’s. Zo infiltreert het binnen 24-48 uur naar de bodem. Ook op het nieuwe parkeerterrein infiltreert het regenwater in de bodem; bij hevige regenval wordt het via een ondergrondse leiding doorgeleid naar de wadi’s. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Ook komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan overtollig regenwater in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Doorlooptijd</span></strong></h2><p>Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en kent de volgende fases:</p><ul><li>Uitvoering gevels zijde Maria Theresialaan</li><li>Uitvoering gevels zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Maria Theresialaan</li><li>Herinrichting Maria Theresialaan (versmalling)</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Asbestsanering en slopen schoolgebouw</li><li>Aanleg parkeerterrein</li><li>Aanleg/upgraden park (achterzijde parkeerterrein)<br><br><br></li></ul>2020-09-10T22:00:00Z
Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgevinghttps://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspxVergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgeving<p>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving én bij het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in dit project. In de afgelopen periode zijn inmiddels diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Meer recent hebben renovatiewerkzaamheden aan het dak plaats gevonden.</p><p>Kortom: het begin is gemaakt en na de zomervakanties gaan de bouwactiviteiten voortvarend van start. Zo worden de gevels en daken aan de zijde Maria Theresialaan van het kantoor voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Voorts komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. Al met al: werk aan de winkel!</p><p>Via diverse kanalen zullen wij u informeren over de inhoud en voortgang van dit project!<br></p>2020-08-12T22:00:00Z