WBL en partners ontwikkelen innovatieve veldmeetmethode voor IBA’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-en-partners-ontwikkelen-innovatieve-veldmeetmethode-voor-IBA’s.aspxWBL en partners ontwikkelen innovatieve veldmeetmethode voor IBA’s<p><strong>Sinds 2004 beheert en onderhoudt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ongeveer 540 kleine, decentrale zuiveringen voor 23 Limburgse gemeenten. Deze worden ook wel IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) genoemd. Tot voor kort werd de kwaliteit van het gezuiverde water van de IBA’s vastgesteld aan de hand van steekproeven en zogeheten STERLAB-analyses. Deze relatief kostbare methoden leidden echter niet tot het gewenste consistente totaalbeeld. Vanuit de overtuiging dat dit beter kon, heeft WBL hiervoor in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies een nieuwe, innovatieve veldmeetmethode ontwikkeld. <br><br></strong></p><p>Verreweg de meeste huishoudens en bedrijven in Limburg zijn aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Via dit stelsel komt het (huishoudelijk) afvalwater binnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van WBL, waar het gezuiverd wordt en geloosd wordt op het natuurlijk oppervlaktewater. Bij IBA’s is de situatie anders: deze kleine, decentrale zuiveringen liggen bij Limburgse bewoners in de tuin of dicht bij kleine bedrijven en zijn niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel; het afvalwater van de huizen en bedrijven wordt ter plekke gezuiverd door de IBA’s en in de directe nabijheid geloosd. Net als bij het gezuiverde water dat de RWZI’s verlaat, is het van belang dat ook het gezuiverde water van de IBA’s voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het gezuiverde water. Tot voor kort werd de kwaliteit van het gezuiverde water gecontroleerd aan de hand van steekproeven en STERLAB-analyses. Dit zijn relatief kostbare methoden die geen consistent totaalbeeld geven. Voor WBL aanleiding om te kijken of het beter kon. <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>BESTAANDE TECHNIEK, NIEUWE TOEPASSING </strong></span></h2><p>Vanuit het innovatiebudget van WBL en met een gelijkluidende bijdrage van de betrokken gemeenten, is een samenwerking tot stand gekomen tussen de afdeling Product en Markt van WBL, gemeente Peel en Maas, gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies. Dit leidde tot een succesvol onderzoek naar een eenvoudigere methode om te beoordelen of een IBA kan voldoen aan de BZV- en CZV-normen (BZV en CZV staan voor respectievelijk Biochemisch Zuurstofverbruik en Chemisch Zuurstofgebruik). Daarbij bleek dat het mogelijk is om met behulp van een bestaande techniek uit de voedingsmiddelenindustrie in het veld goedkoop, snel én betrouwbaar te analyseren. De veld-meetmethode voldoet aan de gestelde verwachting en draagt bij aan het op betaalbare wijze inzichtelijk maken van hoe de assets, in dit geval de IBA’s, functioneren. Via een jaarlijkse bemonstering kan de werking van de IBA’s en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater gemonitord en verbeterd worden waar nodig. Daarnaast geeft het direct inzicht of er aan de bewustwording van de bewoners gewerkt dient te worden.  <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERANTWOORDING EN VALIDITEIT</strong></span><br></h2><p>Het eerste zaadje voor de innovatieve veldmeetmethode werd in 2017 geplant toen WBL en Titulaer Milieu & Innovatie Advies gezamenlijk een ATP-meting (Adenosine Tri Phospate) uitvoerden om de verontreiniging van melkspoelwater te meten bij een bedrijf dat geitenmelk produceert. In de voedingsmiddelenindustrie wordt deze methode gebruikt om vast te stellen of er sprake is van microbiologische verontreiniging of productresidu. Tijdens deze klus ontstond het idee om de ATP-methode in te zetten voor het meten van de BZV en CZV van IBA’s. In 2018 werd dit idee in de praktijk getest door een eerste indicatieve meting uit te voeren op 6 RWZI’s, waarbij de ATP-meting werd vergeleken met de bemonsteringsgegevens van het STER-Lab. Vervolgens werd bepaald wat de vertaling is van de meting van de ATP naar de waarde van BZV en CZV. In 2019 werden op 36 IBA’s metingen uitgevoerd in samenwerking met het STER-Lab, waarbij werd vastgesteld dat de ATP-meting en de vertaling naar BZV en CZV valide is. In 2020 is de ATP-meting in samenwerking met de gemeenten Leudal en Peel en Maas succesvol toegepast op hun IBA’s. Met ingang van 2021 is het mogelijk om de gevalideerde meetmethodiek ook voor andere gemeenten in te zetten als structureel alternatief. <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>PREVENTIEF ONDERHOUD</strong></span><br></h2><p>Met de nieuwe veldmeetmethode heeft WBL een fundament gelegd om de prestaties van IBA’s inzichtelijk te maken en met elkaar te vergelijken. En dat biedt WBL en gemeenten de kans om samen te groeien naar kwalitatief gestuurd preventief onderhoud. IBA’s die voldoen aan de BZV- en CZV-normen, hebben minder aandacht nodig dan IBA’s die niet voldoen. Daarmee hebben gemeente en servicepartners een instrument in handen om te kunnen sturen. De veldmethode is overigens niet alleen voorbehouden voor particuliere IBA’s; de methode kan ook worden geïntegreerd in de Beheer- en Onderhoudscycli van gemeentelijke IBA’s. </p><p><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>BELANGSTELLING </strong></span><br></h2><p>Gemeenten en waterschappen die interesse hebben in de veldmeetmethode, kunnen hiervoor contact opnemen met Mark Weijers van de afdeling Product en Markt van Waterschapsbedrijf Limburg: <br>e: markweijers@wbl.nl | m: 06-46045585<br></p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Veldmeetmethode%20IBA_20210315_164027.jpg" class="ms-rtePosition-4" alt="" style="margin:5px;width:600px;height:150px;" /><br></p>Sinds 2004 beheert en onderhoudt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ongeveer 540 kleine, decentrale zuiveringen voor 23 Limburgse gemeenten.

 

 

Handen uit de mouwen voor de Maas Cleanup 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Handen-uit-de-mouwen-voor-de-Maas-Cleanup-2021.aspxHanden uit de mouwen voor de Maas Cleanup 2021Op zaterdag 18 september stropen duizenden vrijwilligers hun mouwen op voor de Maas Cleanup: een regionaal initiatief om de Maas, de oevers en beken een broodnodige schoonmaakbeurt te geven.2021-09-15T22:00:00Z
Investeren in de toekomsthttps://www.wbl.nl/Paginas/Investeren-in-de-toekomst.aspxInvesteren in de toekomstHet zal niemand ontgaan zijn dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) medio juli dit jaar in het nieuws is gekomen. Koppen over miljoenentekorten op investeringen en financieel wanbeleid hebben ons niet onberoerd gelaten. 2021-09-09T22:00:00Z
IWA Project van de Maandhttps://www.wbl.nl/Paginas/IWA-Project-van-de-Maand.aspxIWA Project van de MaandZoals eerder bericht, bereidt WBL zich voor op de toekomst onder meer door het implementeren van een nieuw Big Data platform in samenwerking met RoyalHaskoningDHV. 2021-08-10T22:00:00Z

 

 

IWA Project van de Maandhttps://www.wbl.nl/Paginas/IWA-Project-van-de-Maand.aspxIWA Project van de Maand<p>Zoals eerder bericht, bereidt WBL zich voor op de toekomst onder meer door het imple-menteren van een nieuw Big Data platform in samenwerking met Royal HaskoningDHV. De digitale transformatie moet de bedrijfsvoering en het onderhoud van de infrastructuur toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Zie het volledige bericht ‘<a href="/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspx">WBL op weg naar een Digital Twin van zuiveringsinfrastructuur</a>’ van maart 2021.</p><p>Door het verzamelen van data uit de operationele bedrijfsvoering van onze zuiveringsinstallaties en rioolgemalen zal WBL proactief kunnen anticiperen op eventuele toekomstige incidenten. Dat maakt onze waterzuivering nog duurzamer en betrouwbaarder. IWA, de International Water Association, erkende dit innovatieve beleid met de toekenning van het IWA #DigitalWater Project van de Maand juli 2021. Een mooie opsteker voor WBL en Royal HaskoningDHV, onze partner in deze transitie.<br></p>2021-08-10T22:00:00Z
Zomers hoogwaterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Zomers-hoogwater.aspxZomers hoogwater<p>Midden zomer 2021. Voor het eerst sinds de invoering van het systeem van weercodes gaf het KNMI code rood af voor zware regen en wateroverlast. En niet voor niks; de hoeveelheid regenwater in millimeters binnen 24 uur overtrof plaatselijk in Limburg de normale hoeveelheid die valt in één of twee maanden.</p><p>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft na het weeralarm en de eerste prognoses van hoogwater direct een crisisteam opgeschakeld om de situatie en eventuele kritieke issues bij haar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s),149 gemalen en netwerk van transportleidingen in kaart te brengen en de aanhoudende de crisis te bewaken. Door snel signaleren - soms ook door verontruste omwonenden van de rwzi’s en gemalen - en onderlinge afstemming konden eventuele problemen worden voorkomen.</p><p>Inzet en samenwerking van alle partijen binnen en buiten WBL, waaronder crisisteam, ondersteunende teams, medewerkers in het veld, externe experts en hulpdiensten zorgde ervoor dat we het water het hoofd konden bieden. Door adequaat anticiperen op meldingen heeft WBL de schade aan haar installaties en de gevolgen voor de waterzuivering weten te beperken. </p><p>Daar waar de reguliere bedrijfsvoering door extreme toevoer van regenwater gestremd werd en noodzakelijkerwijs rioolwater ongezuiverd is geloosd in de Maas, kan WBL garanderen dat het hier zeer beperkte hoeveelheden betrof die bovendien door het volume aan water in de Maas en aanleverende rivieren en stromen significant verdund werden. Daarmee vormde het geen bedreiging voor de kwaliteit van het Maaswater.</p><p>De eindafrekening wordt nu opgemaakt; WBL trekt haar lessen en definieert verbeterpunten door uitvoerige evaluatie door en met alle betrokkenen. Op basis hiervan worden processen en werkwijze zo nodig aangepast om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst. </p><p>De installaties van WBL hebben de recente hoogwater crisis goed doorstaan en dat geeft vertrouwen. Wij kijken vooruit en zetten innovatieve toepassingen in om de waterzuivering - ecologisch schoon water voor mens en natuur - ook in de toekomst te verzekeren.<br></p>2021-08-08T22:00:00Z
Pilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uurhttps://www.wbl.nl/Paginas/Pilot-CoRe-technologie-in-Roermond-verwerkt-nu-2-m3-afvalwater-per-uur.aspxPilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uur<p><strong>In Roermond produceert een CoRe-pilotinstallatie inmiddels een stroom zeer schoon water uit 2 m3 voorgefilterd rwzi-influent. WBL en KWR zijn twee partners in het TKI-project dat moet laten zien of CoRe – Concentrate, Recover & Re-use – ook in en de praktijk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het terugwinnen van water, energie en grondstoffen uit afvalwater. Een gesprek met Andries Vonken (Waterschapsbedrijf Limburg, WBL) en Frank Oesterholt (KWR).</strong><br></p><p>Haal eerst zoveel mogelijk schoon water uit het afvalwater. Haal vervolgens zoveel mogelijk waarde uit de geconcentreerde afvalstroom in de vorm van grondstoffen of energie - en zet zowel het schone water als de grondstoffen en energie nuttig in. Dat is het doel van de CoRe-aanpak: Concentrate, Recover & Re-use. Na kleinschalige testen in de periode van 2017 - 2020 bij drie waterschappen, is de technologie op basis van forward osmosis (water naar de drawsolution) en reverse osmosis (water onder druk weer uit de draw solution halen) doorontwikkeld en opgeschaald naar een proefinstallatie die 2 m3 afvalwater per uur kan verwerken. Eind vorig jaar werd de pilotinstallatie in het kader van een TKI Watertechnologie-project geplaatst bij WBL in Roermond. </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>DRAAIEN OP AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Na een uitvoerige test- en inregelfase met schoon water, draait deze CoRe-pilotinstallatie sinds korte tijd op voorgezeefd influent. “Het heeft langer geduurd dan we hadden gehoopt,” zegt Frank Oesterholt, bij KWR verantwoordelijk voor het project. “We wilden in dit pilotonderzoek onder meer testen welk reinigingsregiem en welke reinigingsfrequentie optimaal zijn voor de benodigde chemische reiniging, luchtwaterspoeling en osmotische backwash. Daarvoor wilden we beginnen met een hoge frequentie en dan afbouwen op basis van de bevindingen. De reinigingsprocedures blijken echter complexer en tijdrovender dan we hadden voorzien, waardoor de opstart langer duurde.” Ook het inregelen van de trommelzeef waarmee het afvalwater wordt voorbehandeld kostte meer tijd. Oesterholt: “Nu we recent zijn begonnen met draaien op voorbezonken influent van de rwzi, blijkt echter dat de membranen een stuk minder snel vervuilen dan we van tevoren hadden verwacht: we hoeven dus wellicht minder vaak te reinigen.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>WATERHERGEBRUIK</strong></span><br></h2><p>De installatie staat tot eind dit jaar bij de rwzi in Roermond. Andries Vonken is als strategisch adviseur waterzuiveren bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) betrokken bij het project. Ook was hij betrokken bij voorafgaande onderzoeken in de afgelopen jaren die uiteindelijk tot deze pilot hebben geleid, omdat het concept zo goed bij WBL past. “CoRe sluit op veel punten aan bij de opdracht en ambities van WBL. Wij staan bijvoorbeeld voor schoon en ecologisch gezond water – en CoRe kan daaraan bijdragen omdat het een manier kan zijn om ook organische microverontreinigingen te verwijderen. Ook streven we ernaar ons gezuiverde water niet alleen te lozen op oppervlaktewater, maar juist nuttig toe te passen – ook iets dat met de CoRe-technologie uitstekend en heel lokaal zou kunnen. Waterhergebruik is voor ons een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan deze pilot: een groot deel van Limburg omvat verdrogingsgevoelige hoge zandgronden en zowel voor landbouw als industrie kan herbruikbaar water nu en in de toekomst een goede alternatieve bron zijn.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>MODULAIRE OPZET</strong></span><br></h2><p>Ook de modulaire opzet van CoRe sluit prima aan bij de visie die WBL heeft op haar afvalwaterinfrastructuur en zuiveringstechnische assets. Vonken: “In ons gebied ligt voor miljarden euro’s aan afvalwaterinfrastructuur in en op de grond en ook hier staan we voor flink wat noodzakelijke herzieningen. Die vervangingsvraag heeft ons enkele jaren geleden aan het denken gezet, en daar is uitgekomen dat we veel meer flexibel, toekomstbestendig en duurzaam willen werken. Daaruit is het Verdygo®-concept voortgekomen; een modulaire bouwfilosofie, die heeft geresulteerd in gestandaardiseerde modules met apparatuur, veelal bovengronds gebouwd in standaard containers en bovengrondse tanks. In die ‘plug and play’ filosofie kunnen we CoRe zonder meer inpassen om (deel)stromen afvalwater te behandelen – zo gauw de installatie nog verder opgeschaald is naar 20 of 50 m3 per uur. CoRe kan een welkome aanvulling vormen op onze behandelingstechnieken, waarbij we natuurlijk steeds keuzes blijven maken op basis van de kosten, milieueffecten en duurzaamheid van het totale plaatje.”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>ONDERZOEK MET AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Nu de installatie op afvalwater draait, komen ook de andere onderzoeksvragen aan bod, zoals hoe schoon het water is dat CoRe uit de afvalstroom ‘trekt’. Oesterholt: "We willen graag aantonen dat deze techniek inderdaad organische microverontreinigingen zoals medicijnresten verwijdert, en ook weten of en hoeveel kleine moleculen meekomen met het schone water, zoals ammonium. In dit project gaan we nog niet testen welke technieken als vervolgstappen kunnen dienen om de geconcentreerde stroom afvalwater te behandelen, maar we willen wél weten hoe hoog bepaalde concentraties in die stroom kunnen oplopen. Als je weet hoeveel stikstof, fosfaat of chemisch zuurstofverbruik in deze stroom zit, kun je bepalen of je bijvoorbeeld vergisting als vervolgstap kunt inzetten, waarmee je dan weer veel van de energie kunt opwekken die nodig is voor de reverse osmose in CoRe.” Vonken vult aan: “En natuurlijk willen we ook weten hoe stabiel en autonoom de installatie kan draaien en hoe robuust deze technologie is.”</p><p>Vonken: “Een duurtest levert waardevolle informatie op omdat je wilt weten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld veranderingen in temperatuur of afvalwatersamenstelling. Ook wil je ondervinden hoe goed dit proces zich autonoom en van afstand laat besturen. WBL hecht veel waarde aan innovatie en we zien dit pilotonderzoek dan ook als een zinvolle investering.”</p><font face="Segoe UI Semilight, Segoe UI, Segoe, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color:#00a9c1;"><span style="font-size:18.98px;"><strong>NIEUWE LOCATIES</strong></span></font><br><p>Na de afronding van dit TKI-project komt de pilotinstallatie terug naar KWR en kan ze worden ingezet in nieuwe onderzoeksprojecten. Oesterholt: “CoRe is goed in te zetten voor uiteenlopende afvalwaterstromen ook bij de industrie, en in de komende jaren willen we de technologie verder verbeteren, want ze past uitstekend in een circulaire economie.”<br></p>2021-06-29T22:00:00Z
Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Duurzame-rioolwaterzuiveringsinstallaties-in-Panheel-en-Stein-in-bedrijf-genomen.aspxDuurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomen<p><strong>De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners, Combinatie Mobilis en Croonwolter&dros (CMC), ENGIE en ELIQUO Water & Energy. De RWZI’s zijn gelijktijdig gebouwd volgens het innovatieve Verdygo®-concept van Waterschapsbedrijf Limburg en voorzien van de Nereda® technologie, een product van Royal HaskoningDHV waarmee de doelstellingen van compact en voordelig bouwen kunnen worden behaald en de meest duurzame oplossing voor de toekomst wordt gerealiseerd.</strong></p><p><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>GELIJKTIJDIG ONTWIKKELEN EN BOUWEN<br></strong></span>Door de installaties gelijktijdig te ontwikkelen en te bouwen, zijn kosten en tijd bespaard en hebben betrokken partijen kunnen profiteren van ervaringen en inzichten op beide locaties. Beide zuiveringsinstallaties gaan na het doorlopen van de opstartfase op energie-efficiënte wijze voldoen aan de aangescherpte lozingseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). <span style="color:#00a9c1;"><strong><br></strong></span></p><p>Vanaf 1 juli wordt het functioneren van de nieuwe installatie in Panheel een jaar lang gemonitord. ‘Wij zijn trots op de kwaliteit van de Verdygo-installaties in Panheel en Stein die ten tijde van de COVID-19 pandemie toch in korte tijd gebouwd zijn met vier samenwerkende partijen. Een ongekende prestatie voor de sector’, zegt dagelijks bestuurslid WBL Arnold Jansen. ‘In Panheel en Stein hebben we samen opnieuw een forse stap voorwaarts gezet op verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur.’<br><br></p><div><strong style="color:#00a9c1;">MEERJARIGE SAMENWERKING</strong><br></div><p>Waterschapsbedrijf Limburg is in 2018 een meerjarige samenwerking aangegaan met een aantal partijen, waaronder de genoemde bouwpartners (raamcontractanten). Dit zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die tijdens het ontwerp- en bouwproces gezamenlijk wordt opgedaan behouden blijft, wat een groot voordeel is bij de bouw van meerdere RWZI’s in Verdygo-stijl. Bij de nagenoeg gelijktijdige realisatie van de RWZI’s in Panheel en Stein hebben betrokken partijen dan ook slim gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten gedurende de ontwerp- en bouwperiode. Daarnaast is geleerd van de ervaringen tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert (2019). ‘Met de huidige kennis en ervaring is het Verdygo-concept klaar om uitgerold te worden in heel Nederland’, aldus Jansen.<br><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">VERDYGO</span></strong> <br>De RWZI’s in Panheel en Stein zijn respectievelijk de zesde en zevende in Verdygo-stijl, een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Verdygo-bouw maakt maatwerk op de RWZI-locaties mogelijk. Zo kunnen de gestandaardiseerde modules gecombineerd worden en flexibel worden opgesteld afhankelijk van het karakter en de mogelijkheden van de betreffende locatie. In samenwerking met ENGIE en WBL bouwden mbo-studenten van Vakwijs/ Goflex in Stein een deel van de modules. Jansen: ‘De studenten bij Goflex/Vakwijs hebben ongestoord aan de techniek van de modules kunnen bouwen, terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vorderde. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede kwam. Door samen te werken met Goflex/Vakwijs hebben we invulling gegeven aan social return aangezien deze opleidingen jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers opleiden voor een vak in de techniek. Op deze wijze nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we zijn trots dat deze samenwerking succesvol is verlopen.’. <br><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">ONTWIKKELING MODULES</span></strong><br>Diverse andere waterschappen in Nederland zijn al overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. Jansen: ‘In 2019-2020 ontwikkelden we samen met Vallei & Veluwe in vijf maanden vijf nieuwe modules. Deze zijn toegepast op de nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe. Met waterschap Rivierenland hebben we in 2020 een zesde module ontwikkeld.’ <br></p><div><br><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;text-align:center;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Panheel_social%20media.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:131px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Stein_social%20media.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:131px;" /><br></td></tr></tbody></table><br></div><p><br></p>2021-06-08T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwaterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-verwijdering-medicijnresten-uit-afvalwater.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwater<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda®️-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef met een duur van 14 maanden wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld. </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">POEDERKOOLDOSERING: VEELBELOVENDE TECHNOLOGIE</span></strong><br>In de biologische Nereda-zuivering worden de medicijnresten deels uit het afvalwater verwijderd met behulp van bacteriën. Door poederkool toe te voegen aan het zuiveringsproces binden de medicijnresten zich aan de poederkool en worden ze samen met het slib afgevoerd. Bij een eerder onderzoek met poederkool bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd, 80 procent in plaats van 40 procent. Nu wordt poederkooldosering voor het eerst in de praktijk toegepast met de Nereda-technologie. Geert Tummers, Sectordirecteur Strategie & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): “Het leveren van schoon en ecologisch gezond water is uiteraard een belangrijk strategisch thema van ons. Er is nog géén regelgeving met betrekking tot medicijnresten, maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om proactief te zijn in het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen.”<br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">WAAROM SIMPELVELD</span></strong><br>Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld wordt de Nereda-technologie toegepast. De keuze voor deze locatie is ook gemaakt omdat het gezuiverde water hier wordt geloosd op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. De bijdrage van het geloosde gezuiverde water op de afvoer van de beek bedraagt meer dan 50%. Medicijnresten kunnen hier dus een grotere impact hebben dan op andere, minder kwetsbare plekken. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg (WML). Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is.<br></p><p>Bestuurder Arnold Jansen: “Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de speerpunten van het waterschap. Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater.“</p><p>De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een door WBL zelf ontwikkelde modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>LANDELIJK ONDERZOEK </strong></span><br>De pilot met poederkooldosering maakt deel uit van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van de STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken die waterschappen kunnen toepassen. In het project werkt initiatiefnemer Waterschapsbedrijf Limburg samen met Royal HaskoningDHV, ontwikkelaar van de Nereda-technologie. <br></p><p><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_1.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<br><em><br><br>De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Simpelveld is voor het onderzoek uitgerust met een poederkooldoseringsinstallatie. </em><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<br><em><br><br>Met behulp van monsters wordt gemeten of de kwaliteit van het gezuiverde water na het toepassen van poederkooldosering is verbeterd.</em><br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_3.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<br><em><br><br>Door de ecologisch kwetsbare Eyserbeek stroomt een grote hoeveelheid gezuiverd water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld.</em><br><br></td></tr></tbody></table>2021-05-30T22:00:00Z
OPGELET: Phishing mail actiefhttps://www.wbl.nl/Paginas/OPGELET-Phishing-mail-actief.aspxOPGELET: Phishing mail actief<p>We krijgen berichten dat mensen een e-mail ontvangen van het e-mailadres noreply@mijn.overheid.nl. In deze e-mail wordt geadviseerd om naar de berichtenbox van Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen te gaan om een nieuw bericht te bekijken. Deze e-mail is niet afkomstig van MijnOverheid. Klik niet op de link. U heeft hierin geen bericht ontvangen van ons.<br></p><p>Twijfelt u over de echtheid van een brief of e-mail? Kijk op <a href="https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/mijn-bsgw"><span style="color:#ed7422;"><strong>Mijn BsGW</strong></span></a> om de status van uw aanslagen te bekijken.</p><p>Wilt u de berichtenbox van MijnOverheid raadplegen? Dan kunt u deze vinden op de <a href="https://mijn.overheid.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>website van MijnOverheid</strong></span></a>.<br></p><div><br></div><p style="text-align:center;"><img src="/SiteCollectionDocuments/Phishing%20waterschapsbelasting_voorbeeld.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:416px;" /><br></p>2021-05-26T22:00:00Z
Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Openbare-kennisgeving-betreffende-Jaarrekening-2020-en-jaarverslag-2020.aspxOpenbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020<p>Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2020. In de vergadering van 12 mei 2021 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang van 26 april 2021 tot 12 mei 2021 voor een ieder de ontwerpjaarrekening 2020, het ontwerpjaarverslag 2020 en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 12 mei 2021. De ontwerpjaarrekening, ontwerpjaarverslag en de controleverklaring zijn hieronder in te zien.<br></p><ul><li><a href="/Documents/Jaarverslag%202020%20versie%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Jaarrekening en jaarverslag</a><br></li><li><a href="/Documents/Controleverslag%20jaarrekening%202020%20tbv%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Controleverklaring</a><br></li></ul><p><br>Roermond, 26 april 2021<br></p><p>Ing. E.M. Pelzer, Directeur<br>drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter<br></p>2021-04-25T22:00:00Z
WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digitalhttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspxWBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digital<p>​<strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale transformatie, die de bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Royal HaskoningDHV Digital levert daarbij digitale expertise én 140 jaar ervaring in water.</strong></p><p><br></p><p>De uitdagingen in het zuiveringsbeheer zijn groot. Klimaatverandering, de noodzaak tot verduurzaming en strengere regelgeving maken transportsystemen en zuiveringsinstallaties technisch steeds complexer. Tegelijkertijd kunnen steeds meer digitale technieken datastromen omzetten in hoogwaardige inzichten. Daarom zet WBL in op een digitale transformatie van zijn zuiveringsinfrastructuur, inclusief de toepassing van data science technieken zoals machine learning en artificial intelligence.</p><p>Door de digitale transformatie kan het waterschap betere beslissingen nemen, sneller adequate actie ondernemen, daardoor continu het maximale uit de installaties halen en zo zorgen voor een optimaal kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast maakt digitalisering de bedrijfsvoering toekomstbestendig.</p><p><em>Remy Sleijpen, bestuurslid: ‘Als WBL gaan we de komende jaren een essentiële volgende stap zetten in het ontwikkelen van een data-gedreven bedrijfsvoering. Met de keuze voor Royal HaskoningDHV Digital hebben we een partner met een waardevolle combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.’<br><br></em><strong style="color:#00a9c1;">ZELFLERENDE ALGORITMES </strong><em><br></em></p><p>De nieuwe samenwerking tussen WBL en Royal HaskoningDHV Digital bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ontwikkeling en implementatie van een Big Data Platform. Dit platform verzamelt data uit de bronsystemen van WBL. </p><p>Het andere deel omvat de implementatie, op dit Big Data Platform, van een Aquasuite machine learning applicatie. Die bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemd water. Het toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regelkamer van WBL. </p><p>Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren. Het maakt daarmee ook een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk - de grootste kostenpost voor waterschappen. Vanaf september 2021 zullen de Aquasuite applicatie en het Big Data Platform volledig operationeel zijn voor alle 149 gemalen.</p><p>Het geheel gaat deel uitmaken van een digital twin, de virtuele kopie van het hele waterzuiveringssysteem van het waterschap. In de toekomst zullen WBL en Royal HaskoningDHV Digital hier nog veel meer data science toepassingen aan toevoegen, waaronder modules van het door Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelde Aquasuite platform. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>MICROSOFT AZURE ALS FUNDAMENT</strong></span><br></p><p>Het professioneel implementeren en beheersen van deze snel ontwikkelende technologieën, die 24/7 moeten draaien voor operationele ondersteuning van operators en onderhoudspersoneel, stelt structureel hoge eisen aan het te gebruiken cloud-platform. Mede daarom heeft WBL gekozen voor Microsoft Azure voor het operationaliseren van het Big Data Platform en de geavanceerde machine learning en artificial intelligence oplossingen. Royal HaskoningDHV Digital is voor WBL de partner die de komende zes jaar deze Azure omgeving ontwikkelt en beheert, en daar de geavanceerde data science toepassingen in operationaliseert.</p><p><em>Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital: “Wij zijn bijzonder blij dat we de komende jaren de partner van WBL mogen zijn bij het realiseren van zijn vooruitstrevende visie. Deze past naadloos bij onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer. Zo geven we inhoud aan ons motto: enhancing society together!”</em></p>2021-03-30T22:00:00Z
Synergienieuwsbrief maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-maart-2021.aspxSynergienieuwsbrief maart 2021<p>De maart-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></p><p><ul><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/animatiefilm/"><span style="color:#ed7422;">Terugblik lancering animatiefilm</span></a> door Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL</li><li>Bouke Kristel, accountmanager firma Modderkolk over <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/contractpartners-onderzoeken-samen-verschil-in-raming-en-offerte/"><span style="color:#ed7422;">contractpartners onderzoeken samen verschil in raming en offerte</span></a></li><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/lynn-vosman/"><span style="color:#ed7422;">'...Unieke aanpak en voorloper...'</span></a> door Lynn Vosman (promotieonderzoek Universiteit Twente)<br></li><li>Stefan van der Linden, coördinator inkoop WBL en Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL over de <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/nieuwe-handreiking-aanbesteden/"><span style="color:#ed7422;">bijdrage aan twee fasen contracten</span></a></li></ul></p><p>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/"><span style="color:#ed7422;">deze</span></a> link.<br></p>2021-03-21T23:00:00Z
Closing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Closing-Conference-Super-Circular-Estate---SUPERLOCAL-24-maart-2021.aspxClosing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021<p>Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats. Dit is de slotconferentie van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL dat de afgelopen jaren is gerealiseerd in Kerkrade. Tijdens de conferentie vertellen we je alles over de ontwikkeling van een circulair bouwproject inclusief gesloten waterkringloop, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Daarnaast vertellen sprekers Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis en Marwa Dabaieh over circulair ondernemen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan nu GRATIS in voor de slotconferentie tijdens Crossing Boundaries 2021. <br><br>Aanmelden kan via de volgende link: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a><strong> </strong><br> <br>Kijk voor meer info op en het volledige programma op: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/</strong></span></a><br></p><p>Let op: tijdens de slotconferentie wordt Engels gesproken.<br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is een samenwerking tussen: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, @Gemeente Landgraaf en @Gemeente Brunssum.<br></p><p>#SCE #Circulair #CrossingBoundaries #event #circulairbouwen #bouw #estate<br></p><p>----------------------------------------------------------<br> <br>You are invited to join us at the digital Closing Conference of Super Circular Estate, on March 24th. During this conference, we will tell you all about developing a circular estate, based on the best practices in the first circular housing estate. In addition, several partners will discuss the experiences within the project, including presentations of Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis, and Marwa Dabaieh. Register now for FREE and learn more about circular estate:<span style="color:#ed7422;"> </span><a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a> <br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is a collaboration between: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, Gemeente Landgraaf and Gemeente Brunssum.<br></p><p>#crossingboundaries #supercircularestate #urbaninnovativeactions #zerowaste #circulareconomy #builtenvironment<br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/SCE-ClosingConference-socialmedia.png" alt="" style="margin:5px;width:650px;height:340px;" /><br></p>2021-03-09T23:00:00Z