Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Openbare-kennisgeving-betreffende-Jaarrekening-2020-en-jaarverslag-2020.aspxOpenbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020<p>Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2020. In de vergadering van 12 mei 2021 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang van 26 april 2021 tot 12 mei 2021 voor een ieder de ontwerpjaarrekening 2020, het ontwerpjaarverslag 2020 en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 12 mei 2021. De ontwerpjaarrekening, ontwerpjaarverslag en de controleverklaring zijn hieronder in te zien.<br></p><ul><li><a href="/Documents/Jaarverslag%202020%20versie%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Jaarrekening en jaarverslag</a><br></li><li><a href="/Documents/Controleverslag%20jaarrekening%202020%20tbv%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Controleverklaring</a><br></li></ul><p><br>Roermond, 26 april 2021<br></p><p>Ing. E.M. Pelzer, Directeur<br>drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter<br></p>Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2020.

 

 

WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digitalhttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspxWBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV DigitalWaterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. 2021-03-30T22:00:00Z
Synergienieuwsbrief maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-maart-2021.aspxSynergienieuwsbrief maart 2021De maart-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! 2021-03-21T23:00:00Z
Closing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Closing-Conference-Super-Circular-Estate---SUPERLOCAL-24-maart-2021.aspxClosing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats.2021-03-09T23:00:00Z

 

 

Closing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Closing-Conference-Super-Circular-Estate---SUPERLOCAL-24-maart-2021.aspxClosing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021<p>Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats. Dit is de slotconferentie van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL dat de afgelopen jaren is gerealiseerd in Kerkrade. Tijdens de conferentie vertellen we je alles over de ontwikkeling van een circulair bouwproject inclusief gesloten waterkringloop, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Daarnaast vertellen sprekers Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis en Marwa Dabaieh over circulair ondernemen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan nu GRATIS in voor de slotconferentie tijdens Crossing Boundaries 2021. <br><br>Aanmelden kan via de volgende link: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a><strong> </strong><br> <br>Kijk voor meer info op en het volledige programma op: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/</strong></span></a><br></p><p>Let op: tijdens de slotconferentie wordt Engels gesproken.<br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is een samenwerking tussen: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, @Gemeente Landgraaf en @Gemeente Brunssum.<br></p><p>#SCE #Circulair #CrossingBoundaries #event #circulairbouwen #bouw #estate<br></p><p>----------------------------------------------------------<br> <br>You are invited to join us at the digital Closing Conference of Super Circular Estate, on March 24th. During this conference, we will tell you all about developing a circular estate, based on the best practices in the first circular housing estate. In addition, several partners will discuss the experiences within the project, including presentations of Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis, and Marwa Dabaieh. Register now for FREE and learn more about circular estate:<span style="color:#ed7422;"> </span><a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a> <br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is a collaboration between: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, Gemeente Landgraaf and Gemeente Brunssum.<br></p><p>#crossingboundaries #supercircularestate #urbaninnovativeactions #zerowaste #circulareconomy #builtenvironment<br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/SCE-ClosingConference-socialmedia.png" alt="" style="margin:5px;width:650px;height:340px;" /><br></p>2021-03-09T23:00:00Z
Brightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van starthttps://www.wbl.nl/Paginas/Brightsite-programma-‘Circulair-water-voor-Chemelot’-van-start.aspxBrightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van start<p><strong>Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige site van Europa wordt, start op 1 maart onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Utility Support Group (USG) en Sitech Services gaat dit programma ondersteunen en ondertekende daartoe onlangs een intentieverklaring.</strong><br></p><p><br></p><p>In het kader van duurzaamheid zijn, naast het reduceren van broeikasgasemissies, ook het verminderen van uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik van de site belangrijke doelstellingen op de Chemelot site. Water is een basisbehoefte voor de processen in de industrie. Zo is water op de Chemelot site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. </p><p>Door de klimaatverandering enerzijds en sociaal-economische ontwikkelingen anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat er overal in Nederland in de toekomst voldoende (schoon) water beschikbaar is. Chemelot is zich ervan bewust dat zij, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Chemelot haalt water uit het Julianakanaal. Een derde van dat water gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur. </p><p><em>“We willen het watersysteem op de Chemelot site klaarmaken voor de toekomst door componenten beter uit het water te halen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken en ons watergebruik te verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart”, zegt Lianne van Oord, programmamanager bij Brightsite.</em><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CIRCULAIR WATER VOOR CHEMELOT</strong></span><br>Brightsite gaat het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ vormgeven. Sitech, USG, WBL en WML zullen dit ondersteunen en hun kennis en netwerk inbrengen. De verwachting is dat later ook andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars mee gaan doen. De transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, heeft ook effect op het watergebruik en afvalwater van de fabrieken. Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water. Dat lukt niet alleen met het optimaliseren van processen, daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig en moet er met een frisse blik gekeken worden naar het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CONSORTIUM</strong></span><br>De partijen uit het consortium - WBL, WML, USG en Sitech - spelen allemaal een belangrijke rol als het gaat om water op de site of in heel Limburg en zijn allen stakeholder in dit belangrijke programma. USG en Sitech zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding op Chemelot. Sitech beheert de IAZI en is houder van de Waterwetvergunning voor de site. De waterinname, het watertransport, de productie van gedemineraliseerd water en de stoomhuishouding op de Chemelot site vallen onder de verantwoordelijkheid van USG. WBL en WML zijn betrokken als kennispartners in de Limburgse waterketen. WML wint, zuivert en distribueert het drinkwater in de provincie Limburg en heeft belang bij schone bronnen voor de drinkwatervoorziening, waaronder de Maas. WBL houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van (communaal) afvalwater en de slibverwerking.<br></p><p>Het consortium dient als startpunt voor een overkoepelend samenwerkingsverband dat onderwerpen agendeert, bredere samenwerking initieert, stakeholders mobiliseert en aanvullende financiering genereert. Er wordt bewust samenwerking gezocht, omdat de afzonderlijke partijen kennis en netwerken tot hun beschikking hebben, waarvan het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ kan profiteren. </p><p><strong>Guus Pelzer, Algemeen Directeur Waterschapsbedrijf Limburg:</strong> <em>“Binnen dit duurzame ‘water’netwerk zetten wij de stap naar een meer klimaatonafhankelijke bedrijfsvoering. De introductie van duurzame, modulaire zuiveringsinstallaties en circulair water gaan bijdragen aan de economische motor voor de Chemelotbedrijven. Een sterk Limburgs voorbeeld met internationaal perspectief.”</em></p><p><strong>Joyce Nelissen, Directeur-Bestuurder WML:</strong><em> “De Maas is een belangrijke bron voor het produceren van Limburgs drinkwater. Op Nederlandse schaal drinken liefst vier miljoen mensen kraanwater dat gemaakt is van Maaswater. WML en de drinkwaterbedrijven benedenstrooms van Limburg hebben een groot belang in een zo schoon mogelijke Maas. We brengen onze kennis en kunde dan ook graag in. De uitdagingen die de klimaatverandering aan ons stelt, kunnen we alleen samen het hoofd bieden. Daarom hechten we aan samenwerking met onze partners in de waterketen.”</em></p><p><strong>Wouter Vermijs, Managing Director USG:</strong> <em>“Met de bundeling van kennis van alle partners gaat dit consortium invulling geven aan duurzaam waterbeheer op Chemelot. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Chemelot naar de meest duurzame chemiesite van Europa. USG draagt daar graag haar steentje aan bij.”</em><br></p><p><strong>Marc Dassen, CEO Sitech Services:</strong> <em>“Met deze samenwerking onderstrepen we dat het watersysteem op Chemelot verbonden is met het watersysteem in Limburg en dat we het van toegevoegde waarde vinden samen op te trekken. We hebben elkaar hard nodig om tot duurzame oplossingen voor watermanagement te komen.”</em></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>OVER BRIGHTSITE</strong></span><br>Brightsite is een samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. De klimaatdoelstellingen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Goed transitiemanagement zal resulteren in economische groei en aantrekkingskracht van talent en bedrijvigheid. Aangezien er bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie meer komt kijken dan enkel het technische deel, worden ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid én onderwijs meegenomen.<br></p>2021-02-28T23:00:00Z
Nieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschaphttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-RWZI-Stein-voorbeeld-van-succesvol-sociaal-ondernemerschap.aspxNieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap<p><strong>Zes mbo-studenten van Goflex/Vakwijs in Stein - jongeren, maar bijvoorbeeld ook een statushouder - bouwen sinds eind oktober intensief mee aan de verschillende modules die uiteindelijk samen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein en Panheel gaan vormen. De parkeerplaats bij de trainingslocatie van Goflex/Vakwijs, nog geen vijf kilometer van de RWZI in Stein, is hiervoor speciaal vrijgemaakt. Daar worden de modules in elkaar gezet.</strong></p><p><br></p><p>De compleet nieuwe RWZI in Stein moet in mei 2021 in bedrijf zijn. ENGIE is voor dit project de hoofdaannemer. In de aanbesteding was social return voor WBL een belangrijke factor. In ENGIE heeft het waterschapsbedrijf hierin een gelijkgestemde partner gevonden. “Door samen te werken met Goflex/Vakwijs geven we invulling aan social return”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE uit. “Zij leiden jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor een vak in de techniek.” Dat de trainingslocatie in Stein zo dicht bij het terrein van de RWZI ligt, noemt hij ‘een bonus in het kader van duurzaamheid’, een andere belangrijke voorwaarde in de aanbesteding. “Hierdoor beperken we de reisafstand die we in het kader van het project afleggen. Made in Stein is toch heel wat anders dan made in China.”</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>EXTRA TROTS BIJ STUDENTEN<br></strong><span style="color:#444444;">“Het meewerken aan de bouw van de RWZI is een mooie opdracht voor onze studenten omdat het project een kop</span><span style="color:#444444;"> en een staart heeft”, geeft adviseur Michaël Elsenbach namens Goflex/Vakwijs aan. “Dat maken ze niet vaak mee. Ze lopen in de regel vier dagen in de week mee in de praktijk van onze opdrachtgever, gaan een dag naar school en volgen nog vakmodules bij Vakwijs. Maar bij dit project is een deel van onze studenten van begin tot eind betrokken en dat maakt ze extra trots.” De mbo-studenten werken gedurende het project samen met de professionals van ENGIE. En natuurlijk worden ze ook vanuit Goflex/Vakwijs begeleid door docenten en praktijkbegeleiders. “Wat je in een intensief project als dit ziet, is dat er door onze studenten en de mensen van ENGIE gespeeld wordt met rollen. Soms delen onze studenten de lakens uit”, zegt Elsenbach met een glimlach. “De nauwe samenwerking geeft hen het vertrouwen dit te doen. Kennisoverdracht is hierdoor geen eenrichtingsverkeer.”</span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VOLGENS HET VERDYGO-CONCEPT</strong></span><br>De nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel zijn ontworpen volgens het Verdygo-concept. Een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek waarbij met modules wordt gewerkt. Een concept dat WBL zelf heeft ontwikkeld. “Een groot voordeel van dit modulaire systeem is dat de modules, indien nodig, gemakkelijk kunnen worden vervangen. Daarbij kan de RWZI naar behoefte eenvoudig worden op- en afgeschaald. Ook kunnen nieuwe zuiveringstechnologieën sneller in de praktijk worden gebracht. Zo kunnen we als WBL beter inspelen op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen”, licht George van Oijen, projectleider van WBL toe.<br></p><p>De modules kunnen op een willekeurige plek in elkaar worden gezet en worden getest om vervolgens op het terrein van de uiteindelijke RWZI volgens het plug & play-principe aan elkaar te worden gekoppeld. Vóór 2030 wil WBL op deze manier driekwart van haar in totaal zeventien RWZI’s (gedeeltelijk) inrichten.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOR</strong></span><br>De modulaire techniek is volgens Smits en Elsenbach de belangrijkste succesfactor van Verdygo. Zeker ook wat betreft de invulling van social return in het project. “De modules kunnen we immers in relatieve rust bij ons op het terrein bouwen. Waardoor onze studenten de ruimte krijgen fouten te maken”, legt Elsenbach uit. “Terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vordert, kunnen we bij Goflex/Vakwijs ongestoord al bouwen aan de techniek van de modules. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede komt”, vult Smits hem aan. Dat het bouwen van de modules en de civieltechnische werkzaamheden parallel lopen, levert volgens Van Oijen bovendien aanzienlijke tijdwinst op ten opzichte van de traditionele aanpak, waarbij installaties in beton worden gegoten.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>ELKAAR GEVONDEN</strong></span><br>Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze vergroten, is voor WBL een belangrijk uitgangspunt in alles wat ze doet. Kennis delen staat hierbij voorop. Dit blijk wel uit het motto van het waterschapsbedrijf: “water. samen halen we er meer uit”. ENGIE deelt de genoemde uitgangspunten. Met Goflex/Vakwijs werkt ENGIE bijvoorbeeld al jaren samen als het gaat om de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. In dit project hebben de drie partijen elkaar gevonden. “De RWZI in Stein is straks voor ons alle drie een mooi visitekaartje”, verwoordt Elsenbach het gezamenlijke gevoel. “Nu hopen dat we bij de oplevering ook samen een klein feestje kunnen vieren. Door corona zijn onze studenten nog helemaal niet op het terrein van de RWZI geweest. Het zou de kers op de taart zijn wanneer dat snel na de oplevering wél kan.”<br></p>2021-02-17T23:00:00Z
Eerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutelhttps://www.wbl.nl/Paginas/Eerste-bewoners-van-SUPERLOCAL-krijgen-de-sleutel.aspxEerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutel<p><strong>Onlangs kregen de eerste bewoners van het SUPERLOCAL-gebied in Kerkrade de sleutel van hun nieuwe huis. De eerste 15 woningen van het project zijn klaar en opgeleverd. De levensloopbestendige circulaire woningen zijn een doorontwikkeling van de meest succesvolle bouwkundige experimenten binnen het gebied. De circulaire technieken zijn eerst in een Expogebouw en later in drie circulaire proefwoningen beproefd en doorontwikkeld en vervolgens toegepast tijdens de bouw van deze 15 nieuwe woningen. Binnen SUPERLOCAL realiseren Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een gesloten waterkringloop.</strong> </p><p> Voor zo'n bijzonder project als SUPERLOCAL zocht HEEMwonen bewoners die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en willen participeren in de buurt. Begin 2020 is gestart met de zoektocht naar toekomstige bewoners. Geïnteresseerden konden met een motivatieformulier hun enthousiasme kenbaar maken. Na persoonlijke gesprekken zijn 14 huishoudens geselecteerd die zich voortaan bewoner van SUPERLOCAL mogen noemen. Eén van de woningen wordt de komende tijd nog gebruikt door Jongen Bouwpartners, maar zal later ook worden verhuurd.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>SUCCESVOLLE SAMENWERKING</strong></span></span><br>Een project vol nieuwe technieken vraagt om een toegewijd team. Samen met onze partners kijken we terug op een mooi resultaat. Hartelijk dank voor de samenwerking: Jongen Bouwpartners, Dusseldorp Sloop Infra en Milieutechniek , Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Caris en Reiner en WML. Hier doen we het allemaal voor: een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en een fijn thuis voor de bewoners!<br></p><p>De 15 woningen zijn onder andere mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Limburg.<br></p>2021-02-16T23:00:00Z
Lancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’https://www.wbl.nl/Paginas/Lancering-animatiefilm-‘Anders-aanbesteden,-anders-samenwerken’.aspxLancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>Werken met raamcontracten: Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!</strong></span></span></p><p> <br></p><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm "Anders aanbesteden, anders samenwerken" legt uit waarom.</em></p><p>Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>RAAMCONTRACTEN EN BOUWTEAMS</strong></span><br>Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de "winnaars" zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico's, kansen, kosten en doorlooptijd.<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BETER, SNELLER, GOEDKOPER ÉN PLEZIERIGER!</strong></span><br>De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: 'Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico's beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plus meer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.'<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>KIJKEN!</strong></span><br>Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. 'Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.' Kijken, dus!<br></p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mdV-S4gN8-M" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Logo%20animatiefilm.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:98px;" /><br></p><p><br>Overigens verschijnt 4 februari a.s. een speciale, beknopte uitgave van de Nieuwsbrief Synergie, waarin aandacht voor dit thema. Inschrijven voor die (gratis) periodieke nieuwsbrief kan via <a href="mailto:communicatie@wbl.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>communicatie@wbl.nl</strong></span></a><br></p><p>Via dit emailadres zijn ook aanvullende informatiepakketten opvraagbaar.<br></p>2021-02-03T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliginghttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-behaalt-ISO-certificaat-informatiebeveiliging.aspxWaterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliging<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft het ISO 27001-certificaat behaald. ISO 27001 is de snelst groeiende internationale norm voor informatiebeveiliging. Daarmee mag WBL zich het eerste waterschap van Nederland noemen dat in het bezit is van het certificaat. </strong><br><br>WBL behoort daarmee bovendien tot de kleine schare van Nederlandse overheidsorganisaties die in het bezit is van het certificaat. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SUCCESVOLLE AUDIT</span></strong></span><br> Met het certificaat in handen maakt WBL aantoonbaar dat zij haar bedrijfsinformatieprocessen goed beheerst en dat alle risico's rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie op adequate wijze zijn afgedekt. "WBL blijft zich continu ontwikkelen en verbeteren, ook op het vlak van informatiebeveiliging. We hebben de audit in de 2e helft van 2020 met succes doorlopen en het certificaat in één keer behaald. Een geweldig resultaat waar we zeer trots op zijn", aldus bestuurder Remy Sleijpen. De audit werd uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Verdonk, Klooster & Associates.   <br></p>2021-01-06T23:00:00Z
Synergienieuwsbrief december 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-december-2020.aspxSynergienieuwsbrief december 2020<div>De december-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></div><div><ul><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/snelle-acties-op-rwzi-roermond-en-venlo/"><span style="color:#ed7422;">Snelle acties op rwzi Roermond en Venlo</span></a></li><li>Patrick Kleuters en Richard Wouters over <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/nieuwe-persleiding-velden-venlo-in-rap-tempo-gerealiseerd/"><span style="color:#ed7422;">de realisatie van de nieuwe persleiding Velden-Venlo in rap tempo</span></a></li><li>Har Coenen (WBL), Carol Bollen (Engie) en Wim van de Westerlo (GW Leidingtechniek) <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/terugkijken-en-vooruitzien/"><span style="color:#ed7422;">kijken terug en zien vooruit</span></a></li><li>Karel Clemens over <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/beton-innovatie-succesvol-toegepast/"><span style="color:#ed7422;">de  succesvolle toepassing van een beton-innovatie</span></a></li><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/beste-wensen/"><span style="color:#ed7422;">Beste wensen</span></a><br></li></ul></div><div>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-08/"><span style="color:#ed7422;">deze</span></a> link.<br></div>2020-12-30T23:00:00Z
Kantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Kantoor-Waterschapsbedrijf-Limburg-gesloten-tm-19-januari-2021.aspxKantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021<p>​<strong>Het kantoor van Waterschapsbedrijf Limburg is met ingang van 17 december t/m 19 januari 2021 voor fysiek bezoek gesloten. Bezoeken zijn niet toegestaan en medewerkers werken thuis.</strong><br> <br>Tijdens kantooruren blijven wij telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 088-8420000. Voor calamiteiten kunt u 24/7 bellen met het Meldpunt Water. Het telefoonnummer is 0800-0341.<br> <br>Van 24 december tot en met 1 januari 2021 is Waterschapsbedrijf Limburg ook telefonisch niet bereikbaar. Het Meldpunt Water blijft wel bereikbaar.<br></p>2020-12-16T23:00:00Z
SUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!https://www.wbl.nl/Paginas/SUPERLOCAL-winnaar-‘The-Innovation-in-Politics-Award-2020’!-.aspxSUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!<p><strong>Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen! SUPERLOCAL won in de categorie 'Ecology'. Met de prijzen wil The Innovation in Politics Institute het politieke werk in Europa erkennen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er een jury samengesteld om te beslissen wie de prijs wint. Dit jaar waren er 1.058 juryleden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg het project SUPERLOCAL 389 keer het commentaar 'uitstekende inzending'.</strong></p><p><br>Binnen het circulaire woonproject SUPERLOCAL werken drinkwaterproducent WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) samen aan de realisatie van een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert.</p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">UITSTEKENDE SAMENWERKING EN VERNIEUWINGSDRANG </span></strong><br>"Fantastisch dat we als Kerkrade met SUPERLOCAL hebben gewonnen," zegt verantwoordelijk wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) die online de felicitaties van de vakjury in ontvangst nam namens de 12 projectpartners. "De prijs is een mooie bekroning voor de uitstekende samenwerking en vernieuwingsdrang die we met z'n allen getoond hebben. Met gepaste trots zien we dat dit bijzondere project, dat in Bleijerheide ook bijdraagt aan de leefbaarheid van deze wijk, ook ver buiten onze regio gezien en gewaardeerd wordt. Mijn dank en felicitaties gaan uit naar onze projectpartners." Bij de prijs hoort ook een award en die komt in de loop van december naar Kerkrade. Normaal gesproken wordt de prijs, die sinds 2017 jaarlijks wordt uitgereikt, uitgereikt op een locatie ergens in Europa. Dit jaar zou dit vanuit Berlijn zijn. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Vanaf november presenteerden de partijen zich online en konden de juryleden stemmen. <br></p><p><strong><span style="color:#00a9c1;">SUPERLOCAL – SUPER CIRCULAR ESTATE</span><br></strong>In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert (gerealiseerd door WML en WBL). SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum. Bijzonder aan de wijk is dat de woningen gemaakt zijn van de materialen van de flats die hier tot kort geleden stonden. Voormalige bewoners en omwonenden denken actief mee over de plannen voor het gebied. In het project zijn nieuwe methodes bedacht en getest om materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg van het openbare gebied (bijvoorbeeld voor de aanleg van paden). Ook wordt duurzaam omgegaan met water in deze nieuwe buurt. Het project kreeg twee grote Europese subsidies, namelijk uit Life en UIA. Vanuit UIA staat het project bekend onder de naam Super Circular Estate. <strong><br></strong></p><p>Ga voor meer informatie over SUPERLOCAL- Super Circular Estate naar <a href="http://www.superlocal.eu/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.superlocal.eu</strong></span></a> </p><br>2020-12-02T23:00:00Z
Hoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®https://www.wbl.nl/Paginas/Hoogheemraadschap-van-Rijnland-kiest-voor-Verdygo®.aspxHoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®<p>​<strong>Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de doorontwikkeling van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. </strong><br><br>"We staan voor enorm grote opgaven", aldus bestuurslid van Rijnland Thea Fierens. "Door klimaat, circulariteit en energie is Nederland in beweging, daarom is het van belang dat ook afvalwater en dus onze zuiveringen in beweging zijn. Vernieuwing is hard nodig om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Wij zien Verdygo als een belangrijk concept dat ons daarbij kan helpen. Het is een mooie uitdaging en een grote stap voorwaarts. Ik ben dan ook erg verheugd over deze nieuwe samenwerking." Met de ondertekening van de intentieverklaring is een eerste formele stap gezet richting daadwerkelijke samenwerking. In de intentieverklaring worden onder andere zaken geregeld voor het samenwerken bij de doorontwikkeling van modules, de planning en de inzet van resources. Ook WBL is blij met de samenwerking. "Hoogheemraadschap van Rijnland is het derde waterschap waar we deze weg mee inslaan", vertelt WBL-bestuurslid Arnold Jansen. Als grondlegger van de Verdygo-techniek heeft WBL in de afgelopen jaren een groot aantal modules zelf ontwikkeld en in bedrijf genomen op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. "Het is WBL eigen om kennis uit te wisselen met andere organisaties en deze samenwerking op het gebied van de (door)ontwikkeling van de Verdygo-techniek is hier een mooi voorbeeld van. Door onze kennis met elkaar te delen komen we samen verder. We kijken ernaar uit om de samenwerking verder vorm te geven." Er vinden ook al gesprekken plaatst tussen de vier partnerwaterschappen (Vallei & Veluwe, Rivierenland, Rijnland en WBL) om de samenwerking vorm te gaan geven.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SYNERGIE-VOORDEEL</span></strong><br> Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de onderdelen (modules) van de installaties bovengronds worden gebouwd en aan elkaar worden geschakeld door middel van 'plug and play'. Dankzij deze modulaire, flexibele manier van bouwen is het veel gemakkelijker inspelen op toekomstige ontwikkelingen: de installatie kan relatief eenvoudig en snel aangepast worden op de actuele vraag. WBL realiseerde in Weert al een nagenoeg volledige Verdygo-installatie en in Panheel en Stein worden momenteel 2 nieuwe Verdygo-installaties gebouwd. Maar WBL ziet het liefst dat de nieuwe modules in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd worden; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare mankracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging WBL in 2019 al de samenwerking aan met Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland. Sindsdien zijn in een kort tijdsbestek met deze waterschappen 6 nieuwe modules ontwikkeld. Op dit moment is Waterschap Vallei & Veluwe bezig met de bouw van een eerste Verdygo-installatie in Terwolde. Bij de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de gedachte uit naar de ontwikkeling van slib-gerelateerde modules. Daarnaast gaat Rijnland onderzoeken of een grootschalige toepassing van de modules binnen haar beheersgebied tot de mogelijkheden behoort.<br></p><p><br></p>2020-12-02T23:00:00Z