Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2019 ‎(11)
samenvouwen Vergaderdatum : 3-7-2019 ‎(7)
1 - Agenda AB-vergadering 3-7-2019.pdf
  
2 - Verslag AB-vergadering 19-12-2018 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Jaarrekening 2018_2019.pdf
  
3.1a - Jaarverslag 2018.pdf
  
3.2 - Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2020-2029.pdf
  
3.3 - Directierapportage 1e kwartaal 2019.pdf
  
3.4 - Wijziging samenstelling van de raad van commissarissen Verdygo BV.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 3-4-2019 ‎(4)
1 - Opening en vaststellen agenda.pdf
  
2 - Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.pdf
  
3.1 - Marap 4e kwartaal 2018 met bijlage.pdf
  
3.2 - MeerJarenRaming 2020-2029 en Begroting 2020 met bijlage.pdf
  
samenvouwen Jaar : 2018 ‎(45)
samenvouwen Vergaderdatum : 19-12-2018 ‎(10)
01 - Agenda AB-vergadering 19-12-2018.pdf
  
02 - Verslag AB-vergadering 19-9-2018 en afsprakenlijst.pdf
  
3.1 - Werkbegroting 2019 en uitgavenbudget 2019.pdf
  
3.2 - Normen- en toetsingskader 2018.pdf
  
3.3 - Marap 3e kwartaal 2018 en 4e begrotingswijziging.pdf
  
3.4 - Risicomanagement evaluatie beleid en actualisatie.pdf
  
3.5 - Krediet KRW Panheel.pdf
  
3.6 - Krediet KRW Stein.pdf
  
3.7 - Vergaderplanning 2019.pdf
  
4.1 - Uitgangspunten Meerjarenraming2020-2029 en begroting 2020.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 19-9-2018 ‎(8)
01 - Opening en vaststellen agenda.pdf
  
02 - Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018 met afsprakenlijst.pdf
  
3.1a - Vormen reserve innovatie-duurzaamheid WBL.pdf
  
3.1b - Vormen reserve innovatie-duurzaamheid WBL_2018.09427.pdf
  
3.2 - Verlengen contract Ernst en Young LLP accountantscontrole.pdf
  
3.3 - Marap 2e kwartaal 2018 en 3e begrotingswijziging.pdf
  
3.4 - Vaststellen hoofdstructuur organisatie Waterkracht.pdf
  
4.1 - Beschikbaarheid kantoorruimtes.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 4-7-2018 ‎(10)
01 - Agenda 4-7-2018.pdf
  
1 - 30Volgende