Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2021 ‎(55)
samenvouwen Vergaderdatum : 22-9-2021 ‎(18)
1. Agenda.pdf
  
2. AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2. Besluitenlijst AB-vergadering 21 juli 2021 - O def.pdf
  
2.4a Vastgesteld notulen IBT-gesprek WBL en WL dd 230519.pdf
  
3.1 AB Kredietverhoging Instandhouding rwzi Simpelveld.pdf
  
3.2. AB Directierapportage Q2 2021.pdf
  
5.1 Terugkoppeling verbeterstappen naar aanleiding van aanbevelingen accountant inzake jaarrekening 2020.pdf
  
5.2 AB Update niet ingevulde projecten MIP.pdf
  
5.2. Bijlage 1 Totaal benoemde projecten 2022 - Marap JUNI 2021.pdf
  
5.2. Bijlage 2 Overzicht portfolio - op reden en oorsprong investering.pdf
  
5.2. Bijlage 3 Overzicht portfolio - op afstroomgebied.pdf
  
5.3. AB Ontwikkelingen bouwkosten en levertijden bouwmaterialen.pdf
  
5.3. Bijlage brieven AB Ontwikkelingen bouwkosten en levertijden bouwmaterialen.pdf
  
5.4.A Bijlage 1 DB Energie jaarverslag 2020.pdf
  
5.4A Energie jaarverslag 2020.pdf
  
5.4B Stand van Zaken Energieneutraliteit en RES.pdf
  
5.5 Ontwikkelingen assetbase op orde.pdf
  
5.6 Bestuursrapportage WBL-gemalensprint 2021.pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 21-7-2021 ‎(7)
1 - Agenda.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 6 juli 2021.pdf
  
3.1 - AB kredietverhoging Simpelveld.pdf
  
3.2 - AB Kredietvoorstel RWZI Panheel.pdf
  
3.3 - AB Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022.pdf
  
3.3 - Bijlage 1 Boekwerk Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022 (versie AB 21 juli 2021).pdf
  
samenvouwen Vergaderdatum : 6-7-2021 ‎(5)
1. - Agenda 7 juli 2021.pdf
  
2.0 - Besluitenlijst AB-vergadering 12 mei 2021.pdf
  
2.0. - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
3.1 - AB Kredieten investeringsprojecten.pdf
  
3.2 - AB Directierapportage Q1 2021.pdf
  
1 - 30Volgende