Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2019 ‎(29)
samenvouwen Vergaderdatum : 18-12-2019 ‎(9)
1 - Agenda AB-vergadering 18-12-2019.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 18-9-2019 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Werkbegroting 2020 en uitgavenbudget 2020.pdf
  
3.2 - Directierapportage 3e kwartaal.pdf
  
3.3 - Normen en toetsingskader.pdf
  
3.4 - Krediet vaststellen maatregelen continuiteit bedrijfsvoering rwzi Simpelveld.pdf
  
3.5 - Uitvoeringskrediet KRW Panheel.pdf
  
3.6 - Vergaderplanning 2020.pdf
  
4.1 - Uitgangspunten_strategisch kader voor de Meerjarenraming 2021-2025-2030 en de Begroting 2021.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 18-9-2019 ‎(9)
1 - Agenda AB-vergadering 18-9-2019.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 3-7-2019 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Directierapportage 2e kwartaal_2019-1085923975-99.pdf
  
3.2 - Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2023.pdf
  
3.3 - Vaststellen kredieten op basis van geactualiseerd MIP 2019-2029.pdf
  
3.4 - Strategisch risicomanagement WBL actualisatie kadernota.pdf
  
3.5 - Verhogen krediet voor project vergroenen en verduurzaming Waterschapsgebouw Roermond.pdf
  
3.6 - Nieuwe visuele identiteit WBL.pdf
  
3.7 - Toetreding werkgeversvereniging.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 3-7-2019 ‎(7)
1 - Agenda AB-vergadering 3-7-2019.pdf
  
2 - Verslag AB-vergadering 19-12-2018 en onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - Jaarrekening 2018_2019.pdf
  
3.1a - Jaarverslag 2018.pdf
  
3.2 - Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2020-2029.pdf
  
3.3 - Directierapportage 1e kwartaal 2019.pdf
  
3.4 - Wijziging samenstelling van de raad van commissarissen Verdygo BV.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 3-4-2019 ‎(4)
1 - Opening en vaststellen agenda.pdf
  
2 - Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.pdf
  
3.1 - Marap 4e kwartaal 2018 met bijlage.pdf
  
3.2 - MeerJarenRaming 2020-2029 en Begroting 2020 met bijlage.pdf
  
samenvouwen Jaar : 2018 ‎(45)
samenvouwen Vergaderdatum : 19-12-2018 ‎(10)
01 - Agenda AB-vergadering 19-12-2018.pdf
  
1 - 30Volgende