Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2020 ‎(41)
samenvouwen Vergaderdatum : 16-9-2020 ‎(16)
1 - Agenda 16 september 2020.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 1 juli 2020.pdf
  
2 - Bijlage 1 inzake agendapunt 3.4 AB WBL 1 juli 2020.pdf
  
2 - Bijlage 2 inzake Toelichting AB over Energieneutraliteit.pdf
  
3.1 - AB Bekrachtigen Strategisch Plan 1.0.pdf
  
3.1 - Bijlage 1 Presentatie door Geert Tummers inzake Strategisch plan WBL.pdf
  
3.4 - AB kredietvoorstel rwzi Stein.pdf
  
3.5 - AB Directierapportage Q2 2020.pdf
  
4.1 - AB slibstrategie lange termijn.pdf
  
4.1 - Bijlage 1 Slibstrategie deel 1 AB 1 juli 2020.pdf
  
4.1 - Bijlage 2 Slibstrategie deel 2 WBL AB 16 september 2020.pdf
  
5.1 - Behandelen na opiniestuk 4.1 - AB Investeringen slib opslag Susteren.pdf
  
6.1 - AB Financiele situatie Superlocal.pdf
  
6.2 - Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek.pdf
  
6.4 - Bestuursrapportage slib 10 september 2020.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 29-7-2020 ‎(4)
3.3 Boekwerk MJR 2021-2030 en Begroting 2021 Concept (dd 24-04-2020) incl bijlagen.pdf
  
Aanbiedingsbrief AB MJR 2021-2030 en Begroting 2021.pdf
  
Bijlage 1 Brief Waterschap Limburg omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2021.pdf
  
Voorstel AB Meerjarenraming 2021-2030 en begroting 2021 (schriftelijke ronde).pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 1-7-2020 ‎(9)
1 - Agenda.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 06-05-2020.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 25-05-2020.pdf
  
3.1 - AB Randvoorwaarden Energieneutraliteit WBL en WL.pdf
  
3.2 - AB Verhoging paraplukredieten als gevolg van wijzigingen in projectplanning.pdf
  
3.3 - AB Jaarrekening 2019 hernieuwde vaststelling.pdf
  
3.4 - AB Directierapportage Q1 2020.pdf
  
6.1 - Presentatie inzake Slibstrategie.pdf
  
6.2 - Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 6-5-2020 ‎(4)
2 - Vaststellen Besluitenlijst schriftelijke ronde Algemeen Bestuur d.d. 1 april 2020 en onderwerpenlijst.pdf
  
1 - 30Volgende