Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2020 ‎(22)
samenvouwen Vergaderdatum : 1-7-2020 ‎(10)
1 - Agenda.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 06-05-2020.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 25-05-2020.pdf
  
3.1 - AB Randvoorwaarden Energieneutraliteit WBL en WL.pdf
  
3.2 - AB Verhoging paraplukredieten als gevolg van wijzigingen in projectplanning.pdf
  
3.3 - AB Jaarrekening 2019 hernieuwde vaststelling.pdf
  
3.4 - AB Directierapportage Q1 2020.pdf
  
6.1 - Presentatie inzake Slibstrategie.pdf
  
6.2 - Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 6-5-2020 ‎(4)
2 - Vaststellen Besluitenlijst schriftelijke ronde Algemeen Bestuur d.d. 1 april 2020 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Jaarrekening 2019.pdf
  
3.2 - Investeringen slib opslag Susteren (bijlage).pdf
  
3.3 - Ontwerp-Meerjarenraming 2021-2030 en Ontwerp-Begroting 2021 (bijlage).pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 1-4-2020 ‎(8)
1 -  Opening en vaststellen agenda.pdf
  
2 - Vaststellen Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2019 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Vaststellen wijzigen afsluiten investeringskredieten.pdf
  
3.2 - Directierapportage Q4 2019.pdf
  
3.3 - Drempelbedragen voor inkoop en aanbesteding en voor financieel mandaat 2020-2021.pdf
  
3.4 - Vergaderplanning.pdf
  
3.5 -Gunningsvoorstel EU-aanbesteding accountantscontrole 2020-2023.pdf
  
5.1 - Overzicht ziekteverzuim 2015-2019 en de trend.pdf
  
samenvouwen Jaar : 2019 ‎(29)
samenvouwen Vergaderdatum : 18-12-2019 ‎(9)
1 - Agenda AB-vergadering 18-12-2019.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 18-9-2019 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Werkbegroting 2020 en uitgavenbudget 2020.pdf
  
3.2 - Directierapportage 3e kwartaal.pdf
  
3.3 - Normen en toetsingskader.pdf
  
3.4 - Krediet vaststellen maatregelen continuiteit bedrijfsvoering rwzi Simpelveld.pdf
  
3.5 - Uitvoeringskrediet KRW Panheel.pdf
  
3.6 - Vergaderplanning 2020.pdf
  
1 - 30Volgende