Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2020 ‎(56)
samenvouwen Vergaderdatum : 16-12-2020 ‎(15)
1 - Agenda 16 december 2020.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst 16-12-2020.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 16 september 2020.pdf
  
2.1 - Ter kennisname toezending van het concept-verslag van de openbare AB-vergaderingen naar het AB van WL.pdf
  
3.1 - AB Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek.pdf
  
3.3 - AB Werkbegroting 2021 en investeringsbudget 2021.pdf
  
3.4 - AB Normen- en Toetsingskader 2020.pdf
  
3.5 - Projectaanpak Zonnepanelen fase 2.pdf
  
3.6 - Voorstel AB Directierapportage Q3 2020.pdf
  
3.7 - AB Aangepast en geactualiseerd beleid Reserves en Voorziening.pdf
  
3.7 - Bijlage Beleidsnota.pdf
  
5.1 - AB Overzicht met nieuwe innovatie ontwikkeling (inter)nationaal.pdf
  
5.2 - AB Financiële situatie Superlocal.pdf
  
5.3 - AB Reactie n.a.v. vragen bestuursvoorstel kredietverhoging Stein.pdf
  
5.4 - Uitgangspunten strategisch kader voor de Meerjarenraming 2022-2026-2031 en de Begroting 2022.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 16-9-2020 ‎(16)
1 - Agenda 16 september 2020.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 1 juli 2020.pdf
  
2 - Bijlage 1 inzake agendapunt 3.4 AB WBL 1 juli 2020.pdf
  
2 - Bijlage 2 inzake Toelichting AB over Energieneutraliteit.pdf
  
3.1 - AB Bekrachtigen Strategisch Plan 1.0.pdf
  
3.1 - Bijlage 1 Presentatie door Geert Tummers inzake Strategisch plan WBL.pdf
  
3.4 - AB kredietvoorstel rwzi Stein.pdf
  
3.5 - AB Directierapportage Q2 2020.pdf
  
4.1 - AB slibstrategie lange termijn.pdf
  
4.1 - Bijlage 1 Slibstrategie deel 1 AB 1 juli 2020.pdf
  
4.1 - Bijlage 2 Slibstrategie deel 2 WBL AB 16 september 2020.pdf
  
5.1 - Behandelen na opiniestuk 4.1 - AB Investeringen slib opslag Susteren.pdf
  
6.1 - AB Financiele situatie Superlocal.pdf
  
6.2 - Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek.pdf
  
1 - 30Volgende