Innovaties

Continu verbeteren en vernieuwen

Innovatie loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering en in ons 'Bestuursprogramma 2017-2019' is het een van de kernpunten. Continu verbeteren en vernieuwen horen bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit heeft de afgelopen jaren tot baanbrekende resultaten geleid. Verdygo, de Thermische Drukhydrolyse, WAUTER, het 0-water-concept en het verwijderen van medicijnen uit afvalwater zijn daar enkele aansprekende voorbeelden van. Het eindresultaat: een reductie van maatschappelijke kosten én een beter en duurzamer product.

Ook in de toekomst willen we onze koploperspositie vasthouden. De innovatieve slagkracht van ons bedrijf staat daartoe centraal in het project 'Slagvaardig innoveren binnen de Gouden Driehoek'. Uiteindelijk willen we op termijn 100% energieneutraal gaan werken.

 

 

Innoveren en samenwerking

Innoveren doe je niet alleen. Daar hebben we anderen bij nodig. Vaak vragen succesvolle innovaties om verdergaande vormen van samenwerking met overheid, bedrijfsleven of onderwijs. Een toegevoegde waarde over en weer is hierbij een vereiste. Een bijkomend effect van de succesvolle innovaties die Waterschapsbedrijf Limburg heeft uitgevoerd is dat ze een aantrekkende werking uitoefent op potentiële samenwerkingspartners.

Innovatie en onderzoek

De ontwikkeling van innovatieve ideeën is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. We hanteren een gestructureerde en beproefde methode om van eerste idee tot een definitieve uitwerking te komen. Een innovatieplan, met een overzicht van de meest recente en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied, staat aan de basis van de selectie van innovatieve onderzoeken. Door deze werkwijze worden vooraf risico's inzichtelijk gemaakt en is de kans op mislukkingen geminimaliseerd.