Kledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Kledingstukken-en-tractorbanden-uit-Limburgse-beken-gehaald.aspxKledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaald<p><strong>Meer dan vijfduizend vrijwilligers maakten afgelopen zaterdag op ruim 200 plaatsen in de provincie schoon waarvan meer dan 30 acties in het stroomgebied van de Maas. Ongeveer honderd medewerkers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en hun gezinsleden namen de Maas en Limburgse beken onder handen, waaronder de Groote Molenbeek, de Niers en de Zeep. Zowel per kano als te voet zochten zij naar zwerfafval en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarbij deden zij bijzondere vondsten, zoals tractorbanden, grote stukken zeil, de cap van een wetsuit en onderbroeken. In de jachthaven van Roermond gaven gouverneur Theo Bovens en Maas Cleanup-initiatiefnemer Huub Waterval het startsein voor deze Maas Cleanup in aanwezigheid van onder meer dijkgraaf Patrick van der Broeck en waterschapsbestuurder Arnold Jansen.</strong><br> <br>Volgens een voorzichtige inschatting van de Maas Cleanup organisatie zijn zaterdag 5.000 vuilniszakken met afval ingezameld. Arnold Jansen: "We kijken terug op een succesvolle eerste editie. Graag wil ik alle waterschappers, WBL'ers en hun gezinsleden bedanken voor hun hulp. Dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen voor deze opruimactie is hartverwarmend. Uiteraard is het ook in hun belang de afvalstroom te verminderen. Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, verdient echter lof." </p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>PLASTIC AFVAL VERMINDEREN<br></strong><span style="color:#444444;">Waterschap Limburg stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren. "Het </span><span style="color:#444444;">is ons werk en onze verantwoordelijkheid om het Limburgse watersysteem schoon te houden," vertelt Jansen. "Daarom zijn we partner in het Interreg V-c project 'Litter free rivers and streams'." Bij de startconferentie van dit euregionale project – afgekort: LIVES – ontstond het idee van de Maas Cleanup. "Binnen LIVES bekijken we op welke manier we door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas kunnen verminderen. Opruimacties zoals de Maas Cleanup, innovatieve manieren om afval af te vangen en handhaving zijn daarbij belangrijk. Maar ook dataverzameling én communicatie moeten stimuleren om afval aan de bronnen te voorkomen.".</span><strong><br></strong></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-0" style="width:100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_1_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:400px;height:277px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_2_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:369px;height:277px;" /><br></td></tr></tbody></table><p></p>2020-09-23T22:00:00Z
WBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-schaalt-rioolwatermeting-voor-RIVM-op-naar-alle-RWZI’s.aspxWBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’s<p><strong>Sinds april dit jaar werkt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan de landelijke rioolwatermeting van het RIVM. De rioolwatermeting helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van COVID-19 in Nederland; de meting kan ook een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe oplevingen van het virus. Sinds kort wordt op 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) gemeten, waaronder alle 17 RWZI's van WBL. Daarmee wordt het rioolwater afkomstig van 17 miljoen Nederlanders onderzocht op de aanwezigheid van corona.</strong><br> <br>Het onderzoek ging in april van start met 29 RWZI's in heel Nederland; 2 daarvan waren de RWZI's in Venray en Maastricht-Bosscherveld. "Op de vraag van het RIVM om mee te werken, hebben wij volmondig 'ja' gezegd: samen met de andere waterschappen dragen we graag bij aan de maatschappelijke uitdaging om het coronavirus te bestrijden", vertelt Arnold Jansen, WBL-bestuurder.  <br>Het RIVM selecteerde de locaties Venray en Maastricht-Bosscherveld, omdat deze samen met de andere Nederlandse RWZI's een betrouwbare afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. <br>Het rioolwateronderzoek is recent op verzoek van Minister Hugo de Jonge van VWS in korte tijd flink uitgebreid: van de 29 meetpunten in april (waarvan 2 WBL-locaties), naar 80 in juli (waarvan 6 WBL-locaties) en 318 locaties op dit moment.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Goede aanvulling COVID-19 surveillance </span></strong></h2><p>De rioolwatermeting helpt enerzijds bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Anderzijds speelt de meting een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke opleving van het virus. Mensen die besmet zijn, scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat men klachten ondervindt en dus ook (ruim) voordat men getest wordt. Andere gegevens (testuitslagen, ziekenhuis- en IC-opnames) lopen altijd een aantal dagen achter op de feitelijke besmettingsrealiteit. Daarom is dit een goede aanvulling op de nationale COVID-19 surveillance, zoals het testen van mensen die gezondheidsklachten hebben. De data worden sinds 19 augustus openbaar gepubliceerd in het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid, dat wekelijks wordt geactualiseerd. Zo kan iedereen zien hoe het landelijk, maar ook in het eigen woongebied gesteld is met de aanwezigheid van corona in het afvalwater.<br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Het onderzoek </span></strong></h2><p>Alle 17 Limburgse RWZI's worden eens per week bemonsterd. Op de dag van de monstername worden gedurende 24 uur kleine hoeveelheden van het afvalwater afgetapt. Deze worden opgevangen in een monstervat. Het monster wordt de volgende dag gekoeld vervoerd naar het laboratorium van het RIVM voor onderzoek. In het laboratorium onderzoeken specialisten van het RIVM het rioolwater op de aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus. Dit genetisch materiaal heet RNA. In het rioolwater kunnen stukjes van dit RNA aanwezig zijn. Als dit het geval is, betekent dit dat er mensen in het betreffende gebied besmet zijn. Het is nog niet mogelijk om op basis van het aantal virusdeeltjes vast te stellen hoeveel mensen precies besmet zijn. Hier wordt momenteel wel onderzoek naar verricht door het RIVM. Op basis van het huidige onderzoeksmodel kan wel een grove schatting worden gemaakt van het aantal mensen waarvan de virusdeeltjes afkomstig zijn. <br>Het is ook niet mogelijk om de resultaten van het onderzoek te herleiden tot één persoon. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de RWZI.  <br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Big Brown Data</span></strong></h2><p> De rioolwatermeting is slechts één voorbeeld van wat er aan waardevolle data – Big Brown Data – schuilgaat in het afvalwater. Het RIVM doet deze meting nu voor het nieuwe coronavirus, maar deed dat eerder ook al voor het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën. "Naast de rioolwatermeting voor het RIVM voeren wij in Limburg momenteel nog drie rioolwatermetingen uit op onze zuiveringslocaties, waaronder één naar de aanwezigheid van medicijnresten in het afvalwater; een andere grote maatschappelijke uitdaging die we graag willen aanpakken", aldus Arnold Jansen. <br></p>2020-09-20T22:00:00Z
WL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/WL-en-WBL-bevrijden-Maas-en-beken-van-zwerfafval-tijdens-Maas-Cleanup.aspxWL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanup<p><strong>Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg slaan op 19 september, tijdens de World Cleanup Day, de handen ineen om de Maas en Limburgse beken te bevrijden van zwerfafval. Zo’n 100 vrijwilligers nemen namens beide organisaties deel aan de Maas Cleanup.</strong></p><p>Zo ontdoen medewerkers van WL en WBL de Groote Molenbeek (Horst aan de Maas-Venray), de Niers (gemeente Gennep), de Oude Helenavaart en het kanaal van Deurne (gemeente Peel en Maas) per kano van zwerfafval. Verhuurders De Peelvisser Meijel en Roepaen stellen daarvoor kosteloos kano’s ter beschikking. In de gemeenten Leudal en Maastricht bevrijden andere waterschappers wandelend de Roggelse Beek, de Neerbeek, de Gelei en de Zeep van plastic en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarnaast sluit een deel van de medewerkers zich aan bij de locaties die zijn aangewezen door de Maas Cleanup-organisatie. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AANPAK ZWERFAFVAL</span></strong><br></h2><p>De Maas Cleanup is een initiatief van een aantal Limburgse bedrijven dat samen met beleidsmakers, natuurorganisaties als IVN én burgers verantwoordelijkheid wil nemen voor de zwerfafvalproblematiek. Een nog steeds groeiend aantal bedrijven en organisaties sluiten zich bij hen aan. Arnold Jansen, bestuurder van WL en WBL, hoopt samen met de andere Founding Partners van de Maas Cleanup een groeiende beweging te kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten. “We streven naar verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval,” vertelt hij. “Niet alleen door mensen op te roepen minder afval te creëren, maar ook door anders en minder in te kopen. Hoe mooi zou het zijn als we weer uit onze rivieren kunnen drinken? In 2018 liep Li An Phoa van de bron van de Maas in Frankrijk naar de monding in de Noordzee om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen. Onze dijkgraaf is een stuk met haar opgelopen. Een ander vergezicht: het uitrollen van de Maas Cleanup naar de rest van het stroomgebied van de Maas, heel Nederland, België, …”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>KICK-OFF</strong></span><br></h2><p>Samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck trapt Arnold Jansen de Maas Cleanup op 19 september af bij watersportvereniging Maas en Roer in Roermond op een Plastic Whale boot. Na afloop sluiten zij zich, net als de andere Founding Partners en sponsoren aan bij één van de vele opruimacties in de provincie. Op<strong> </strong><a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.maascleanup.nl</strong></span></a> is daar een overzicht van te vinden. Aanmelden kan nog!<br></p>2020-09-17T22:00:00Z
Meldingen van schuim in de Geleenbeekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Meldingen-van-schuim-in-de-Geleenbeek.aspxMeldingen van schuim in de Geleenbeek<p><strong>Maandag 14 september zijn er meldingen over schuim in de Geleenbeek in Sittard binnengekomen. In het stadspark is nabij de Steenen sluis een schuimdeken ontstaan en op het Tempelplein is schuim via de put omhoog gekomen.</strong></p><p>Bij onze zuivering in Hoensbroek is water met zeepresten binnengekomen door storing bij een bedrijf. De zuivering heeft dit water opgevangen en gezuiverd, maar er zijn nog enkele residu-resten in het effluent achtergebleven. Bij turbulentie in het water (denk bijvoorbeeld aan een stuw) ontstaat hierdoor veel schuim. We adviseren dan ook om geen vee te laten drinken uit de beek en ook honden niet te laten drinken of zwemmen in de beek. Waterschap Limburg heeft metingen verricht en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.<br></p>2020-09-14T22:00:00Z
Maria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeerhttps://www.wbl.nl/Paginas/Maria-Theresialaan-in-Roermond-tijdelijk-afgesloten-voor-verkeer.aspxMaria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeer<p><strong>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan momenteel een grondige metamorfose: zowel het gebouw als de omliggende buurt worden groener en duurzamer. In de komende weken wordt de Maria Theresialaan heringericht en wordt er meer groen aangelegd. Vanaf 14 september wordt de Maria Theresialaan daarom tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. <br><br></strong></p><p>De Maria Theresialaan wordt smaller gemaakt: enerzijds om de verkeersveiligheid te verhogen  ̶  er worden drempels geplaatst en het wordt een 30 km-zone  ̶  , anderzijds wordt de vrijkomende grond gebruikt om meer groen te kunnen realiseren. Dit vermindert hittestress en verdroging in de zomer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid (zie onderstaande situatietekening). Het trottoir wordt altijd aan één zijde bereikbaar gehouden voor voetgangers en minder validen. Bezoekers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen parkeren in de nabijgelegen parkeergarage Stationspark. Bij de receptie kan een gratis uitrijkaartje verkregen worden. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Omleidingsroutes%20afsluiting%20Maria%20Theresialaan.PNG" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:482px;" /><br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Energie- en waterneutraal</span></strong></h2><p>Met de duurzame transformatie willen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een voorbeeld zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van gebouwen en hun omgeving én het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in het project en faciliteert waar nodig.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gratis omgevingsapp</span></strong></h2><p>Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan de gratis ‘Strabag Omgevingsapp’ downloaden (via de Appstore (IOS) of de Playstore (Android). Ook vragen en/of opmerkingen kunnen via de app worden doorgeven. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Isolatie, verkoeling en watermanagement</span></strong></h2><p>In de afgelopen periode zijn reeds diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Ook het dak is compleet gerenoveerd en geïsoleerd. De komende weken worden de gevels en daken aan de zijde van de Maria Theresialaan voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer, omdat de warmte-uitstraling van steen en beton hiermee significant wordt verlaagd.. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en meerdere in serie geschakelde wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Al het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool: het wordt opgeslagen op het retentiedak en doorgeleid naar de wadi’s. Zo infiltreert het binnen 24-48 uur naar de bodem. Ook op het nieuwe parkeerterrein infiltreert het regenwater in de bodem; bij hevige regenval wordt het via een ondergrondse leiding doorgeleid naar de wadi’s. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Ook komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan overtollig regenwater in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Doorlooptijd</span></strong></h2><p>Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en kent de volgende fases:</p><ul><li>Uitvoering gevels zijde Maria Theresialaan</li><li>Uitvoering gevels zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Maria Theresialaan</li><li>Herinrichting Maria Theresialaan (versmalling)</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Asbestsanering en slopen schoolgebouw</li><li>Aanleg parkeerterrein</li><li>Aanleg/upgraden park (achterzijde parkeerterrein)<br><br><br></li></ul>2020-09-10T22:00:00Z
Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgevinghttps://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspxVergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgeving<p>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving én bij het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in dit project. In de afgelopen periode zijn inmiddels diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Meer recent hebben renovatiewerkzaamheden aan het dak plaats gevonden.</p><p>Kortom: het begin is gemaakt en na de zomervakanties gaan de bouwactiviteiten voortvarend van start. Zo worden de gevels en daken aan de zijde Maria Theresialaan van het kantoor voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Voorts komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. Al met al: werk aan de winkel!</p><p>Via diverse kanalen zullen wij u informeren over de inhoud en voortgang van dit project!<br></p>2020-08-12T22:00:00Z
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschap-Limburg-en-Waterschapsbedrijf-Limburg-omarmen-Maas-Cleanup.aspxWaterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanup<p><strong>Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal Limburgse bedrijven om onder het motto 'Clean rivers, better business' ten minste 5.000 vrijwilligers op de been te brengen om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Als Founding Partner respectievelijk hoofdsponsor mobiliseren het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg hun medewerkers om op zaterdag 19 september de handen uit de mouwen te steken. Ook roepen zij hun zakelijke relaties op om op die dag, World Cleanup Day, hetzelfde te doen. Enthousiaste individuen én bedrijven kunnen zich aanmelden op <a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><span style="color:#ed7422;">www.maascleanup.nl</span></span></a>.</strong></p><p><strong>“Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten,” licht bestuurder Arnold Jansen het sponsorbesluit toe. “Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het Limburgse watersysteem, de samenhang tussen oppervlaktewater, beekbodem, oevers en grondwater. De missie van de Maas Cleanup sluit dan ook goed aan bij de onze. Door onze betrokkenheid bij de Maas Cleanup vinden niet alleen opruimacties langs de Maas en de Maasplassen plaats, maar ook langs Limburgse beken. We hopen dat we samen met de andere sponsoren van de Maas Cleanup een groeiende beweging kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten, om verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval te vergroten.” </strong></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERVUILING AAN DE BRON VOORKOMEN</strong></span><br>“Plastic vergaat niet”, vertelt Jansen. “In de natuur valt het uiteen in steeds kleinere stukjes. Die komen terecht op plekken waar je ze niet hebben wilt; van de ingewanden van dieren tot in ons drinkwater. Alle kleine beetjes afval bij elkaar zorgen bovendien voor een grote berg die uiteindelijk leidt tot plasticsoep in de oceanen. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geeft WBL jaarlijks ongeveer 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Daarnaast proberen we vervuiling aan de bron zoveel mogelijk te voorkomen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.” <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>LIVES</strong></span><br>Het idee voor de Maas Cleanup is ontstaan tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Jansen: “We richten ons daarbij nadrukkelijk ook op de inwoners van dit gebied en proberen hen bewust te maken van het gevaar van plastic afval voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap en hen aan te sporen minder plastic afval te creëren, bijvoorbeeld door minder of anders in te kopen, en na gebruik in een daarvoor bestemde afvalbak te gooien.” Naast Waterschap Limburg zijn ook de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Vlaamse Milieumaatschappij, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Wasserverband Eifel-Rur, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en de RWTH Aachen University bij LIVES betrokken. <br><br></p>2020-07-27T22:00:00Z
Afvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signalerenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afvalwatersurveillance-bevestigt-daling-coronavirus-en-helpt-opleving-signaleren.aspxAfvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signaleren<p><strong>De eerste resultaten van de nationale afvalwatersurveillance van het RIVM laten zien dat het coronavirus in het Nederlandse rioolwater afneemt. Sinds 1 april neemt het RIVM wekelijks monsters af op 29 locaties in Nederland, waaronder de rioolwaterzuiveringslocaties Venray en Maastricht-Bosscherveld van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De afvalwatersurveillance helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland; de metingen spelen ook een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke tweede golf.</strong></p><p>De 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die deelnemen aan het onderzoek zuiveren gezamenlijk het afvalwater van ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking. Behalve een afname van coronabesmettingen, laat het onderzoek zien dat het coronavirus al zichtbaar is in ontlasting voordat mensen symptomen van het virus ervaren. Hierdoor kan het virus vroegtijdig worden opgespoord in het afvalwater en kan worden ingegrepen bij een verwachte opleving van het virus. Bijkomend voordeel is dat het screenen van rioolwater een voor mensen minder belastende en anonieme onderzoeksmethode is. Dit maakt het een goede aanvulling op de reeds bestaande onderzoeken. Het RIVM gaat dan ook door met het rioolwateronderzoek. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Coronadashboard</strong></span></h2><p> Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het RIVM gevraagd om vóór 1 september 2020 alle 325 RWZI's in Nederland te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld. De tests die het RIVM nu al uitvoert worden per 2 juli toegevoegd aan het dashboard. Het toevoegen van alle RWZI's geeft een meer gedetailleerd beeld van de situatie. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Toelichting onderzoek </strong></span></h2><p>Sinds 1 april worden de monsters wekelijks verspreid over de dag afgenomen op de zuiveringsinstallaties en vervolgens naar het RIVM gestuurd. Hier wordt het genetisch materiaal in het laboratorium opgewerkt en aangetoond. Op iedere onderzochte locatie werd in de periode april en mei tenminste één keer het virus aangetroffen. In week 12 was er een piek te zien in het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in de ziekenhuizen, gevolgd door een duidelijke afname in elke provincie. De resultaten van het rioolwateronderzoek laten dezelfde daling zien. </p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Extra maatregelen niet nodig</span></strong></h2><p>De aanwezigheid van het coronavirus in het genetisch materiaal dat voorkomt in het afvalwater, brengt geen verhoogd risico met zich mee. Direct contact met afvalwater dient altijd te worden vermeden. Medewerkers op zuiveringslocaties dragen beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen die hen tegen het coronavirus beschermen.<br></p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Vitale sector</span></strong></h2><p> Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p>2020-06-22T22:00:00Z
“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”https://www.wbl.nl/Paginas/“Gooi-mondkapjes-en-handschoenen-niet-in-toilet-of-rioolput!”.aspx“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”<span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, condooms, hondenpoepzakjes... op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties komen allerlei zaken binnen die niet in het toilet of riool thuishoren. Sinds kort treffen we zelfs mondkapjes en handschoenen tussen het afval. Géén goede (en een kostbare) zaak, want al die troep zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en zuiveringsinstallaties.</strong></p> </span><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><p>Het onderwerp kreeg onlangs veel aandacht toen Minister van Nieuwenhuizen tijdens de talkshow Jinek mensen opriep om geen mondkapjes en handschoenen door de toiletten te spoelen. Zij deed de uitspraak na een bezoek aan de RWZI in Hoogvliet. Ze stond versteld van wat mensen allemaal in de toiletten en rioolputten gooien. Arnold Jansen, bestuurder van Waterschapsbedrijf Limburg, beaamt dat mensen allerhande zaken in de toiletten en rioolputten gooien die daar niet in thuishoren: “Billendoekjes, poetsdoekjes, tampons, maandverband, condooms, hondenpoepzakjes; je kunt het zo gek niet bedenken wat er allemaal via het riool bij ons binnenkomt.” En nu dus ook mondkapjes en plastic handschoenen. “Mensen spoelen deze door het toilet of stoppen ze na het boodschappen doen in de rioolputten. Dit zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en van onze zuiveringsinstallaties.”<br></p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>STRUCTUREEL PROBLEEM</strong></span></h3><p>Het oneigenlijke gebruik van het toilet en riool als afvalbak, niet alleen voor handschoenen en mondkapjes maar ook voor allerlei andere troep, is geen nieuw verschijnsel. Het komt op grote schaal voor in Nederland en is een structureel probleem. “Veel mensen zijn geneigd de toiletten en riolen als afvalbak te gebruiken”, licht Arnold Jansen toe. “In die zin zijn we niet verrast dat we nu tussen de hopen afval ook nog mondkapjes en handschoenen tegenkomen. Maar het blijft wel een vreemd fenomeen: al deze zaken kunnen met hetzelfde gemak in de prullenbak worden gegooid. Waarom dan toch in het toilet of de rioolput stoppen? Waarschijnlijk zijn mensen zich niet goed bewust van de ellende die dit veroorzaakt. De verstoppingen en storingen die ontstaan door de troep die in toiletten en riolen wordt gegooid, kosten de Nederlander, en dus ook de Limburger, jaarlijks miljoenen euro’s. <br></p><p>Voor de verstopping van het toilet betaalt de particulier zelf de rekening. Ontstaat de verstopping in het rioleringsstelsel onder de straat, dan komt de schade voor rekening van de gemeente. Bij de zuivering zien we dat de gemalen, pompen en installatie-onderdelen tientallen keren per jaar vastlopen. Niet alleen moeten deze storingen worden verholpen; de installatie-onderdelen slijten ook sneller en zijn eerder aan vervanging toe. De installaties kunnen niet op de optimale snelheid draaien. Door het lam leggen en vertragen van de installaties, loopt ook het energieverbruik onnodig hoog op.  Het is alles bij elkaar een optelsom van verschillende kosten die worden veroorzaakt door het gebruik van het toilet en het riool als afvalemmer. Deze rekening betaalt de burger uiteindelijk ook zelf, maar dan in de vorm van belastingen en heffingen.” </p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>DE OPLOSSING</strong></span><br></h3><p>Wanneer het gebruik van handschoenen en mondkapjes op een gegeven moment weer gaat afnemen, betekent dit niet dat het grotere afvalprobleem ophoudt te bestaan. Daarom lopen er al regionale campagnes - ‘Geen prut in de put’ en ‘Doekie’ - om bewustzijn te creëren rondom het probleem. “De oplossing is heel eenvoudig: in ieder huishouden, op iedere werkplek en bij de supermarkt staan afvalbakken. Dáár horen de mondkapjes en handschoenen in thuis. Gooi ze niet in de toiletten of rioolputten. Hetzelfde geldt voor de wegwerp-poetsdoekjes en ander restafval. Gooi het in de prullenbak. Het is evenveel moeite, en het scheelt de maatschappij en jezelf uiteindelijk veel geld.” <br></p>2020-05-07T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-met-verwijderen-medicijnresten-in-Simpelveld.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveld<p><strong>WC-papier, ontlasting, voedselresten, haren, haarverf, doekjes, kadavers, condooms, bacteriën, virussen… Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt via de riolering binnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Maar het zijn vooral de medicijnresten en micro-verontreinigingen in het afvalwater die een uitdaging vormen voor de waterschappen. Daarom start Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) dit jaar met een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten.  </strong></p><p>Door de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten terecht in ons afvalwater. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om minstens 140 ton medicijnresten per jaar. “De medicijnresten komen via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Het is ontzettend lastig om deze resten vervolgens uit het rioolwater te halen”, vertelt WBL-bestuurder Arnold Jansen. “Dat lukt slechts gedeeltelijk, waardoor ze terechtkomen in het oppervlaktewater: de beken en rivieren. Enerzijds hebben de vissen daar last van. Anderzijds zorgt dit voor een extra opgave bij het maken van drinkwater.” Natuurlijk heeft de watersector niet stilgezeten als het gaat om de aanpak van dit probleem. “Er is al veel onderzoek verricht naar geschikte technologieën om medicijnresten te verwijderen”, licht Jansen toe. “Een bewezen effectieve methode is poederkooldosering. Bij een eerder, kleinschaliger onderzoek met poederkooldosering bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd; 80 procent in plaats van 40 procent. Dit najaar gaan we deze technologie op praktijkschaal toepassen op onze zuiveringsinstallatie in Simpelveld.”<br></p><h2>Poederkooldosering: een veelbelovende technologie </h2><p>Poederkooldosering is een relatief eenvoudige technologie. “Bij het zuiveren van afvalwater worden wij geholpen door bacteriën”, legt Jansen uit. “Die eten het afval als het ware op en daarbij ontstaat slib. Bij poederkooldosering verbinden de medicijnresten in het afvalwater zich eerst aan het kool. Dit wordt vervolgens deels afgebroken door de bacteriën. Het restant komt terecht in het slib. In Simpelveld maken we gebruik van een biologisch zuiveringsprincipe, Nereda® genaamd, waarbij de bacteriën zijn samengepakt in korrels. Door die korrelvorm kunnen we het slib eenvoudiger uit het water halen. Het is voor het eerst dat poederkooldosering wordt getest in een Nereda-installatie. Om die reden kozen we voor Simpelveld. Dat het gezuiverde water daar geloosd wordt op een ecologisch gevoelige beek, de Eyserbeek, speelde ook mee in de overweging.” De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.</p><h2>Landelijk onderzoek </h2><p>De pilot in Simpelveld maakt deel uit van een landelijk onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek bij Waterbeheer), dat in 2022 wordt afgerond. Dan bekijken de deelnemende waterschappen welke technologieën het best presteren. Jansen: “Daarbij gaat het niet alleen om de waterkwaliteit, maar ook om belangrijke aspecten als duurzaamheid en kosten.” <br></p>2020-04-09T22:00:00Z
Coronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodighttps://www.wbl.nl/Paginas/Coronavirus-in-afvalwater-geen-extra-maatregelen-nodig.aspxCoronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodig<p><strong>Het RIVM maakte deze week bekend dat het coronavirus (COVID-19) is aangetroffen in Nederlands afvalwater. Bij sommige patiënten komt het coronavirus voor in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Vervolgens gaat het water naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd en teruggebracht naar de natuur. Het virus is in lage concentraties gemeten in het afvalwater dat bij de rioolwaterzuivering binnenkomt. Het virus is niet aangetroffen in het water dat de rioolzuivering verlaat.</strong></p><p><br>Omwonenden van rioolwaterzuiveringsinstallaties lopen dan ook geen verhoogd risico besmet te raken met het coronavirus. Ook leveranciers, aannemers en andere externen lopen bij hun werkzaamheden op de zuiveringslocaties geen verhoogd risico. Medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg hoeven evenmin extra maatregelen te treffen. In rioolwater zijn altijd bacteriën en ziektekiemen aanwezig. Om direct contact met het afvalwater te vermijden, dragen medewerkers daarom beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze bieden ook bescherming tegen het coronavirus. </p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Aanleiding onderzoek</span></strong></p><p>Dat het coronavirus in het afvalwater voorkomt, werd aangetoond door onderzoek van het KWR (Watercycle Research Institute). In opdracht van het RIVM onderzocht het KWR met behulp van DNA-technieken de afgelopen weken monsters uit het afvalwater van de zuiveringen in Schiphol, Tilburg en Kaatsheuvel. Omdat op dit moment alleen nog mensen met ernstige symptomen worden getest, is het totaal aantal coronabesmettingen in ons land op dit moment onbekend. Door het screenen van rioolwater kan een indicatie worden gegeven van hoeveel coronabesmettingen er in een stad zijn, zonder dat alle inwoners zijn getest door de GGD. Door te testen op langere termijn, kan worden gemonitord of het aantal besmettingen in een stad afneemt of juist toeneemt.  </p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" unselectable="on"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/yQZuFVkllMw" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Vitale sector</span></strong></p><p><strong></strong>Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p><p><br></p>2020-03-27T23:00:00Z
Maatregelen Waterschapsbedrijf Limburg tegen verspreiding van het coronavirushttps://www.wbl.nl/Paginas/Maatregelen-Waterschapsbedrijf-Limburg-tegen-verspreiding-van-het-coronavirus-.aspxMaatregelen Waterschapsbedrijf Limburg tegen verspreiding van het coronavirus<p><strong>Om het welzijn van onze bezoekers, onze eigen mensen en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te beschermen, volgen wij de adviezen van het RIVM, de GGD, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio op ten aanzien van het coronavirus. Dit heeft onder meer gevolgen voor onze bereikbaarheid en toegankelijkheid, overleggen en bijeenkomsten en excursies. <br><br></strong></p><p><span style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>Bereikbaarheid en toegankelijkheid</strong><br><span style="color:#444444;">Het kantoor in Roermond is momenteel gesloten voor bezoekers. Onze receptie blijft telefonisch bereikbaar en onze zuiveringslocaties blijven operationeel. De bedrijfsgebouwen op de zuiveringslocaties zijn toegankelijk voor eigen medewerkers en externe opdrachtnemers, tenzij anders is aangegeven. Medewerkers die hun werk op afstand kunnen verrichten werken vanuit thuis. Het kan voorkomen dat vragen en verzoeken met enige vertraging worden afgehandeld. We hopen op uw begrip hiervoor.</span><br></span></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Overleggen en bijeenkomsten<br></strong><span style="color:#444444;">Alle fysieke overleggen en bijeenkomsten – zowel intern als extern – die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit, zijn afgelast of uitgesteld naar een latere datum. Voor zover deze wel van belang zijn voor het primaire proces vinden deze telefonisch of online plaats. Mochten er wijzigingen zijn, dan worden de betrokkenen en genodigden hierover persoonlijk geïnformeerd. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Excursies<br></strong><span style="color:#444444;">In ieder geval tot 15 juli 2020 vinden er geen excursies plaats op de rwzi’s en in het kantoorgebouw en is het niet mogelijk om een excursie te boeken. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden<br></strong><span style="color:#444444;">Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door, onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de adviezen van het RIVM. Tussen WBL en haar opdrachtnemers zijn hierover afspraken gemaakt. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Hygiënemaatregelen<br></strong><span style="color:#444444;">Iedereen die onze gebouwen betreedt, wordt gewezen op de geldende hygiënemaatregelen van het RIVM.</span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Verspreiding tegengaan<br></strong><span style="color:#444444;">Met deze maatregelen steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Waterschapsbedrijf Limburg heeft inzichtelijk welke acties nodig zijn om haar continuïteit te waarborgen en handelt hiernaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig. Houd onze website in de gaten voor mogelijke aanvullende informatie.</span><strong><br></strong></span></p><p><br></p>2020-03-18T23:00:00Z
Nieuwsbrief Synergie: de nieuwe manier van werken!https://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwsbrief-Synergie-de-nieuwe-manier-van-werken!.aspxNieuwsbrief Synergie: de nieuwe manier van werken!<p>​De nieuwsbrief Synergie informeert over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van werken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. Deze vooruitstrevende aanpak stoelt op langdurig partnership tussen opdrachtgever Waterschapsbedrijf Limburg en verschillende aannemers als opdrachtnemer: een uniek concept binnen de waterschapswereld! Meerjarige samenwerking en synergie staan voorop met beter maatwerk, projectoverstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel voor ogen. Kortom: een win-win-model voor opdrachtgever én opdrachtnemer. Allemaal om uiteindelijk met meer werkplezier de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden! </p><p>Met ingang van 2020 verschijnt deze nieuwsbrief circa 10 keer per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:communicatie@wbl.nl">communicatie@wbl.nl</a> </p>2020-03-10T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg zet volgende stap richting een circulair 2050https://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-zet-volgende-stap-richting-een-circulair-2050.aspxWaterschapsbedrijf Limburg zet volgende stap richting een circulair 2050<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater in de provincie Limburg, wil zich ontwikkelen tot 'circulaire koploper': een volledig circulaire bedrijfsvoering in 2050 is de ambitie. Tijdens de bijeenkomst ‘WBL op weg naar een circulair 2050’ op 28 januari wisselde WBL hierover van gedachten met verschillende gelijkgestemde bedrijven uit de regio, waaronder Chemelot, Sibelco, Brightlands, MUMC+ en de Rabobank. </strong></p><p><strong><br></strong></p><p>WBL produceert jaarlijks 140 miljoen m3 gezuiverd water. Het afvalwater dat via de riolen bij WBL binnenstroomt, is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 regionale bedrijven. Op dit moment haalt WBL zand als product uit het afvalwater en onderzoekt zij de mogelijkheden van de winning van producten als cellulose, alginaat en vivianiet. Energie wordt teruggewonnen door vergisting van het zuiveringsslib en deze wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering. Van het restant aan slib wordt 70% na droging ingezet als brand- en grondstof voor de cementindustrie; 30% wordt verwerkt in een verbrandingsinstallatie. Verdygo®, de door WBL ontwikkelde modulaire zuiveringsinstallatie van de toekomst, past volledig binnen de circulaire doelstellingen van de organisatie. Er valt echter nog steeds veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. WBL wil haar duurzaamheid in alle opzichten vergroten en legt de lat daarom steeds hoger: binnen nu en vijf jaar wil WBL volledig energieneutraal werken, in 2030 volledig klimaatneutraal en in 2050 dus volledig circulair. De transitie van lineair naar volledig circulair werken, is een ambitieuze en complexe uitdaging. Samenwerking en kennisuitwisseling met ervaringsdeskundigen, kennispartners en ketenpartners is essentieel om de ambitieuze doelen te bereiken. Daarom zocht WBL de samenwerking met het initiatief LimburgCirculair, een platform voor bedrijven en organisaties in Limburg en daarbuiten, die via samenwerking een circulaire economie nastreven. Dat dit leeft onder de regionale bedrijven en dat zij welwillend zijn om elkaar te versterken bij deze opgave, bleek wel uit de opkomst van bijna 40 regionale partijen.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Samenwerking</strong></span> <br>Uitgangspunt van de bijeenkomst was niet om de oplossing te bedenken, maar vooral om met andere kennis- en ervaringspartners van gedachten te wisselen en samen te werken. Juist door verschillende organisaties samen te brengen ontstaan nieuwe, frisse ideeën die hard nodig zijn om een circulaire toekomst mogelijk te maken. Over wat je als organisatie zelf kunt doen, maar vooral ook hoe je elkaar kunt helpen om circulair te zijn. Wat kunnen ziekenhuizen, huisartsen en WBL samen doen om watervervuiling door medicijnresten tegen te gaan? Wat kan de waterzuiveringswereld leren van de mestverwerkingsindustrie? Welke inzichten bieden bestaande projecten, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade, die we op grotere schaal kunnen inzetten? Een van de belangrijkste conclusies tijdens de bijeenkomst is dat het voor de bedrijven en organisaties in de regio belangrijk is niet ad hoc te werken maar vooral te kijken naar het totale systeem en welke rol ieder daarin kan vervullen. Alleen zo kan de regio sneller innoveren. “Samenwerking is essentieel”, aldus Geert Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie bij WBL. “Er zijn vandaag zeer veel interessante verbindingen gelegd. Dit is nog maar het begin. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat wij nu de juiste keuzes maken voor de volgende generatie. Zodat wij hen straks recht in de ogen kunnen kijken.”<br><br></p>2020-02-03T23:00:00Z
WBL partner Explore Zonehttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-partner-van-nieuwe-Explore-Zone-–-Continium.aspxWBL partner Explore Zone<p>Een groot aantal (Limburgse) organisaties, waaronder WBL, steunen Continium discovery center te Kerkrade in haar missie jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek.<br>Op 30 januari, de opening van de nieuwe Explore Zone in Continium voor de partners, vond de ondertekening van het convenant plaats. Deze nieuwe vaste expositie van Continium is net voor de kerstvakantie voor bezoekers geopend en heeft tot op heden al bijna 10.000 bezoekers getrokken.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Samenwerking in de waterketen</strong></span><br>De ondertekening van het convenant is een symbolische bekrachtiging van de samenwerking, want al eerder leverden wij als WBL, maar ook de ketenpartners Waterschap Limburg (WL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), een financiële en inhoudelijke bijdrage aan deze nieuwe opzet van De Explore Zone.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Zelf ontdekken door te doen</strong></span><br>De Explore Zone bestaat uit zo'n 1350 vierkante meter presentatieruimte, gevuld met ruim 70 interactieve doe-stations, waarmee bezoekers zelf ontdekken hoe de wereld om ons heen verandert door wetenschap en techniek en welke invloed dit op hun dagelijks leven heeft. Naast actuele thema's als de eeuwige jeugd, fake news en robotisering, komt ook water als onderwerp aan bod.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Doe-stations met water</strong></span><br>Samen met de twee waterketenpartners heeft WBL input geleverd voor de Explore Zone, met als resultaat een aantal interactieve doe-stations waarbij de bezoeker actief aan de slag gaat om de waterkringloop te activeren, om te zorgen dat we droge voeten houden of de bron te beschermen door prut uit de put te halen.  <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Vergroten educatie-aanbod</strong></span><br style="color:#00a9c1;">De komende periode worden nog een thematische workshop en een speurtocht opgezet om jongeren te enthousiasmeren voor techniek in combinatie met water. De Explore Zone met de workshop en de speurtocht vergroten WBL's educatieve aanbod. Deze samenwerking maakt het mogelijk om juist leerlingen van het voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs een passend aanbod te bieden. Tevens is het ook uitstekend geschikt voor de Limburgse basisschool leerlingen.<br></p>2020-02-02T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rivierenland slaan handen ineen voor doorontwikkeling Verdygo-techniekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-en-Waterschap-Rivierenland-slaan-handen-ineen-voor-doorontwikkeling-Verdygo-techniek.aspxWaterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rivierenland slaan handen ineen voor doorontwikkeling Verdygo-techniek<p>​<strong>Waterschap Rivierenland heeft een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen met Waterschapsbedrijf Limburg een programma op te zetten voor de (door)ontwikkeling van Verdygo-modules. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringen. </strong></p><p>Net als Waterschapsbedrijf Limburg, grondlegger van de Verdygo-techniek, ziet Waterschap Rivierenland de toepassing van Verdygo als een effectief middel om invulling te geven aan haar ambitie en doelstellingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. En dat tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. "De ondertekening van deze intentieverklaring is voor ons een fantastische eerste stap richting concrete samenwerking op het gebied van de Verdygo-techniek", aldus Henk van 't Pad, bestuurder Waterschap Rivierenland. Arnold Jansen, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg, is verheugd over de nieuwe samenwerking. "Wij zijn overtuigd van de kracht van Verdygo. Wij willen onze kennis graag delen met andere waterschappen en staan open voor samenwerking. Het is mooi om te zien dat steeds meer waterschappen hiervoor warm lopen." Bij de samenwerking ligt de focus op de ontwikkeling van modules voor slib-voorontwatering en noodbeluchting. Daarnaast zal Waterschap Rivierenland toetreden tot een (nog in oprichting zijnde) gebruikersplatform, dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) eerder dit jaar oprichtte met Waterschap Vallei en Veluwe. Binnen dit platform gaan de toegetreden partijen samenwerken om nieuwe Verdygo-modules te ontwikkelen.</p><h2>Modulair, flexibel en circulair</h2><p> Kenmerkend voor Verdygo-installaties is dat deze in tegenstelling tot traditionele zuiveringsinstallaties zijn opgebouwd uit gestandaardiseerde, bovengrondse modules die aan elkaar gekoppeld zijn middels een plug and play-principe. Dit betekent dat, indien een installatie of een deel van een installatie buiten gebruik wordt genomen, de betreffende modules ingezet kunnen worden op een andere locatie. Daar waar de traditionele, veelal in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Ook is het met Verdygo mogelijk om snel en tegen lagere kosten in te spelen op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Dankzij hun compacte formaat zijn de modules gemakkelijk te vervangen en transporteren. Dit biedt grote voordelen voor de bouw van installaties en het aanpassen aan omstandigheden en nieuwe technologieën ten opzichte van traditionele installaties. De ontwerp- en bouwtijd is bovendien circa 60% korter en de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) liggen ruim 20% lager.</p><h2>Verdygo in Limburg </h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg introduceerde het concept eerder al succesvol op verschillende zuiveringslocaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Recent werd in Weert een nagenoeg volledige installatie in 'Verdygo-stijl' opgestart. In 2020 wordt het concept geïntroduceerd op de zuiveringsinstallaties in Panheel en Stein. </p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Intentieverklaring%20Rivierenland_640x423.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br><em class="ms-rteFontSize-1">Op de foto (v.l.n.r.): Jacob Knoops (directeur Waterschap Rivierenland), Henk van 't Pad (bestuurder Waterschap Rivierenland), Arnold Jansen (bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg) en Guus Pelzer (directeur Waterschapsbedrijf Limburg)</em></p>2019-11-14T23:00:00Z
Bouwend Nederland roept Waterschapschapsbedrijf Limburg uit tot beste publieke opdrachtgever van de provinciehttps://www.wbl.nl/Paginas/Bouwend-Nederland-roept-Waterschapschapsbedrijf-Limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie.aspxBouwend Nederland roept Waterschapschapsbedrijf Limburg uit tot beste publieke opdrachtgever van de provincie<p>​<span lang="N"><strong>De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers kan en moet beter, vindt Bouwend Nederland. Opdrachtgevers geven aan beter en innovatiever te willen aanbesteden, maar weten vaak niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. Het aanbestedingsinstituut zette daarom een enquête uit onder alle lidbedrijven uit de infrasector in de provincie Limburg en inventariseerde welke opdrachtgever hierin een voorbeeldfunctie heeft. Op 30 oktober maakte Bouwend Nederland de Top 10 van Limburgse opdrachtgevers bekend die bij een aanbesteding actief de samenwerking met ondernemers zoeken, teneinde te komen tot het gewenste eindresultaat. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) staat met een ruime 7 boven aan de lijst. </strong></span></p><h2><span lang="N"></span>Het juryrapport</h2><p> Waterschapsbedrijf Limburg werkt open en transparant met hun opdrachtnemers. Ze kijken eerst écht goed wat ze willen alvorens ze de aanvraag uitzetten en gaan al vóór de opdracht aan tafel met opdrachtnemers over de scope van de opdracht en de risico’s. Har Coenen, Manager Afdeling Projectmanagement bij WBL: "De mindset moet van wantrouwen naar vertrouwen, deze nieuwe manier van werken levert een snellere doorlooptijd op, betere kwaliteit én een lagere prijs!"</p><p> "Bouwend Nederland streeft naar een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5, dus er is nog voldoende ruimte voor verbetering," zegt Hanneke van Eijndhoven, verenigingsmanager Bouwend Nederland Limburg. "In opdracht van Bouwend Nederland analyseerde de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra in heel Limburg welke opdrachtgevers goed scoren en waar het beter kan. Hiermee maken we inzichtelijk waar de zaken verbeterd zouden kunnen worden, dit biedt een ingang om met die opdrachtgevers die minder goed scoren in gesprek te gaan. Wij hopen dat de publieke opdrachtgevers uit deze lijst als voorbeeld dienen voor hen die buiten de Top 10 vallen. Echter, er is binnen de top 10 ook nog ruimte voor verbetering!"</p><h2> Werkwijze</h2><p> Met een enquête heeft het instituut 38 aangesloten infrabedrijven in Limburgs gevraagd om zijn opdrachtgevers van 2018 en 2019 te beoordelen. Samen hebben zij 111 enquêtes ingevuld over 34 opdrachtgevers. Hiermee is een 0-meting gemaakt van het niveau van aanbesteden en samenwerking in Limburg. Alleen opdrachtgevers die minimaal drie keer beoordeeld zijn, zijn meegenomen in de ranking. Dit resulteerde in een lijst van 21 opdrachtgevers. Gemeente Horst aan de Maas (6,8) en de Provincie Limburg (6,6) staan samen met Waterschapsbedrijf Limburg (7,1) in de top 3.<br> </p><p>Bron: Bouwend Nederland, <a href="https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/19750358/bouwend-nederland-roept-waterschapschapsbedrijf-limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie"><span lang="N">https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/19750358/bouwend-nederland-roept-waterschapschapsbedrijf-limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie</span></a></p>2019-10-31T23:00:00Z
Verdygo-Nereda installatie in Weert operationeelhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-Nereda-installatie-in-Weert-operationeel.aspxVerdygo-Nereda installatie in Weert operationeel<p><strong>​De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda® technologie, is klaar. Ze is binnen afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verdygo, een innovatie van Waterschapsbedrijf Limburg, is een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Dankzij de toepassing van de energiezuinigere Nereda-technologie - een product van Royal HaskoningDHV - kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de KRW worden voldaan ten opzichte van de traditionele zuiveringsmethodiek. </strong><br> <br> Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende RWZI-locaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Met de introductie van Verdygo in Weert is een nagenoeg volledige RWZI in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept geïntroduceerd op de RWZI’s Panheel en Stein. </p><h2> Snelle bouwtijd</h2><p> Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners - de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV. "Eind november 2018 zijn we in Weert gestart met de grondwerkzaamheden voor de nieuwe biologische zuivering conform het Nereda-proces", aldus Arnold Jansen, die als dagelijks bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo in portefeuille heeft. "Na maanden van hard werken staat er een nieuwe zuivering waar we trots op mogen zijn." Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda zuivering in aanwezigheid van Royal HaskoningDHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende. De nieuwe installatie is daarom losgekoppeld van de oude installatie en loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart. </p><h2> Modulair concept</h2><p> Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. </p><h2> Circulariteit: hergebruik modules </h2><p> De modulaire opzet sluit overigens ook naadloos aan bij het streven van Waterschapsbedrijf Limburg om zoveel mogelijk circulair te zijn. Een pomp of compressor is niet langer in beton gegoten, zoals bij traditionele installaties, maar een flexibel onderdeel van de installatie. Is een onderdeel stuk, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig op een vrachtwagen worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. <br>Behalve dat dit bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Waterschapsbedrijf Limburg, ziet de organisatie de circulaire aanpak ook als kans om de bedrijfsvoering op termijn kostenneutraal te kunnen voeren en zo de lasten voor burgers en bedrijven te beperken. De komende jaren wil WBL zich ontwikkelen van 'organisatie met de laagste zuiveringsheffing' tot 'circulaire koploper'. </p><h2> Energie besparen en opwekken </h2><p> Dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-zuiveringstechnologie kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden voldaan. Om de RWZI in Weert nog meer te verduurzamen, is hier een nieuwe Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendement omzet in elektriciteit en warmte. </p><h2> Total Cost of Ownership omlaag</h2><p> Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI’s. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw. <br></p>2019-10-28T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd voor Limburg Duurzaamheid award en Euregio Duurzaamheid awardhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-genomineerd-voor-Limburg-Duurzaamheid-award-en-Euregio-Duurzaamheid-awards.aspxWaterschapsbedrijf Limburg genomineerd voor Limburg Duurzaamheid award en Euregio Duurzaamheid award<div><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is genomineerd voor de Limburg Duurzaamheid Award. Met deze nominatie dingt WBL tegelijk mee naar de Euregio Duurzaamheid Award. Op maandag 7 oktober krijgen de genomineerden de kans om zich te presenteren aan de jury en wordt de winnaar bekend gemaakt.</strong></div><div><br></div><div>Naast het oordeel van de jury tellen ook de stemmen van het publiek mee. Stemmen is mogelijk vanaf 1 oktober 12.00 uur tot 5 oktober 23.59 uur via deze link: <a href="https://w99zwhhy.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https://www.limburgduurzaamheidaward.nl/1/0102016d6cb7d085-3cf3a33d-356b-4226-a59e-0afad6f7b501-000000/Flfn4FJjBIUGnRl8i-zk96zjAZg=129" target="_blank">www.limburgduurzaamheidaward.nl</a> <br></div><div><br></div><h2>Verdygo</h2><div>Waterschapsbedrijf Limburg is genomineerd vanwege de unieke, duurzame innovatie Verdygo: een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Dankzij de toepassing van de energiezuinigere Nereda zuiveringstechnologie - een product van Royal HaskoningDHV - kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden voldaan ten opzichte van de traditionele zuiveringsmethodiek. </div><div><br></div><h2>Modulaire opzet</h2><div>Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die alle bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd.</div><div><br></div><h2>Limburg Duurzaamheid Award en Euregio Duurzaamheid Award</h2><div>Het doel van de duurzaamheidsaward-verkiezingen is om te laten zien wat er in Limburg en binnen de Euregio allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid. <br></div><div><br></div>2019-10-02T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg in top 3 meest aantrekkelijke werkgevershttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-in-top-3-meest-aantrekkelijke-werkgevers.aspxWaterschapsbedrijf Limburg in top 3 meest aantrekkelijke werkgevers<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) behoort tot de top 3 meest Aantrekkelijke Werkgevers van Midden-Limburg in de categorie Grootbedrijf. Meet The Youngsters, de initiatiefnemer van de verkiezing, kwam deze feestelijke boodschap – en een groot aantal taarten voor alle collega’s – eind september persoonlijk langsbrengen bij WBL. </strong></p><p>De verkiezing ‘Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg’ wordt dit jaar alweer voor de vijfde keer georganiseerd. Doel van de verkiezing is om jongeren, studenten en young professionals (vmbo, mbo, hbo en wo) te laten zien welke mooie bedrijven en kansen er allemaal in de regio zijn, waardoor meer jongeren gaan kiezen voor een uitdaging bij een regionaal bedrijf. Vice versa biedt de verkiezing regionale bedrijven en organisaties de kans om zich te presenteren aan studenten in Limburg en hun omgeving. Limburg is ingedeeld in drie regio’s en er wordt onderscheid gemaakt tussen MKB en Grootbedrijf. Na de eerste stemronde is bekend dat WBL in de categorie Grootbedrijf tot de laatste drie kanshebbers behoort. Op 1 oktober 2019 start de tweede stemronde en zal WBL zich opnieuw moeten bewijzen. Wie WBL als werkgever een warm hart toe draagt, kan vanaf 1 oktober weer zijn stem uitbrengen via deze link: <a href="https://www.aantrekkelijkstewerkgever.nl/candidate/details/6202">https://www.aantrekkelijkstewerkgever.nl/candidate/details/6202</a> <br>In 2018 werd Waterschapsbedrijf Limburg dankzij de vele stemmen uitgeroepen tot winnaar van Midden-Limburg in de categorie Grootbedrijf. <br></p><h2><strong>AWVL agenda</strong></h2><ul><li>19-08-2019 | Start regionale stemronde</li><li>18-09-2019 | Einde regionale stemronde</li><li>23-09-2019 | Uitslag eerste stemronde</li><li>01-10-2019 | Begin tweede stemronde</li><li>01-11-2019 | Einde tweede stemronde | Uitroepen regiowinnaars per categorie</li><li>14-11-2019 | Finale evenement | Bekendmaking Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg <br></li></ul><div><br></div>2019-09-30T22:00:00Z
Internationale studenten bezoeken WBLhttps://www.wbl.nl/Paginas/Internationale-studenten-bezoeken-WBL.aspxInternationale studenten bezoeken WBL<p>Elk jaar in juni krijgt WBL bezoek van een groep internationale studenten van de IHE Delft Institute for Water Education uit Delft. Zij komen voor een zogenaamde ‘field trip’ en voeren hun activiteiten uit in de waterzuiveringsinstallatie in Wijlre en het stroomgebied van de Geul rondom Gulpen. De studenten zijn afkomstig uit meerdere ontwikkelingslanden. Na hun afstuderen keren de meesten terug naar hun eigen land om daar de opgedane kennis toe te passen. Bijgaand filmpje geeft een mooie indruk van de laatste field trip.</p><p>Wij zijn trots om op deze manier een bijdrage te mogen leveren aan een wereldwijd beter en gezonder (water)milieu!<br></p><p>Bekijk de <a href="https://youtu.be/Nh4w7-uGiyI" target="_blank">video</a><br></p>2019-09-25T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg in top 10 beste overheidsorganisaties van Nederland 2019https://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-in-top-10-beste-.aspxWaterschapsbedrijf Limburg in top 10 beste overheidsorganisaties van Nederland 2019<p><span lang="N"><strong>Waterschapsbedrijf Limburg behoort tot de top 10 beste overheidsorganisaties van Nederland. Dat heeft de onafhankelijke jury van de Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar vandaag bekend gemaakt. </strong></span></p><p>Jaarlijks vindt de verkiezing plaats van Beste Overheidsorganisatie van Nederland. Van de 1.500 overheidsorganisaties waren er voor 2019 150 genomineerd. Na de eerste selectieronde bleef Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) met 18 andere kandidaten over. Inmiddels is bekend dat WBL tot de laatste 10 kanshebbers behoort. Guus Pelzer, directeur WBL: "We zijn erg trots dat we deel uitmaken van deze top 10. Bij WBL geloven we dat de waarde in onze mensen zit. Dankzij de enorme passie, kennis en betrokkenheid van onze mensen zijn we op veel fronten goed bezig. We behalen onze zuiveringsdoelstellingen en doen dat al jaren tegen het laagste tarief van Nederland. Bij WBL leggen we de lat echter graag hoog: we willen van goed naar beter én best! Dat kunnen we overigens niet alleen. Daarom bouwen en onderhouden we duurzame, waardecreërende samenwerkingsverbanden met andere overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Samen initiëren we talrijke onderzoeken en pilots. Het is fantastisch om te zien wat voor innovatieve toepassingen en tastbare resultaten hieruit voortkomen, zoals onze revolutionaire circulaire zuiveringsinstallatie Verdygo. Dat we nu tot de laatste tien kandidaten behoren, beschouwen wij als een mooie erkenning van wat we met onze eigen mensen en externe partners klaarspelen." Op de tweede selectiedag, de Dragon’s Den op 27 september, selecteert de jury op basis van een pitchronde de drie organisaties die doorgaan naar de finale. Op 19 november wordt de definitieve winnaar bekendgemaakt.</p><h2> Doel van de verkiezing</h2><p> De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De verkiezing heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen. </p><h2> De jury</h2><p> De jury bestaat uit vertegenwoordigers van BZK, NPD, ICTU, IPO, UvW, VB, VNG en de VOM:</p><ul><li> Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Utrecht & voorzitter VNG</li><li>Jan Herman de Baas: provinciesecretaris provincie Utrecht</li><li>Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle</li><li>Arjen Littooij: algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond</li><li>Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB</li><li>Brandon Pouw: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019</li><li>Piet Sennema: secretaris directeur Waterschap Aa en Maas</li><li>Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer</li><li>Tjark Tjin-A-Tsoi: directeur-generaal CBS</li><li>Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK</li></ul><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/2019-VOM-BesteOverheidsorg-shortlist-v2_origineel.jpg" alt="" style="margin:5px;width:600px;height:750px;" /></p>2019-09-11T22:00:00Z
Is jouw tuin al Waterklaar?https://www.wbl.nl/Paginas/Is-jouw-tuin-al-Waterklaar.aspxIs jouw tuin al Waterklaar?<p>​<span lang="N"><strong>We krijgen steeds vaker te maken met hevige plensbuien. Dit zorgt voor extra wateroverlast. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, milieuvervuiling, vuil rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon water; het wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. </strong></span></p><p>Daarnaast kennen we periodes van langdurige droogte met als gevolg verdorde tuinen en akkers. Maar óok percelen die juist blank staan omdat het dagenlang blijft regenen. Omdat het grondwater de komende jaren verder zal dalen, helpt het om na te denken over oplossingen. Wateroverlast en watertekort kun je namelijk vaak met relatief eenvoudige middelen bestrijden. </p><h2> Anders omgaan met regenwater</h2><p> Gemeenten, samen met waterschappen, nemen natuurlijk al allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Maar alleen met hulp van de inwoners zélf, kan er écht een verschil gemaakt worden. Want ook al heb je zelf (nog) geen wateroverlast of last van droogte in je tuin, de afvoer van jouw water heeft wel degelijk invloed op de wateroverlast bij anderen in je wijk. Vooral in de lagergelegen delen. Alleen door met z’n allen anders om te gaan met regenwater kunnen we problemen voorkomen en besparen op kosten.</p><h2> Heel veel tips op <a href="http://www.waterklaar.nl/"><span lang="N">www.waterklaar.nl</span></a></h2><p><span lang="N"> </span>De campagne Waterklaar is onlangs weer van start gegaan. Het is een initiatief van Waterpanel Noord om samen met de inwoners, nu en in de toekomst, wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Met het project Waterklaar ligt nadrukkelijk de aandacht op de noodzaak van samenwerking tussen overheden en inwoners. Meer informatie (wat kun je zélf doen) is te vinden op <a href="http://www.waterklaar.nl/"><span lang="N">www.waterklaar.nl</span></a><span lang="N"> <br></span></p><p style="text-align:center;"> <span class="ms-rteForeColor-6 ms-rteFontSize-5">Jij doet toch ook mee?!</span></p>2019-09-09T22:00:00Z
Bedrijfsongeval rioolwaterzuivering Venlohttps://www.wbl.nl/Paginas/Bedrijfsongeval-rioolwaterzuivering-Venlo.aspxBedrijfsongeval rioolwaterzuivering Venlo<p>​<strong>Vanochtend is een collega van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zwaargewond geraakt tijdens werkzaamheden aan een pomp op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Venlo gebracht. </strong></p><p>Hoe het bedrijfsongeval heeft kunnen gebeuren, wordt op dit moment onderzocht door de Arbeidsinspectie. De directe familie is inmiddels op de hoogte gebracht en de aanwezige collega’s zijn ter plekke opgevangen. </p><p>Directeur WBL Guus Pelzer: "Wij zijn ontzettend geschrokken van dit ongeval. Onze zorg gaat vooral uit naar onze collega en zijn naasten. Wij hopen dat het onderzoek van de inspectie snel aan het licht brengt hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat we alles in het werk kunnen stellen om dit in de toekomst te voorkomen." </p>2019-08-25T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg In de race voor Beste Overheidsorganisatie van Nederland 2019https://www.wbl.nl/Paginas/In-de-race-voor-Beste-Overheidsorganisatie-van-Nederland-2019.aspxWaterschapsbedrijf Limburg In de race voor Beste Overheidsorganisatie van Nederland 2019<p><strong>Jaarlijks vindt de verkiezing plaats van beste overheidsorganisatie van Nederland. Voor 2019 waren maar liefst 150 overheidsbedrijven genomineerd. Op dit moment strijden er nog negentien kandidaten om de titel 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019'. En Waterschapsbedrijf Limburg is er daar één van!</strong></p><p>Op 2 augustus kregen wij bericht van de verkiezingsorganisatie dat Waterschapsbedrijf Limburg dankzij onderstaande inzending was genomineerd om mee te dingen naar de eretitel van Beste Overheidsorganisatie: <br><br><em>"Waterschapsbedrijf Limburg gaat efficiënt om met het geld van de burgers en zijn innovatief aan de slag met verbeteringen van hun processen. De organisatie is gemoderniseerd en geautomatiseerd waardoor direct op je vragen geantwoord kan worden."</em><br><em> </em><br>De jury bepaalt aan de hand van drie dimensies welke organisaties in aanmerking komen voor de top 10: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li><p>Dimensie 1: een duidelijk profiel (buitenwereld)</p></li><li><p>Dimensie 2: een krachtige organisatie (binnenwereld)</p></li><li>Dimensie 3: duidelijk maatschappelijk resultaat (effect)</li></ul><p>De jury maakt in week 36 bekend welke tien organisaties meedingen naar één van de drie finaleplekken. Op 27 september selecteert de jury drie organisaties die doorgaan naar de finale. Op 19 november wordt de definitieve winnaar bekendgemaakt. </p><h2><span class="ms-rteFontSize-4">Doel van de verkiezing</span></h2><p> De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De verkiezing heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen. In 2018 won Waterschap Aa en Maas de titel voor 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar'. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/longlist.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><h2><span class="ms-rteFontSize-4">De jury </span></h2><p style="text-align:left;">De jury bestaat uit vertegenwoordigers van BZK, NPD, ICTU, IPO, UvW, VB, VNG en de VOM:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Utrecht & voorzitter VNG</li><li>Jan Herman de Baas: provinciesecretaris provincie Utrecht</li><li>Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle</li><li>Arjen Littooij: algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond</li><li>Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB</li><li>Brandon Pouw: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019</li><li>Piet Sennema: secretaris directeur Waterschap Aa en Maas</li><li>Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer</li><li>Tjark Tjin-A-Tsoi: directeur-generaal CBS</li><li>Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK</li></ul>2019-08-22T22:00:00Z
Water, we halen er samen alles uit!https://www.wbl.nl/Paginas/Water-we-halen-er-samen-alles-uit!.aspxWater, we halen er samen alles uit!<p><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">A</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">fvalwater zuiveren wordt steeds moeilijker. De al strenge (Europese) richtlijnen voor g</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">ezuiverd water worden verder aangescherpt terwijl de vervuiling door bedrijven en burgers eerder toe- dan afneemt. Zo komen er steeds meer medicijnresten en microplastics in het water. “Water, we halen er samen alles uit”, luidt de slogan van WBL. Dat wil zeggen: alle schadelijke stoffen verwijderen én grondstoffen terugwinnen. Dat stelt hoge eisen aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Lees meer over de uitdagingen en ontwikkelingen van Waterschapsbedrijf Limburg in het verschenen </span><a href="/Mediatheek/Nieuws/Publicatie%20WBL%20Nummer%201%2005072019.pdf" target="_blank" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">artikel in Nummer 1</a><br></p>2019-07-07T22:00:00Z
WBL meets the youngstershttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-meets-the-youngsters.aspxWBL meets the youngsters<p>Begin juni verwelkomde Waterschapsbedrijf Limburg zo’n 40-tal 2e jaars studenten Werktuigbouwkunde aan <a href="https://fontys.nl/Fontys-Venlo.htm"><span lang="N">Fontys Venlo</span></a><span lang="N"> tijdens een tour op de RWZI in Venlo. Deze tour werd in samenwerking met </span><a href="https://meettheyoungsters.nl/"><span lang="N">Meet The Youngsters</span></a><span lang="N"> georganiseerd. Meet the Youngsters is een online carrière platform voor young professionals, studenten en alumni.</span></p><font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2"> </font></font><p>Naast een rondleiding op de zuivering kregen studenten de gelegenheid om de ins en outs van het <a href="https://www.verdygo.com/"><span lang="N">Verdygo</span></a><span lang="N"> concept te leren kennen. Met Verdygo kan worden ingespeeld op de uitdagingen waarvoor Waterschapsbedrijf Limburg in de waterketen staat.</span></p><p> Wij zijn blij met de interesse van deze studenten in onze organisatie, het werk wat wij doen en de innovatieve bijdrage die wij leveren aan een gezondere en duurzamere samenleving. Wat ons betreft een samenwerking die ook in de toekomst verder vorm gaat krijgen.<br><br>Bijgaande <a href="https://youtu.be/UfY399Vea30">video</a> geeft een mooie impressie van het bezoek!<br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="383" height="216" src="https://www.youtube.com/embed/UfY399Vea30" frameborder="0"></iframe> </div><p><span style="background:white;padding:0cm;border:1pt windowtext;line-height:107%;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10.5pt;"><br></span></p> <p><br></p>2019-06-23T22:00:00Z
Bekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiativehttps://www.wbl.nl/Paginas/Bekendmaking-nieuw-geselecteerde-projecten-binnen-het-eafip-initiative.aspxBekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiative<div></div><div>Op 6 juni 2019 jongstleden is tijdens het PIANOo-congres bekend gemaakt welke projectaanvragen binnen het ‘<a href="https://eafip.eu/">European Assistance for Innovation Procurement</a>’ (eafip) initiatief door de Europese Commissie zijn geselecteerd. Het eafip-initiatief ondersteunt openbare aanbesteders in heel Europa bij het ontwikkelen en implementeren van inkoopinnovatie.</div><div><br></div><div>De geselecteerde projecten zijn:<br></div><ul><li>Waterschapsbedrijf Limburg - Big Data for the Water Chain (watersector – Nederland)</li><li>Government of Canarias - Programa FID Salud - Big Data for personalised medicine  (zorgsector  -  Spanje)</li></ul><div><br></div><div>Vanuit de eerste Call for Assistance zijn bovengenoemde projecten geselecteerd.</div><div><br></div><div><strong>Wat betekent dit precies? </strong><br>De geselecteerde projecten zullen vanuit het Europese eafip-initiatief de komende periode een aantal dagen gratis juridische en technische ondersteuning krijgen bij hun project. We zijn hier natuurlijk niet alleen heel erg blij mee, maar ook bijzonder trots op.<br><br></div>2019-06-18T22:00:00Z
Sneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!https://www.wbl.nl/Paginas/Sneller,-goedkoper,-effectiever-en-vooral-leuker!.aspxSneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!<p>​<span lang="N">Waterschappen hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het klimaat. Daarnaast moeten zij voortdurend inspelen op veranderingen in onder meer de samenstelling van het rioolwater en demografische ontwikkelingen. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de bedrijven Mobilis / Croonwolter&dros | TBI, ELIQUO en ENGIE werken binnen een raamcontract samen aan de realisatie van multidisciplinaire projecten uit het meerjarenplan van WBL, zoals uitbreiding en modernisering van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), en duurzame verwerking van zuiveringsslib. Deze samenwerkingsvorm, die nieuw is binnen de Nederlandse waterschapssector, loopt nu een jaar. Wat zijn de ervaringen? </span></p><p><span lang="N">Lees <a href="/SiteCollectionDocuments/HW%20editie%202%20-%20Artikel-%20TBI.pdf" target="_blank">hier</a> het volledige artikel<br></span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3">Bron: </font></font><a href="https://publiekdenken.nl/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Publiek Denken</span></span></font></font></strong></a><strong><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"> / </span></font></font></strong><a href="https://publiekdenken.nl/abonneren/hetwaterschap/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Tijdschrift Het Waterschap</span></span></font></font></strong></a></p>2019-06-03T22:00:00Z
Prut in de puthttps://www.wbl.nl/Paginas/Prut-in-de-put.aspxPrut in de put<p>Wij weten dat vochtig toiletpapier en babydoekjes voor grote problemen <span lang="N">bij onze waterzuiveringen</span><span lang="N"> zorgen. En dat niet alleen. "Ik heb ook complete houten balken, plaatmateriaal of zelfs het kadaver van een dode hond voorbij zien komen", stelt operator Rouven von der Heide van de waterzuivering in Susteren. </span></p><p>Josette van Wersch (Waterschap Limburg) en onze eigen toiletjuffrouw Charlotte leggen ook uit wat het dumpen van afval<span lang="N"> in het riool</span><span lang="N"> voor enorme consequenties heeft. Bekijk hier het verslag dat L1 </span><span lang="N">onlangs maakte: </span><a href="https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles&fbclid=IwAR0sKc_D_wnQNuS7_uNAMGo8IWHDU8AnX05y1Ai637cqC_IQund-VwAB45A/t_blank"><span lang="N">https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-06-02T22:00:00Z
Mooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCALhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooi-schouwspel-in-Bleijerheide-bij-SUPERLOCAL.aspxMooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCAL<p><span lang="N">Op donderdag 9 mei was er in Bleijerheide een mooi schouwspel. Een grote kraan hees een heel appartement uit de flat aan de Jonkerberstraat. De toeschouwers moesten bij het experiment wel wat geduld hebben. Na twee pogingen, was drie keer scheepsrecht en werd het 100.000 kilo wegend appartement uit de flat gehaald en beneden op een extra lange vrachtwagen gezet. Vervolgens tilde een andere kraan het gevaarte op de klaar liggende fundering. Een en ander was de start voor de bouw van drie circulaire proefwoningen in het kader van het project SUPERLOCAL. Vrijdag 10 mei werd het tweede appartement uitgehesen. De twee appartementen vormen de basis voor twee van de drie woningen. De derde wordt gemaakt van gerecycled beton uit de flat. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). </span></p><p><span lang="N"> De proef wordt gedaan om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat hergebruikt kunnen worden voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die worden gedaan om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </span></p><h2><span lang="N"> Prijsvraag</span></h2><p><span lang="N"> In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie circulaire proefwoningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Twee mensen dienden deze naam in: Joost Wetzelaer en Tim Velraeds.<br> Zij ontvingen een dinercheque en de eer dat de woningen hun naam dragen. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</span></p><p><span lang="N"> <em>SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </em></span></p>2019-05-13T22:00:00Z
Training van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlrehttps://www.wbl.nl/Paginas/Training-van-IHE-Delft-studenten-op-rwzi-Wijlre.aspxTraining van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlre<p><span lang="N">Op 3 en 4 juni aanstaande brengen studenten van IHE Delft Institute for Water Education een bezoek aan rwzi Wijlre. Dit bezoek heeft als doel een veldstudie te verrichten die gericht is op het in kaart brengen van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier de Geul.  </span></p><p><span lang="N">Onder begeleiding van een procestechnoloog lopen de studenten over het terrein van de rwzi om te zien hoe de verschillende procesonderdelen werken. Om de bijdrage van de verschillende procesonderdelen op de totale zuivering van het rioolwater te bestuderen, worden monsters genomen en later geanalyseerd op het IHE in Delft. Aan het eind van deze week geven de studenten een presentatie over hun bevindingen en verkregen inzichten. Ook wordt hun gevraagd hoe, in hun visie, de rwzi geoptimaliseerd zou kunnen worden. </span></p><p><span lang="N"> De activiteit is een prachtige gelegenheid voor de studenten om in de praktijk te observeren wat ze in theorie de afgelopen maanden geleerd hebben. De medewerking die Waterschapsbedrijf Limburg verleent door het openstellen van de rwzi voor deze training wordt al vele jaren gewaardeerd door het IHE en de studenten. </span></p><p><span lang="N"> De studenten zijn afkomstig uit meerdere ontwikkelingslanden en volgen een Master of Science programma van 18 maanden in verschillende water gerelateerde disciplines. Wanneer ze afgestudeerd zijn, zullen de meesten terug gaan naar hun eigen land om daar de opgedane kennis toe te passen om bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater te verbeteren. </span></p>2019-05-06T22:00:00Z
Natuurlijk!Roermondhttps://www.wbl.nl/Paginas/Natuurlijk!Roermond.aspxNatuurlijk!Roermond<p>​<span lang="N">Zie, doe en beleef de natuur op 19 mei aanstaande op de publieksdag Natuurlijk!Roermond </span></p><p>Wat is er in Roermond te beleven op het gebied van groen, natuur en water? Op zondag 19 mei wordt dat gepresenteerd op "Natuurlijk!Roermond". Een nieuw, gratis evenement met activiteiten in heel Roermond onder het motto: "zien, doen en beleven". </p><p> Op initiatief van het Roermonds Natuur- en Milieu Overleg (RNMO) hebben de gemeente Roermond, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en tal van organisaties en verenigingen de koppen bij elkaar gestoken om een natuurlijk evenement voor jong en oud te organiseren. Door de hele gemeente zijn er activiteiten, waarbij het natuurlijke deel van Roermond in beeld wordt gebracht. Deze dag staat in het teken van zien, doen en beleven: Alle zintuigen worden geprikkeld. Natuurlijk is onze WBL-toiletjuffrouw Charlotte ook van de partij. Op hilarische wijze informeert ze jong en oud hoe vervuiling aan de bron te voorkomen! Wees erbij! </p><p>Meer info: <a href="http://www.roermond.nl/natuurlijkroermond"><span lang="N">www.roermond.nl/natuurlijkroermond</span></a></p><p><a href="/SiteCollectionDocuments/Folder%20natuurlijk%20roermond_def.pdf">Folder Natuurlijk!Roermond</a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!https://www.wbl.nl/Paginas/Bouw-drie-circulaire-proefwoningen-SUPERLOCAL-van-start!.aspxBouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!<p style="text-align:center;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"></span><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><strong>Persbericht</strong></font></font><font size="1"><span lang="X-NONE"> </span></font></p><font size="1"> </font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> <em><p align="LEFT" dir="LTR">Kerkrade, 2 mei 2019</p> </em><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong><font face="CG Omega,Candara" size="5"><font face="CG Omega,Candara" size="5">Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start! </font></font></strong></p></strong></span></font></font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> <p align="LEFT" dir="LTR">Op donderdag 9 mei aanstaande vindt er in Bleijerheide, Kerkrade, een speciale mijlpaal plaats in het kader van het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. Met het uithijsen van volledige appartementen uit een hoogbouwflat gaat dan de bouw van drie circulaire proefwoningen officieel van start. Een uniek moment. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). Ze krijgen de naam Feniks-3, in het Engels Phoenix-3. </p> <p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Circulaire proefwoningen en uithijsmoment</strong></p><p align="LEFT" dir="LTR">In november 2017 was er al een uithijsmoment. Destijds zijn drie betonnen delen van appartementen uit de flat aan de Ursulastraat gehesen. Met de drie delen is het Expogebouw opgebouwd, dat te vinden is aan de Voorterstraat 253. Die bouwkundige proef is geslaagd, daarom wordt het experiment nu op grotere schaal uitgevoerd in drie circulaire woningen. Op donderdag 9 mei worden twee volledige appartementen van maar liefst 100.000 kilo per stuk uit de flat aan de Jonkerbergstraat gehesen. De klus wordt uitgevoerd met behulp van een enorme kraan. De uitgehesen appartementen vormen de basis voor de drie circulaire woningen. Deze zijn een proef om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat we kunnen hergebruiken voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die we doen om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR">Prijsvraag</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie innovatieve woningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Maar liefst twee mensen dienden deze naam in. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</p> <strong> <p align="LEFT" dir="LTR">Hoe gaat het straks uitzien?</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Als het project in 2021 is afgerond, ziet het gebied er heel anders uit: waar eerst vier flats stonden, is dan meer ruimte om te wonen in een mooie groene omgeving. Er komt één (gedeeltelijk) nieuwe flat met 113 woningen en ongeveer vijftien grondgebonden sociale huurwoningen. Tevens is er ruimte voor twintig vrije sectorwoningen. Er komt een gesloten waterkringloop die onderdeel uitmaakt van een inrichtingsplan voor het hele gebied. Er is een klankbordgroep van omwonenden die meedenken over allerlei zaken die te maken hebben met het project SUPERLOCAL. </p><strong><p align="LEFT" dir="LTR">Uithijsmoment SUPERLOCAL </p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Datum</strong>: Donderdag 9 mei 2019</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Tijd</strong>: Eerste hijsmoment om 07.30 uur, tweede hijsmoment rond 11.00 uur. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Locatie</strong>: Flats Bleijerheide. Navigatie: Ursulastraat 80. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Bijzonderheden</strong>: Bekijk het uithijsen vanaf het uitkijkplateau dat hiervoor wordt ingericht. <br>In ’t Patronaat is tussen 09.00 uur en 16.00 uur de SUPERLOCAL stand te bezoeken met meer informatie en uitleg over het project.  </p> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em>Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? Ga dan naar </em></font></font><a href="http://www.superlocal.eu/"><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font color="#0066cc" face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">www.superlocal.eu</span></span></font></font></em></a><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> en/of de Facebook-, Twitter-, en LinkedInpagina van het project. </span></font></font></em></p><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> </font></font></em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em><p align="LEFT" dir="LTR">SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </p><p dir="LTR" style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen_2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR">Binnen de Europese UIA-subsidie werken de volgende partijen samen:</p><p> </p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw%203%20circulaire%20proefwoningen%20Superlocal_3.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p></span><p> </p></em></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
WBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!https://www.wbl.nl/Paginas/WBL-biedt-onderdak-aan-nieuwe-bewoners!.aspxWBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!<p><span lang="N">Met enige regelmaat bemerkten de operators van de RWZI Weert storingen aan een van de ruimerbruggen. Na inspectie bleek dat een mus haar intrek had genomen in de omkasting om vervolgens daar haar eitjes uit te broeden. </span></p><p><span lang="N">Voor de operators was het een uitdaging om de techniek van het water zuiveren en dit nieuwe leven samen te laten gaan. Donderdag 24 april was het ineens zover. Na weer een storing van de ruimer werden ze blij verrast met een nest jonge kuikens die waren uitgekomen. </span></p><p><span lang="N"> Hoe lang het nest bewoond blijft, is afwachten. Tot de tijd dat de kuikens allemaal uitgevlogen zijn, laten we de nieuwe bewoners van de ruimer vanzelfsprekend met rust.</span></p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103520_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;"><p><span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103531_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Ruimerbrug rwzi Weert</em></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Huisvesting van het nest in de ruimerbrug</em></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1" colspan="2" style="width:50%;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Kuikens.jpg" alt="" style="margin:5px;width:640px;" />​ ​</td></tr></tbody></table><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N">  </span></p>2019-04-29T22:00:00Z
Succesvolle samenwerking in de waterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Succesvolle-samenwerking-in-de-waterketen.aspxSuccesvolle samenwerking in de waterketen<p> In 2018 hebben Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) en Sulzer Pumps Benelux intensief samengewerkt aan het onderhoud en de verdere optimalisering van diverse pompgemalen en rioleringspompen in de provincie Limburg. De ervaringen van de monteurs van Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer vormden de basis voor een intensieve kennisdag in de werkplaats van Sulzer in Maastricht. Het motto: kennis delen, leren van elkaar en verbeterpunten ophalen. De dag heeft niet alleen de inzichten van de monteurs verbreed, maar ook het begrip voor elkaar versterkt.</p><p> De vele vragen en ervaringen die tijdens de diverse workshops gedeeld werden, toonden aan dat de monteurs het als een zeer leerzame dag hebben ervaren. Voor herhaling vatbaar dus! </p>2019-04-16T22:00:00Z
Project 33.000 zonnepanelen voltooidhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg---Project-33-000-zonnepanelen-voltooid-met-de-plaatsing-va.aspxProject 33.000 zonnepanelen voltooid<p>​<span lang="N"><em>Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) in één klap ruimschoots de doelstelling om 40 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </em></span></p><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"></font></font><p>Op woensdag 3 april aanstaande wordt de zonneweide nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren officieel geopend. In totaal 4.400 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Daarmee heeft Waterschapsbedrijf Limburg het zonnepanelenproject inzake plaatsing van in totaal 33.000 panelen voltooid. Een mijlpaal! In totaal 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zijn nu voorzien van zonnepanelen. Het project is SDE+ gesubsidieerd en is uitgevoerd door Volta Limburg. </p><h2> Op weg naar energieneutraliteit </h2><p>Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Susteren zijn goed voor het opwekken van ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie . Daarmee vermijden we een CO2-uitstoot van 1.000 ton per jaar. (In totaal komen we hiermee op een reductie van 6.400 ton CO2 per jaar). Nu dit project is afgerond maken we een slag naar de volgende fase. Het is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; 40 procent daarvan hebben we nu gerealiseerd, onze doelstelling voor 2020. Momenteel voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, dat moet leiden tot voorstellen voor verdere verduurzaming in balans met de kosten ervan."</p><h2> Wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen</h2><p> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: "Fantastisch dat we ons bedrijf in korte tijd met 33.000 zonnepanelen nog sterker hebben verduurzaamd. In 2018 begonnen we met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Roermond. Daarna volgden 11 zuiveringsinstallaties in de provincie. Nu kunnen we het afvalwater van Limburg nog duurzamer zuiveren. Voordat de zonnepanelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties geplaatst werden, wekten we al ruim 30 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Daar mogen we echt trots op zijn." <br><br> Hans Schoenmakers, Volta Solar: Voor Volta Solar was dit een uitdagend project. Om de beschikbare oppervlaktes maximaal te benutten hebben we gebruik gemaakt van een innovatief systeem, ontwikkeld door ons zusterbedrijf Belectric. Het is mooi om te zien hoe alle zonneweides er nu bij liggen na oplevering. De komende jaren verzorgen wij ook service en onderhoud, zodat alles naar behoren blijft functioneren. Wij bedanken WBL voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.</p><h2> Verdere duurzaamheidsmogelijkheden </h2><p>De gemeente Echt-Susteren en Waterschapsbedrijf Limburg hebben de intentie naar elkaar uitgesproken samen – naast de reeds succesvolle samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van IBA-systemen- verdere duurzaamheidsmogelijkheden te verkennen, in het bijzonder zonne-energie en windenergie. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met de opgewekte duurzame energie (elektriciteit) waterstofgas te produceren als alternatief voor aardgas in de slibdrooginstallatie in Susteren. Daarnaast willen beide partijen onderzoeken welke vergaande samenwerking mogelijk is bij onderhoud en beheer van riolering, gemalen en regenwaterbuffers.</p><p> Hub Meuwissen, wethouder Echt-Susteren: "Wij zijn er erg blij mee dat we samen met het Waterschapsbedrijf Limburg de intentie hebben uitgesproken om onze gemeente samen te verduurzamen. Alleen door samen met bedrijven en particulieren op te trekken kunnen we bijdragen aan de energiedoelstellingen zoals deze landelijk bepaald en in onze Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 verankerd zijn."</p><h2> Feiten en cijfers </h2><p>Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br>Draagt bij aan: reductie van 6.400 ton CO2 <br>Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000<br></p>2019-04-02T22:00:00Z
Waterklaarhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterklaar.aspxWaterklaar<p>Wil jij nou net jouw tuin gaan aanpakken? En woon jij in een deelnemende gemeente in Noord-Limburg? Maak dan nu kans op 1 van de 3 tuinbonnen t.w.v. €75 door de prijsvraag van Waterklaar te beantwoorden! Kijk snel op <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.waterklaar.nl/prijsvraag?fbclid%3DIwAR1ahCaIepp_p_4wTBWOnxy2SDFlURthfRhbdTZQWT67vbXAzcwOP8vIoAY&h=AT1v5apeFIS4YBob5olzcv3HOXqcK_-c2cG032nQJihrtTpOUgVJIvYHjOI76oVF3vWIOVxpEvfBVGhbtgf7ISHRAo5y71rkA6y4dDC-7LHuRaRH85lA_OJwZm3ykX_d_nZrl5zOmg/t_blank"><span lang="N">www.waterklaar.nl/prijsvraag</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-04-01T22:00:00Z
Vergroening Waterschapskantoor e.o.https://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-Waterschapskantoor-e-o.aspxVergroening Waterschapskantoor e.o.<p><span lang="N">Het kantoorgebouw van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond en de omgeving van de Maria Theresialaan, ondergaan in de nabije toekomst een metamorfose. Het kantoorgebouw en de omgeving worden groener en duurzamer. </span></p><p><span lang="N">Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving en hebben de ambitie om water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert waar nodig. In het voorjaar van 2018 is een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving zijn uitgenodigd mee te denken in de verdere uitwerking. Op 18 februari jl. is door bestuurslid Michel Bouts en wethouder Rens Evers het projectinformatiebord onthuld. Dit bord staat op de hoek Maria Theresialaan en geeft informatie over het project. </span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><font face="Calibri" size="3"></font>2019-02-18T23:00:00Z
4e Jaar op rij het laagste zuiveringstariefhttps://www.wbl.nl/Paginas/4e-Jaar-op-rij-het-laagste-zuiveringstarief.aspx4e Jaar op rij het laagste zuiveringstarief<p>​<span lang="N">Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is met een bedrag van € 48,06 per vervuilingseenheid voor het 4e jaar op rij het laagste van heel Nederland! Hoewel de verschillen bij de koplopers niet groot zijn, is het toch een prestatie waar we trots op zijn! We richten de focus op continu verbeteren, de kwaliteit nog verder verhogen en nog duurzamer werken! Het kostenaspect verliezen we daarbij nadrukkelijk niet uit het oog. Zowel het milieu als de Limburgse belastingbetalers plukken daar de vruchten van. En dáár doen we het voor! </span></p>2019-01-28T23:00:00Z
Verdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-Rioolwaterzuivering-nieuwe-stijl-in-Weert.aspxVerdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weert<p>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL werkt hierbij intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op 15 januari werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. Het gaat om een project van ruim 20 miljoen euro.</p><h2>Uniek: raamcontracten met aannemers</h2><p>Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers." Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: "De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd." Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed zijn in deze contracten. Michel Bouts: "Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten." Remco Hoeboer: "Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld."</p><h2>Bovengronds en modulair </h2><p>Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. "En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit," vertelt Michel Bouts. "Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt. Over duurzaam en circulair bouwen gesproken: </p><p>Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking."</p><h2>Lagere kosten bouw en onderhoud</h2><p>Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee. Bouts: "Zo'n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook in onderhoud besparen we jaarlijks flink:  circa twintig procent in kosten."</p><h2>Kaderrichtlijn Water</h2><p>De Europese Kaderrichtlijn Water heeft oog voor het leefgebied van planten en dieren. Met een biologische zuivering voorziet Verdygo in een duurzame aanpak. Het zorgt voor schoon en gezond water, waarin vissen ruim baan krijgen.</p>2019-01-14T23:00:00Z
Samen duurzamer!https://www.wbl.nl/Paginas/Samen-duurzamer!.aspxSamen duurzamer!<p>​<span lang="N"><strong>Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid. Met de oprichting van een innovatieplatform geven beide organisaties vorm en inhoud aan genoemde samenwerking. </strong></span></p><font face="Arial" size="2"> <p align="LEFT" dir="LTR">Binnen het innovatieplatform gaan beide partijen samenwerken om nieuwe modules te ontwikkelen conform de, door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, modulaire Verdygo-bouwtechniek. ‘Een concept dat gebaseerd is op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie,’ licht Michel Bouts, bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg, toe. ‘Het resultaat: een kortere bouwtijd, lagere netto kosten en vanwege modulariteit de mogelijkheid om innovatieve processen snel toe te passen en bijvoorbeeld grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Verdygo is inmiddels succesvol toegepast op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Roermond en Simpelveld. Voorts hebben landelijk meerdere waterschappen belangstelling getoond en ook internationaal - met name in het Midden Oosten- , liggen er concrete verzoeken tot samenwerking.’ </p> <strong><h2>Circulair</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Een van de ambities van Waterschap Vallei en Veluwe is om volledig circulair te worden. Heemraad Bert van Vreeswijk: ‘De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van de producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit modulaire concept passen we nu eerst toe bij het ontwerpen en realiseren van rioolzuiveringsinstallaties. Je zou dit concept ook binnen andere processen van het waterschap kunnen gebruiken, zoals bij het beheer van oppervlaktewater.’ </p> <p align="LEFT" dir="LTR">Douwe Jan Tilkema, directeur van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Deze modulaire techniek is een uitstekend middel om onze bouwprojecten circulair te ontwerpen en te realiseren. Het helpt ons om installaties op een eenvoudige manier uit te breiden en af te bouwen zodra er minder capaciteit nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit modulaire bouwconcept een belangrijke bijdrage levert aan onze ambitie om als waterschap circulair te zijn. De componenten kun je hergebruiken. Daarmee wordt de levensduur verlengd en verspilling tegengegaan.’ </p> <strong><h2>Verdygo </h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Ook Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg is overtuigd van de meerwaarde: ‘Met de toepassing van de Verdygo-techniek hebben we op twee van onze eigen installaties een forse stap voorwaarts gezet op weg naar verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur. We zijn verheugd dat Verdygo nu ook elders in Nederland ingezet gaat worden. Om te beginnen door Waterschap Vallei en Veluwe. Ik heb alle vertrouwen in het welslagen van onze samenwerking. Immers, onze neuzen staan dezelfde kant op. Zo heeft ons bedrijf onlangs de landelijke waterinnovatieprijs 2018, categorie circulaire economie, gewonnen.’ </p> <strong> </strong></font><font face="Arial" size="3"></font><font face="Arial" size="2"><p align="LEFT" dir="LTR"> </p></font>2019-01-10T23:00:00Z
CoRe Water project 12 december van start!https://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-Water-project-12-december-van-start!.aspxCoRe Water project 12 december van start!<p>​Waterschap Rijn en IJssel neemt eerste proefinstallatie CoRe Water concept in gebruik <<a href="https://www.waterforum.net/waterschap-rijn-en-ijsel-neemt-eerste-proefinstallatie-core-water-concept-in-gebruik/">lees meer</a>></p><p>CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl <<a href="https://www.tkiwatertechnologie.nl/core-water-project-van-start-met-pilotplant-op-rwzi-wehl/">lees meer</a>></p>2018-12-19T23:00:00Z
Basisrioleringsplan Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Basisrioleringsplan-Weert.aspxBasisrioleringsplan Weert<p><strong>​</strong><span lang="N"><strong>‘Samen voor een integraal en actueel plan’ </strong></span></p><font face="Lucida Grande,Arial"><em> <p align="LEFT" dir="LTR">De gemeente Weert heeft Waterschapsbedrijf Limburg opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw Basisrioleringsplan voor de hele gemeente Weert. Inmiddels is het plan afgerond. Tijd voor een terugblik door samen met elkaar het project nog eens door te nemen: vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering. Patrik Trines en Hans van Keeken van de gemeente Weert en Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars van Waterschapsbedrijf Limburg kijken elkaar daarbij recht in de ogen: over verwachtingen over en weer, valkuilen, inhoudelijke discussies en nazorg en follow-up. </p> </em> <p align="LEFT" dir="LTR">Het begon met de gunning van de opdracht voor het opstellen van een Basisrioleringsplan begin 2017 en het eindigde met de oplevering van het plan medio 2018. Een Basisrioleringsplan is nodig om inzicht te hebben in het functioneren van het rioolsysteem en de effecten daarvan op het oppervlaktewater. Een van de aanvullende redenen om het Basisrioleringsplan op te stellen was dat er in enkele buurten in Weert wateroverlast optreedt tijdens hevige neerslag. Met dit gegeven als uitgangspunt gingen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Weert samen aan het werk.</p> <strong><h2>Een goed begin…</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Voor het welslagen van een project is een goede start essentieel. Voor de basisinformatie waren de gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg afhankelijk van een derden. Zo was het afgesproken. Een startmoment organiseren met veel partijen bleek echter lastig. Later is dat helemaal rechtgetrokken.</p> <strong><h2>Wat spreekt jullie het meeste aan?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines en Hans van Keeken:</strong> ‘Het basisrioleringsplan is een integraal plan dat separate deelplannen integreert. Tegelijkertijd zijn de vaak verouderde gegevens geactualiseerd. En, niet onbelangrijk, de resultaten van de modelstudies bevestigen de locaties met wateroverlast die vanuit onze praktijkervaring al bekend waren.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars:</strong> ‘Onze samenwerking is zonder meer plezierig verlopen. Extra tevreden zijn we met de ecologische toetsing die heeft plaatsgevonden door Waterschap Limburg. Dat was een nieuwe en waardevolle aanvulling. De maatregelen die nodig waren, zoals de aanleg van waterbuffers en het afkoppelen van regenwater van de riolering, zijn hierdoor nog eens extra bevestigd.’</p> <strong><h2>Lekker samengewerkt?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De samenwerking in de projectgroep was altijd plezierig en open. We zijn het niet altijd met elkaar eens geweest waardoor we af en toe stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben gevoerd. Daar zijn we altijd goed uitgekomen.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een enkele keer had ik het gevoel dat de doorlooptijd van het rekenwerk wel wat lang duurde. Dat had vooral ook te maken met mijn verwachting dat dit met één druk op de knop zo klaar was. Na een heldere toelichting begrijp ik dat het in de praktijk natuurlijk niet zo makkelijk is.’</p> <strong><h2>En nu, klaar is Kees?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Hans van Keeken: ‘</strong>Met het Basisrioleringsplan hebben we nu een actuele lijst van goede basisgegevens en daarop gebaseerde technische uitvoeringsmaatregelen. Dit is uitstekende input om in het kader van ons Gemeentelijk Rioleringsplan verantwoorde beleidskeuzes te maken over prioriteiten en investeringen. Bij het basisrioleringsplan gaat het om een beoordeling van het functioneren van de riolering, in het gemeentelijk rioleringsplan worden het beleid en de kostendekking vastgelegd. Ons huidige Gemeentelijke Rioleringsplan loopt tot en met 2021. Het zou mooi zijn als de herijking van het Gemeentelijke Rioleringsplan zou kunnen samenvallen met een update van het Basisrioleringsplan.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De basisgegevens zijn nu in orde. We adviseren de gemeente Weert om die gegevens te blijven verzamelen en actueel te houden. Niet nu achteroverleunen en over tien jaar weer opnieuw beginnen.’ </p> <strong><h2>Nazorg en follow up</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">WBL en de gemeente Weert hebben niet alleen samengewerkt in het kader van het Basisrioleringsplan maar werken ook samen op andere vlakken zoals het beheer van de gemalen. Alle vier gespreksdeelnemers zijn het roerend met elkaar eens dat de samenwerking nog beter benut kan worden. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een wat intensiever contact, ook buiten het project om, zou ik op prijs stellen. Heel concreet: twee keer per jaar een uurtje met de benen op tafel de stand der dingen nog eens met elkaar doornemen. Zo van "waar staan we, hoe loopt het en wat kunnen we verder nog voor elkaar betekenen". Samenwerking is ook een voortdurend groeiproces.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Dirk Smolenaars:</strong> ‘Om de gezamenlijkheid en de samenwerking te borgen gaan we nieuwe impulsen geven aan ons relatiebeheer. Begin volgend jaar starten we met een relatiemanager. Zo willen we de nazorg én de follow-up gaan garanderen.’</p><p align="LEFT" dir="LTR"> </p><span><blockquote class="green"> “...samenwerking borgen en nieuwe impulsen geven...” </blockquote></span><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong> </strong></font>2018-12-17T23:00:00Z
Waterinnovatieprijs 2018 voor Superlocalhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterinnovatieprijs-2018-voor-Superlocal.aspxWaterinnovatieprijs 2018 voor Superlocal<p>​Het project Superlocal heeft de Waterinnovatieprijs 2018, in de categorie circulaire economie, gewonnen. De prijs is verleend voor de gesloten waterkringloop, waar WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML samen aan werken binnen het project. </p><p>Het duurt nog even voor de schop de grond in gaat voor de gesloten waterkringloop. Maar ook de 'papieren' versie van het project kon de jury al bekoren. De prijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, is een prachtige stimulans om door te gaan op weg naar de uitvoering.</p> <strong></strong> <h2>Van drinkwater tot zwart water</h2><p> Voor de gesloten waterkringloop in Superlocal werken WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML nauw samen. In de gesloten waterketen krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten tot waswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.</p><h2>Superlocal</h2><p> De gesloten waterkringloop maakt deel uit van het project Superlocal. Daarin wordt een buurt met galerijflats in de Kerkraadse wijk Bleijerheide getransformeerd in een buurt met verschillende typen appartementen in een volledig hergebruikte en gerenoveerde flat en grondgebonden woningen met duurzame voorzieningen. Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van alle kwaliteiten, waarden en materialen die reeds voorhanden zijn. De gesloten waterketen zorgt ervoor dat ook het water in de wijk in de toekomst duurzaam gebruikt en hergebruikt wordt.<br> </p><table width="100%" class="ms-rteTable-4" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-4"><th class="ms-rteTableHeaderFirstCol-4" rowspan="1" colspan="1" style="width:100%;"><p><strong>​</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" lang="N"><span aria-hidden="true"></span><strong>Juryoordeel: </strong><br><br></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">Dit is het toonbeeld van het bestrijden van een weerbarstig en actueel probleem</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">(waterverspilling) met een volledig circulair wapen. Hoewel de producten niet heel </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">innovatief zijn, scoort de integraliteit op deze schaal bij de jury heel hoog. Het project is </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">een perfecte proeftuin om de toepassing in een echte woonwijk te testen en daarvan te </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">leren. De potentie voor grootschalige toepassing in de toekomst is groot.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Hans Oosters Voorzitter Unie van Waterschappen</em></span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Lidewijde Ongering : Secretaris Generaal van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat</em></span></p></th></tr></tbody></table><p><br> </p><div class="videoWrapper"> <iframe width="560" height="349" align="middle" src="https://www.youtube.com/embed/lYzAc79iqkE" frameborder="0"></iframe> </div><p> </p><p> </p><p> </p> 2018-12-02T23:00:00Z
Nominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018https://www.wbl.nl/Paginas/Nominatie-SuperLocal-Waterinnovatieprijs-Circulaire-Economie-2018.aspxNominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018<p><strong style="color:#0072c6;">SUPERLOCAL</strong> is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project. In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg) gewerkt aan een gesloten waterkringloop. </p><span lang="N"><h2>Doelstelling gesloten waterketen</h2><p>Doelen zijn verminderen van wateroverlast bij extreme neerslag; waterbesparing; energiebesparing en terugwinning van energie en nutriënten uit zwartwater en natuurlijkere, efficiëntere en daarmee goedkopere zuivering.</p><h2>Drink-, grijs- en zwartwater</h2><p>De waterpartijen werken komende jaren nauw samen aan een gesloten waterketen, waarbij hemelwater een tweede en zelfs een derde leven krijgt. Dat hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak wordt gezuiverd tot grijswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwartwater. Via vergisting ontstaat hieruit biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte voor de woningen en hoogwaardige meststof.  </p></span><h1 style="text-align:center;">STEM NU!</h1><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR" style="text-align:center;"><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><a href="https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/</font></span></span></a></p><p> </p>2018-10-03T22:00:00Z
Innovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.https://www.wbl.nl/Paginas/Innovation-Expo-Rotterdam---4-oktober-a-s.aspxInnovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.<p>​<font face="Arial"><em><strong>In Kerkrade-Oost krijgt de oude flatwijk Bleijerheide een metamorfose. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project.</strong></em> </font></p><font face="Arial"><p align="LEFT" dir="LTR">In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, Waterleidingmaatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de waterkringloop gesloten.Op 4 oktober aanstaande nemen we deel aan de Innovation Expo in Rotterdam en visualiseren daar de gesloten waterkringloop. Ook de andere partners zijn daar vertegenwoordigd. Aanmelden kan via <a href="http://www.superlocal.eu/">superlocal.eu</a>. We hopen u te mogen begroeten. Vergeet vooral niet uw uitnodiging mee te nemen! </p><em><p align="LEFT" dir="LTR"><br>Meer info: klik <a href="/Documents/2018-02-01%20-%20H2O%20-%20Renovatiewijk%20sluit%20waterkringloop%20februari%202018.pdf">hier </a>voor artikel in H<sub>2</sub>O</p></em></font>2018-09-12T22:00:00Z
Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg-door-inzet-van-ruim-5-600-zonnepanelen-in-Hoensbroek.aspxVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroek<p>​<span lang="N">Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </span></p><p> Op 29 augustus jl. werden 4 zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek officieel geopend. In totaal 5.628 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw is voorzien. De verdere verduurzaming krijgt daarmee steeds meer gestalte. Het zonnepanelenproject is SDE+ gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door Volta Limburg. <br><br> Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg : "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van ca. 1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie. Daarmee dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota. Ook in 2018 hoort ons zuiveringstarief bij de laagsten in Nederland. Overigens zullen we met de uitvoering van andere verduurzamingsprojecten in 2020 al bijna 50% van ons energieverbruik opwekken. Het is onze ambitie om in 2025 volledig energie neutraal te zijn", zo besluit Bouts.<br> <br> Na Hoensbroek zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden voorzien van zonnepanelen. Gestart wordt in Zuid-Limburg, waarna de zonnepanelen op de installaties vanaf Gennep tot Susteren worden geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat begin 2019 op alle 17 installaties zonnepanelen hun mooie werk doen. Marcel Michiels, Volta Limburg: ‘Mooi om te zien en van dichtbij te beleven hoeveel werk Waterschapsbedrijf Limburg maakt van haar verduurzamingsdoelstellingen. Hiermee geven zij een krachtig statement af en zijn derhalve ook absoluut een voorloper in onze Limburgse markt. Volta Limburg en haar Solardivisie Volta Solar zijn blij en enthousiast dat wij aan deze duurzame ambities ons steentje hebben mogen bijdragen en wij kijken vooruit naar de volgende gemeenschappelijke uitdagingen’.<br><br> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Tot de realisatie van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekten we ruim 30% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Ik ben er trots op dat het eerste grote (deel)project hier in Hoensbroek nu is gerealiseerd: de toekomst ziet er zonnig uit!’<br></p><h2> Feiten en cijfers</h2><p> Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br> Draagt bij aan: reductie van 4.000 ton C02, komt overeen met het jaarlijks planten van circa 13.000 bomen<br> Aantal zonnepanelen gerealiseerd: 300 Kantoor Roermond, 50 rwzi Heugem, 5.628 rwzi Hoensbroek<br> Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000</p><p> </p><p>Klik <a href="/Documents/2018-08-29%20-%20De%20Limburger%20-%20Limburg%20is%20vier%20zonneweides%20rijker.pdf">hier </a>voor de publicatie in De Limburger</p>2018-08-29T22:00:00Z
Raamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Raamcontracten-van-Waterschapsbedrijf-Limburg.aspxRaamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburg<h2>Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerken nieuwe stijl<br></h2><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. "Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en bedrijfsleven te bundelen geeft</em><em>  </em><em>WBL invulling aan de marktvisie</em><em>  </em><em>'De Waterschapsmarkt van de toekomst'," vertelt Michel Bouts, Bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off heeft plaatsgevonden op 5 juli.</em></p><h2>Noodzaak voor een andere manier van werken</h2><p>Bedrijven die de handen ineenslaan, kunnen een potentieel benutten dat groter is dan de som der delen. Vanuit deze gedachte is de nieuwe aanpak ontstaan. Maatwerk, maatschappelijke waarde, project overstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel zijn kernwoorden. De aanleiding? Waterschapsbedrijf Limburg staat voor grote opgaven in het waterbeheer. Door de jaren heen is er een werkwijze ontstaan waarbij de opdrachtgever definieert wat er gebouwd moet worden en via aanbestedingen opdrachten gunt aan een aannemer. Dit proces kenmerkt zich door een beperkte interactie tussen betrokken partijen over de producten die de opdrachtgever nodig heeft om de bedrijfsvoering optimaal te laten lopen tegen de laagste netto kosten.  Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat er vele tenderkosten gemaakt moeten worden met beperkte kans op een opdracht. De ruimte voor innovatie is beperkt, de ontwerpkosten worden dubbel gemaakt en we leren nauwelijks van onze successen en tekortkomingen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Bundel krachten met aannemers. Dan kun je elkaar over en weer betrekken en bouwen aan beter samenwerken. Bij voorkeur in bouwteamverband. Het is een intensief traject geweest om tot deze raamovereenkomsten te komen. Maar deze aanpak brengt ons en onze partners verder.</p><h2>Marsroute</h2><p>Bij aanbesteden lag traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat. Hoe kom je tot een nieuwe inkoopstrategie? We hebben een marktontmoeting georganiseerd. Hier zijn ideeën uitgewisseld. Via workshops hebben we ons binnen WBL een beeld gevormd van onze wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten. </p><p>Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. Wij hebben twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Met open vragen, cases en interviews zijn drie uitstekende partijen per perceel gecontracteerd. Voor meerdere jaren.</p><h2>Enthousiasme</h2><p>Anders werken vraagt om een andere vorm van aanbesteden. Met raamovereenkomsten geef je het goede voorbeeld. Deze aanpak brengt het beste in mensen naar boven. Samen de schouders eronder, een gemeenschappelijk doel: dat leidt tot positieve energie en synergie. Je krijgt kruisbestuiving. Dat heb je nodig. Want innovatie vraagt niet naar de bekende weg. Maar naar de onbekende. Iedereen is enthousiast. De leveranciers. En de mensen van WBL.</p><h2>Ambitie</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg werkt duurzaam aan schoon en ecologisch gezond water. Daarvoor moet regelmatig gebouwd en verbouwd worden. Maar tijdens de verbouwing gaat de waterzuivering gewoon door. Dat vraagt om voorbereiding, samenwerking en afstemming. Michel Bouts "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. En het werkt. We zijn nu bezig om de contracten te implementeren. Performance, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed worden. Zo kunnen we onze ambities waarmaken. En samen alles uit water halen. Samen met onze leveranciers!"</p><h2>Kick Off  5 juli</h2><p>Het voorwerk is gedaan. Nu gaat het echte werk beginnen. Uniek was de kick off op 5 juli. Daarbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Iedereen is er klaar voor. Hier zijn de partijen bijeen die ons overtuigd hebben de juiste partners te zijn.</p><h2>Samen</h2><p>Michel Dijk, Directeur ADS Groep B.V.: "Op initiatief van en samen met WBL gaan we geschiedenis schrijven, de start van herstel naar een gezonde en duurzame bouwkolom." Remco Hoeboer, directeur Mobilis | TBI, onderschrijft zijn woorden: </p><p>"Het langdurige karakter van de samenwerking maakt het mogelijk om project overschrijdend te leren. Op deze wijze zullen wij samen maximale maatschappelijke waarde kunnen creëren voor schoon en ecologisch gezond water."  Geert van den Heuvel, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf "Samen geven wij  versnelling en meerwaarde aan het proces wat zal leiden tot een optimaal resultaat voor alle partijen. Siebe van Oosterbaan, directeur Croonwolter&dros| TBI : "Vanuit de keten werken we aan maximale integrale beperking van risico's en maximale verzilvering van kansen." Geert van den Heuvel,  directeur van den Heuvel aannemingsbedrijf BV "In deze nieuwe samenwerking voelen we ons een gelijkwaardige partner en dat schept vertrouwen. Door wederzijds vertrouwen kunnen we op een open manier de kennis delen, frisse ideeën inbrengen en van elkaar leren gedurende deze samenwerking". Martin den Otter, G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, citeert Henry Ford en besluit in stijl: "Samenkomen is een begin; Samenblijven is vooruitgang; Samenwerken is succes."</p><h2>De deelnemende partijen </h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3" style="width:33.33%;"><strong>Multidisciplinaire realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">​ ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Algemeen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Mobilis B.V. + Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Eliquo Water & Energy B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3"><strong>Technische realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 1 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Gemalen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Kanters B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van der Linden Pomptechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 2 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Leidingen en civiele techniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">GW Leidingtechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 3 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Werktuigbouw ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ADS Groep B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 4 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Elektrotechniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hoppenbrouwers Techniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Modderkolk Projects & Maintenance B.V.</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p>2018-07-05T22:00:00Z
Samenwerkingsovereenkomst water regio Parkstadhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerkingsovereenkomst-water-regio-Parkstad.aspxSamenwerkingsovereenkomst water regio Parkstad<p>​In de regio Parkstad is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waaraan alle waterpartners, acht gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg deelnemen. Door samen te werken willen de partijen kosten verminderen, de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen door elkaar te ondersteunen of te vervangen. Voor de inwoners van Limburg betekent de samenwerking dat de riool- en zuiveringsheffingen laag blijven. </p><p>Voor inwoners is riolering vaak een onzichtbaar, maar vanzelfsprekend gegeven. Het zit onder de grond en het werkt gewoon. Wat veel mensen niet weten, is dat er een complexe wereld achter schuil gaat. Het managen van water vraagt grote investeringen van de overheid. Denk aan zaken als klimaatverandering (intensievere regenbuien), onderhoud en vervanging van riolen, het voorkomen van wateroverlast en het overstorten van vies rioolwater op straat en in kwetsbare beken. Met het aangaan van de samenwerking willen de deelnemende partijen ervoor zorgen dat de regio Parkstad de komende jaren verzekerd is van een kwalitatief goed rioolstelsel en een betaalbaar rioolbeheer. Ook wil de regio Parkstad haar omgeving geschikt maken voor het veilig opvangen van extreme neerslag en het vinden van oplossingen voor langdurige droogte en hitteproblemen. </p><p>De overeenkomst bevordert ook de regionale samenwerking in Parkstad op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit najaar start de regio met een publiekscampagne "waterbewust Parkstad", waarbij in 2019 ook de inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een afkoppelregeling.</p>2018-07-02T22:00:00Z