Waterschapsbedrijf Limburg In de race voor Beste Overheidsorganisatie van Nederland 2019https://www.wbl.nl/Paginas/In-de-race-voor-Beste-Overheidsorganisatie-van-Nederland-2019.aspxWaterschapsbedrijf Limburg In de race voor Beste Overheidsorganisatie van Nederland 2019<p><strong>Jaarlijks vindt de verkiezing plaats van beste overheidsorganisatie van Nederland. Voor 2019 waren maar liefst 150 overheidsbedrijven genomineerd. Op dit moment strijden er nog negentien kandidaten om de titel 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019'. En Waterschapsbedrijf Limburg is er daar één van!</strong></p><p>Op 2 augustus kregen wij bericht van de verkiezingsorganisatie dat Waterschapsbedrijf Limburg dankzij onderstaande inzending was genomineerd om mee te dingen naar de eretitel van Beste Overheidsorganisatie: <br><br><em>"Waterschapsbedrijf Limburg gaat efficiënt om met het geld van de burgers en zijn innovatief aan de slag met verbeteringen van hun processen. De organisatie is gemoderniseerd en geautomatiseerd waardoor direct op je vragen geantwoord kan worden."</em><br><em> </em><br>De jury bepaalt aan de hand van drie dimensies welke organisaties in aanmerking komen voor de top 10: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li><p>Dimensie 1: een duidelijk profiel (buitenwereld)</p></li><li><p>Dimensie 2: een krachtige organisatie (binnenwereld)</p></li><li>Dimensie 3: duidelijk maatschappelijk resultaat (effect)</li></ul><p>De jury maakt in week 36 bekend welke tien organisaties meedingen naar één van de drie finaleplekken. Op 27 september selecteert de jury drie organisaties die doorgaan naar de finale. Op 19 november wordt de definitieve winnaar bekendgemaakt. </p><h2><span class="ms-rteFontSize-4">Doel van de verkiezing</span></h2><p> De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De verkiezing heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen. In 2018 won Waterschap Aa en Maas de titel voor 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar'. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/longlist.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><h2><span class="ms-rteFontSize-4">De jury </span></h2><p style="text-align:left;">De jury bestaat uit vertegenwoordigers van BZK, NPD, ICTU, IPO, UvW, VB, VNG en de VOM:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Utrecht & voorzitter VNG</li><li>Jan Herman de Baas: provinciesecretaris provincie Utrecht</li><li>Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle</li><li>Arjen Littooij: algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond</li><li>Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB</li><li>Brandon Pouw: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019</li><li>Piet Sennema: secretaris directeur Waterschap Aa en Maas</li><li>Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer</li><li>Tjark Tjin-A-Tsoi: directeur-generaal CBS</li><li>Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK</li></ul>2019-08-22T22:00:00Z
Water, we halen er samen alles uit!https://www.wbl.nl/Paginas/Water-we-halen-er-samen-alles-uit!.aspxWater, we halen er samen alles uit!<p><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">A</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">fvalwater zuiveren wordt steeds moeilijker. De al strenge (Europese) richtlijnen voor g</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">ezuiverd water worden verder aangescherpt terwijl de vervuiling door bedrijven en burgers eerder toe- dan afneemt. Zo komen er steeds meer medicijnresten en microplastics in het water. “Water, we halen er samen alles uit”, luidt de slogan van WBL. Dat wil zeggen: alle schadelijke stoffen verwijderen én grondstoffen terugwinnen. Dat stelt hoge eisen aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Lees meer over de uitdagingen en ontwikkelingen van Waterschapsbedrijf Limburg in het verschenen </span><a href="/Mediatheek/Nieuws/Publicatie%20WBL%20Nummer%201%2005072019.pdf" target="_blank" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">artikel in Nummer 1</a><br></p>2019-07-07T22:00:00Z
WBL meets the youngstershttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-meets-the-youngsters.aspxWBL meets the youngsters<p>Begin juni verwelkomde Waterschapsbedrijf Limburg zo’n 40-tal 2e jaars studenten Werktuigbouwkunde aan <a href="https://fontys.nl/Fontys-Venlo.htm"><span lang="N">Fontys Venlo</span></a><span lang="N"> tijdens een tour op de RWZI in Venlo. Deze tour werd in samenwerking met </span><a href="https://meettheyoungsters.nl/"><span lang="N">Meet The Youngsters</span></a><span lang="N"> georganiseerd. Meet the Youngsters is een online carrière platform voor young professionals, studenten en alumni.</span></p><font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2"> </font></font><p>Naast een rondleiding op de zuivering kregen studenten de gelegenheid om de ins en outs van het <a href="https://www.verdygo.com/"><span lang="N">Verdygo</span></a><span lang="N"> concept te leren kennen. Met Verdygo kan worden ingespeeld op de uitdagingen waarvoor Waterschapsbedrijf Limburg in de waterketen staat.</span></p><p> Wij zijn blij met de interesse van deze studenten in onze organisatie, het werk wat wij doen en de innovatieve bijdrage die wij leveren aan een gezondere en duurzamere samenleving. Wat ons betreft een samenwerking die ook in de toekomst verder vorm gaat krijgen.<br><br>Bijgaande <a href="https://youtu.be/UfY399Vea30">video</a> geeft een mooie impressie van het bezoek!<br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="383" height="216" src="https://www.youtube.com/embed/UfY399Vea30" frameborder="0"></iframe> </div><p><span style="background:white;padding:0cm;border:1pt windowtext;line-height:107%;font-family:"segoe ui",sans-serif;font-size:10.5pt;"><br></span></p> <p><br></p>2019-06-23T22:00:00Z
Bekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiativehttps://www.wbl.nl/Paginas/Bekendmaking-nieuw-geselecteerde-projecten-binnen-het-eafip-initiative.aspxBekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiative<div></div><div>Op 6 juni 2019 jongstleden is tijdens het PIANOo-congres bekend gemaakt welke projectaanvragen binnen het ‘<a href="https://eafip.eu/">European Assistance for Innovation Procurement</a>’ (eafip) initiatief door de Europese Commissie zijn geselecteerd. Het eafip-initiatief ondersteunt openbare aanbesteders in heel Europa bij het ontwikkelen en implementeren van inkoopinnovatie.</div><div><br></div><div>De geselecteerde projecten zijn:<br></div><ul><li>Waterschapsbedrijf Limburg - Big Data for the Water Chain (watersector – Nederland)</li><li>Government of Canarias - Programa FID Salud - Big Data for personalised medicine  (zorgsector  -  Spanje)</li></ul><div><br></div><div>Vanuit de eerste Call for Assistance zijn bovengenoemde projecten geselecteerd.</div><div><br></div><div><strong>Wat betekent dit precies? </strong><br>De geselecteerde projecten zullen vanuit het Europese eafip-initiatief de komende periode een aantal dagen gratis juridische en technische ondersteuning krijgen bij hun project. We zijn hier natuurlijk niet alleen heel erg blij mee, maar ook bijzonder trots op.<br><br></div>2019-06-18T22:00:00Z
Sneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!https://www.wbl.nl/Paginas/Sneller,-goedkoper,-effectiever-en-vooral-leuker!.aspxSneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!<p>​<span lang="N">Waterschappen hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het klimaat. Daarnaast moeten zij voortdurend inspelen op veranderingen in onder meer de samenstelling van het rioolwater en demografische ontwikkelingen. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de bedrijven Mobilis / Croonwolter&dros | TBI, ELIQUO en ENGIE werken binnen een raamcontract samen aan de realisatie van multidisciplinaire projecten uit het meerjarenplan van WBL, zoals uitbreiding en modernisering van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), en duurzame verwerking van zuiveringsslib. Deze samenwerkingsvorm, die nieuw is binnen de Nederlandse waterschapssector, loopt nu een jaar. Wat zijn de ervaringen? </span></p><p><span lang="N">Lees <a href="/SiteCollectionDocuments/HW%20editie%202%20-%20Artikel-%20TBI.pdf" target="_blank">hier</a> het volledige artikel<br></span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3">Bron: </font></font><a href="https://publiekdenken.nl/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Publiek Denken</span></span></font></font></strong></a><strong><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"> / </span></font></font></strong><a href="https://publiekdenken.nl/abonneren/hetwaterschap/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Tijdschrift Het Waterschap</span></span></font></font></strong></a></p>2019-06-03T22:00:00Z
Prut in de puthttps://www.wbl.nl/Paginas/Prut-in-de-put.aspxPrut in de put<p>Wij weten dat vochtig toiletpapier en babydoekjes voor grote problemen <span lang="N">bij onze waterzuiveringen</span><span lang="N"> zorgen. En dat niet alleen. "Ik heb ook complete houten balken, plaatmateriaal of zelfs het kadaver van een dode hond voorbij zien komen", stelt operator Rouven von der Heide van de waterzuivering in Susteren. </span></p><p>Josette van Wersch (Waterschap Limburg) en onze eigen toiletjuffrouw Charlotte leggen ook uit wat het dumpen van afval<span lang="N"> in het riool</span><span lang="N"> voor enorme consequenties heeft. Bekijk hier het verslag dat L1 </span><span lang="N">onlangs maakte: </span><a href="https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles&fbclid=IwAR0sKc_D_wnQNuS7_uNAMGo8IWHDU8AnX05y1Ai637cqC_IQund-VwAB45A/t_blank"><span lang="N">https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-06-02T22:00:00Z
Mooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCALhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooi-schouwspel-in-Bleijerheide-bij-SUPERLOCAL.aspxMooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCAL<p><span lang="N">Op donderdag 9 mei was er in Bleijerheide een mooi schouwspel. Een grote kraan hees een heel appartement uit de flat aan de Jonkerberstraat. De toeschouwers moesten bij het experiment wel wat geduld hebben. Na twee pogingen, was drie keer scheepsrecht en werd het 100.000 kilo wegend appartement uit de flat gehaald en beneden op een extra lange vrachtwagen gezet. Vervolgens tilde een andere kraan het gevaarte op de klaar liggende fundering. Een en ander was de start voor de bouw van drie circulaire proefwoningen in het kader van het project SUPERLOCAL. Vrijdag 10 mei werd het tweede appartement uitgehesen. De twee appartementen vormen de basis voor twee van de drie woningen. De derde wordt gemaakt van gerecycled beton uit de flat. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). </span></p><p><span lang="N"> De proef wordt gedaan om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat hergebruikt kunnen worden voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die worden gedaan om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </span></p><h2><span lang="N"> Prijsvraag</span></h2><p><span lang="N"> In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie circulaire proefwoningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Twee mensen dienden deze naam in: Joost Wetzelaer en Tim Velraeds.<br> Zij ontvingen een dinercheque en de eer dat de woningen hun naam dragen. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</span></p><p><span lang="N"> <em>SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </em></span></p>2019-05-13T22:00:00Z
Training van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlrehttps://www.wbl.nl/Paginas/Training-van-IHE-Delft-studenten-op-rwzi-Wijlre.aspxTraining van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlre<p><span lang="N">Op 3 en 4 juni aanstaande brengen studenten van IHE Delft Institute for Water Education een bezoek aan rwzi Wijlre. Dit bezoek heeft als doel een veldstudie te verrichten die gericht is op het in kaart brengen van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier de Geul.  </span></p><p><span lang="N">Onder begeleiding van een procestechnoloog lopen de studenten over het terrein van de rwzi om te zien hoe de verschillende procesonderdelen werken. Om de bijdrage van de verschillende procesonderdelen op de totale zuivering van het rioolwater te bestuderen, worden monsters genomen en later geanalyseerd op het IHE in Delft. Aan het eind van deze week geven de studenten een presentatie over hun bevindingen en verkregen inzichten. Ook wordt hun gevraagd hoe, in hun visie, de rwzi geoptimaliseerd zou kunnen worden. </span></p><p><span lang="N"> De activiteit is een prachtige gelegenheid voor de studenten om in de praktijk te observeren wat ze in theorie de afgelopen maanden geleerd hebben. De medewerking die Waterschapsbedrijf Limburg verleent door het openstellen van de rwzi voor deze training wordt al vele jaren gewaardeerd door het IHE en de studenten. </span></p><p><span lang="N"> De studenten zijn afkomstig uit meerdere ontwikkelingslanden en volgen een Master of Science programma van 18 maanden in verschillende water gerelateerde disciplines. Wanneer ze afgestudeerd zijn, zullen de meesten terug gaan naar hun eigen land om daar de opgedane kennis toe te passen om bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater te verbeteren. </span></p>2019-05-06T22:00:00Z
Natuurlijk!Roermondhttps://www.wbl.nl/Paginas/Natuurlijk!Roermond.aspxNatuurlijk!Roermond<p>​<span lang="N">Zie, doe en beleef de natuur op 19 mei aanstaande op de publieksdag Natuurlijk!Roermond </span></p><p>Wat is er in Roermond te beleven op het gebied van groen, natuur en water? Op zondag 19 mei wordt dat gepresenteerd op "Natuurlijk!Roermond". Een nieuw, gratis evenement met activiteiten in heel Roermond onder het motto: "zien, doen en beleven". </p><p> Op initiatief van het Roermonds Natuur- en Milieu Overleg (RNMO) hebben de gemeente Roermond, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en tal van organisaties en verenigingen de koppen bij elkaar gestoken om een natuurlijk evenement voor jong en oud te organiseren. Door de hele gemeente zijn er activiteiten, waarbij het natuurlijke deel van Roermond in beeld wordt gebracht. Deze dag staat in het teken van zien, doen en beleven: Alle zintuigen worden geprikkeld. Natuurlijk is onze WBL-toiletjuffrouw Charlotte ook van de partij. Op hilarische wijze informeert ze jong en oud hoe vervuiling aan de bron te voorkomen! Wees erbij! </p><p>Meer info: <a href="http://www.roermond.nl/natuurlijkroermond"><span lang="N">www.roermond.nl/natuurlijkroermond</span></a></p><p><a href="/SiteCollectionDocuments/Folder%20natuurlijk%20roermond_def.pdf">Folder Natuurlijk!Roermond</a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!https://www.wbl.nl/Paginas/Bouw-drie-circulaire-proefwoningen-SUPERLOCAL-van-start!.aspxBouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!<p style="text-align:center;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"></span><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><strong>Persbericht</strong></font></font><font size="1"><span lang="X-NONE"> </span></font></p><font size="1"> </font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> <em><p align="LEFT" dir="LTR">Kerkrade, 2 mei 2019</p> </em><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong><font face="CG Omega,Candara" size="5"><font face="CG Omega,Candara" size="5">Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start! </font></font></strong></p></strong></span></font></font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> <p align="LEFT" dir="LTR">Op donderdag 9 mei aanstaande vindt er in Bleijerheide, Kerkrade, een speciale mijlpaal plaats in het kader van het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. Met het uithijsen van volledige appartementen uit een hoogbouwflat gaat dan de bouw van drie circulaire proefwoningen officieel van start. Een uniek moment. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). Ze krijgen de naam Feniks-3, in het Engels Phoenix-3. </p> <p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Circulaire proefwoningen en uithijsmoment</strong></p><p align="LEFT" dir="LTR">In november 2017 was er al een uithijsmoment. Destijds zijn drie betonnen delen van appartementen uit de flat aan de Ursulastraat gehesen. Met de drie delen is het Expogebouw opgebouwd, dat te vinden is aan de Voorterstraat 253. Die bouwkundige proef is geslaagd, daarom wordt het experiment nu op grotere schaal uitgevoerd in drie circulaire woningen. Op donderdag 9 mei worden twee volledige appartementen van maar liefst 100.000 kilo per stuk uit de flat aan de Jonkerbergstraat gehesen. De klus wordt uitgevoerd met behulp van een enorme kraan. De uitgehesen appartementen vormen de basis voor de drie circulaire woningen. Deze zijn een proef om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat we kunnen hergebruiken voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die we doen om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR">Prijsvraag</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie innovatieve woningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Maar liefst twee mensen dienden deze naam in. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</p> <strong> <p align="LEFT" dir="LTR">Hoe gaat het straks uitzien?</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Als het project in 2021 is afgerond, ziet het gebied er heel anders uit: waar eerst vier flats stonden, is dan meer ruimte om te wonen in een mooie groene omgeving. Er komt één (gedeeltelijk) nieuwe flat met 113 woningen en ongeveer vijftien grondgebonden sociale huurwoningen. Tevens is er ruimte voor twintig vrije sectorwoningen. Er komt een gesloten waterkringloop die onderdeel uitmaakt van een inrichtingsplan voor het hele gebied. Er is een klankbordgroep van omwonenden die meedenken over allerlei zaken die te maken hebben met het project SUPERLOCAL. </p><strong><p align="LEFT" dir="LTR">Uithijsmoment SUPERLOCAL </p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Datum</strong>: Donderdag 9 mei 2019</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Tijd</strong>: Eerste hijsmoment om 07.30 uur, tweede hijsmoment rond 11.00 uur. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Locatie</strong>: Flats Bleijerheide. Navigatie: Ursulastraat 80. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Bijzonderheden</strong>: Bekijk het uithijsen vanaf het uitkijkplateau dat hiervoor wordt ingericht. <br>In ’t Patronaat is tussen 09.00 uur en 16.00 uur de SUPERLOCAL stand te bezoeken met meer informatie en uitleg over het project.  </p> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em>Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? Ga dan naar </em></font></font><a href="http://www.superlocal.eu/"><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font color="#0066cc" face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">www.superlocal.eu</span></span></font></font></em></a><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> en/of de Facebook-, Twitter-, en LinkedInpagina van het project. </span></font></font></em></p><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> </font></font></em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em><p align="LEFT" dir="LTR">SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </p><p dir="LTR" style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen_2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR">Binnen de Europese UIA-subsidie werken de volgende partijen samen:</p><p> </p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw%203%20circulaire%20proefwoningen%20Superlocal_3.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p></span><p> </p></em></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
WBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!https://www.wbl.nl/Paginas/WBL-biedt-onderdak-aan-nieuwe-bewoners!.aspxWBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!<p><span lang="N">Met enige regelmaat bemerkten de operators van de RWZI Weert storingen aan een van de ruimerbruggen. Na inspectie bleek dat een mus haar intrek had genomen in de omkasting om vervolgens daar haar eitjes uit te broeden. </span></p><p><span lang="N">Voor de operators was het een uitdaging om de techniek van het water zuiveren en dit nieuwe leven samen te laten gaan. Donderdag 24 april was het ineens zover. Na weer een storing van de ruimer werden ze blij verrast met een nest jonge kuikens die waren uitgekomen. </span></p><p><span lang="N"> Hoe lang het nest bewoond blijft, is afwachten. Tot de tijd dat de kuikens allemaal uitgevlogen zijn, laten we de nieuwe bewoners van de ruimer vanzelfsprekend met rust.</span></p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103520_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;"><p><span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103531_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Ruimerbrug rwzi Weert</em></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Huisvesting van het nest in de ruimerbrug</em></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1" colspan="2" style="width:50%;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Kuikens.jpg" alt="" style="margin:5px;width:640px;" />​ ​</td></tr></tbody></table><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N">  </span></p>2019-04-29T22:00:00Z
Succesvolle samenwerking in de waterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Succesvolle-samenwerking-in-de-waterketen.aspxSuccesvolle samenwerking in de waterketen<p> In 2018 hebben Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) en Sulzer Pumps Benelux intensief samengewerkt aan het onderhoud en de verdere optimalisering van diverse pompgemalen en rioleringspompen in de provincie Limburg. De ervaringen van de monteurs van Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer vormden de basis voor een intensieve kennisdag in de werkplaats van Sulzer in Maastricht. Het motto: kennis delen, leren van elkaar en verbeterpunten ophalen. De dag heeft niet alleen de inzichten van de monteurs verbreed, maar ook het begrip voor elkaar versterkt.</p><p> De vele vragen en ervaringen die tijdens de diverse workshops gedeeld werden, toonden aan dat de monteurs het als een zeer leerzame dag hebben ervaren. Voor herhaling vatbaar dus! </p>2019-04-16T22:00:00Z
Project 33.000 zonnepanelen voltooidhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg---Project-33-000-zonnepanelen-voltooid-met-de-plaatsing-va.aspxProject 33.000 zonnepanelen voltooid<p>​<span lang="N"><em>Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) in één klap ruimschoots de doelstelling om 40 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </em></span></p><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"></font></font><p>Op woensdag 3 april aanstaande wordt de zonneweide nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren officieel geopend. In totaal 4.400 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Daarmee heeft Waterschapsbedrijf Limburg het zonnepanelenproject inzake plaatsing van in totaal 33.000 panelen voltooid. Een mijlpaal! In totaal 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zijn nu voorzien van zonnepanelen. Het project is SDE+ gesubsidieerd en is uitgevoerd door Volta Limburg. </p><h2> Op weg naar energieneutraliteit </h2><p>Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Susteren zijn goed voor het opwekken van ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie . Daarmee vermijden we een CO2-uitstoot van 1.000 ton per jaar. (In totaal komen we hiermee op een reductie van 6.400 ton CO2 per jaar). Nu dit project is afgerond maken we een slag naar de volgende fase. Het is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; 40 procent daarvan hebben we nu gerealiseerd, onze doelstelling voor 2020. Momenteel voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, dat moet leiden tot voorstellen voor verdere verduurzaming in balans met de kosten ervan."</p><h2> Wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen</h2><p> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: "Fantastisch dat we ons bedrijf in korte tijd met 33.000 zonnepanelen nog sterker hebben verduurzaamd. In 2018 begonnen we met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Roermond. Daarna volgden 11 zuiveringsinstallaties in de provincie. Nu kunnen we het afvalwater van Limburg nog duurzamer zuiveren. Voordat de zonnepanelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties geplaatst werden, wekten we al ruim 30 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Daar mogen we echt trots op zijn." <br><br> Hans Schoenmakers, Volta Solar: Voor Volta Solar was dit een uitdagend project. Om de beschikbare oppervlaktes maximaal te benutten hebben we gebruik gemaakt van een innovatief systeem, ontwikkeld door ons zusterbedrijf Belectric. Het is mooi om te zien hoe alle zonneweides er nu bij liggen na oplevering. De komende jaren verzorgen wij ook service en onderhoud, zodat alles naar behoren blijft functioneren. Wij bedanken WBL voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.</p><h2> Verdere duurzaamheidsmogelijkheden </h2><p>De gemeente Echt-Susteren en Waterschapsbedrijf Limburg hebben de intentie naar elkaar uitgesproken samen – naast de reeds succesvolle samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van IBA-systemen- verdere duurzaamheidsmogelijkheden te verkennen, in het bijzonder zonne-energie en windenergie. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met de opgewekte duurzame energie (elektriciteit) waterstofgas te produceren als alternatief voor aardgas in de slibdrooginstallatie in Susteren. Daarnaast willen beide partijen onderzoeken welke vergaande samenwerking mogelijk is bij onderhoud en beheer van riolering, gemalen en regenwaterbuffers.</p><p> Hub Meuwissen, wethouder Echt-Susteren: "Wij zijn er erg blij mee dat we samen met het Waterschapsbedrijf Limburg de intentie hebben uitgesproken om onze gemeente samen te verduurzamen. Alleen door samen met bedrijven en particulieren op te trekken kunnen we bijdragen aan de energiedoelstellingen zoals deze landelijk bepaald en in onze Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 verankerd zijn."</p><h2> Feiten en cijfers </h2><p>Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br>Draagt bij aan: reductie van 6.400 ton CO2 <br>Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000<br></p>2019-04-02T22:00:00Z
Waterklaarhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterklaar.aspxWaterklaar<p>Wil jij nou net jouw tuin gaan aanpakken? En woon jij in een deelnemende gemeente in Noord-Limburg? Maak dan nu kans op 1 van de 3 tuinbonnen t.w.v. €75 door de prijsvraag van Waterklaar te beantwoorden! Kijk snel op <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.waterklaar.nl/prijsvraag?fbclid%3DIwAR1ahCaIepp_p_4wTBWOnxy2SDFlURthfRhbdTZQWT67vbXAzcwOP8vIoAY&h=AT1v5apeFIS4YBob5olzcv3HOXqcK_-c2cG032nQJihrtTpOUgVJIvYHjOI76oVF3vWIOVxpEvfBVGhbtgf7ISHRAo5y71rkA6y4dDC-7LHuRaRH85lA_OJwZm3ykX_d_nZrl5zOmg/t_blank"><span lang="N">www.waterklaar.nl/prijsvraag</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-04-01T22:00:00Z
Vergroening Waterschapskantoor e.o.https://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-Waterschapskantoor-e-o.aspxVergroening Waterschapskantoor e.o.<p><span lang="N">Het kantoorgebouw van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond en de omgeving van de Maria Theresialaan, ondergaan in de nabije toekomst een metamorfose. Het kantoorgebouw en de omgeving worden groener en duurzamer. </span></p><p><span lang="N">Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving en hebben de ambitie om water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert waar nodig. In het voorjaar van 2018 is een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving zijn uitgenodigd mee te denken in de verdere uitwerking. Op 18 februari jl. is door bestuurslid Michel Bouts en wethouder Rens Evers het projectinformatiebord onthuld. Dit bord staat op de hoek Maria Theresialaan en geeft informatie over het project. </span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><font face="Calibri" size="3"></font>2019-02-18T23:00:00Z
4e Jaar op rij het laagste zuiveringstariefhttps://www.wbl.nl/Paginas/4e-Jaar-op-rij-het-laagste-zuiveringstarief.aspx4e Jaar op rij het laagste zuiveringstarief<p>​<span lang="N">Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is met een bedrag van € 48,06 per vervuilingseenheid voor het 4e jaar op rij het laagste van heel Nederland! Hoewel de verschillen bij de koplopers niet groot zijn, is het toch een prestatie waar we trots op zijn! We richten de focus op continu verbeteren, de kwaliteit nog verder verhogen en nog duurzamer werken! Het kostenaspect verliezen we daarbij nadrukkelijk niet uit het oog. Zowel het milieu als de Limburgse belastingbetalers plukken daar de vruchten van. En dáár doen we het voor! </span></p>2019-01-28T23:00:00Z
Verdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-Rioolwaterzuivering-nieuwe-stijl-in-Weert.aspxVerdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weert<p>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL werkt hierbij intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op 15 januari werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. Het gaat om een project van ruim 20 miljoen euro.</p><h2>Uniek: raamcontracten met aannemers</h2><p>Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers." Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: "De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd." Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed zijn in deze contracten. Michel Bouts: "Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten." Remco Hoeboer: "Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld."</p><h2>Bovengronds en modulair </h2><p>Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. "En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit," vertelt Michel Bouts. "Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt. Over duurzaam en circulair bouwen gesproken: </p><p>Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking."</p><h2>Lagere kosten bouw en onderhoud</h2><p>Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee. Bouts: "Zo'n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook in onderhoud besparen we jaarlijks flink:  circa twintig procent in kosten."</p><h2>Kaderrichtlijn Water</h2><p>De Europese Kaderrichtlijn Water heeft oog voor het leefgebied van planten en dieren. Met een biologische zuivering voorziet Verdygo in een duurzame aanpak. Het zorgt voor schoon en gezond water, waarin vissen ruim baan krijgen.</p>2019-01-14T23:00:00Z
Samen duurzamer!https://www.wbl.nl/Paginas/Samen-duurzamer!.aspxSamen duurzamer!<p>​<span lang="N"><strong>Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid. Met de oprichting van een innovatieplatform geven beide organisaties vorm en inhoud aan genoemde samenwerking. </strong></span></p><font face="Arial" size="2"> <p align="LEFT" dir="LTR">Binnen het innovatieplatform gaan beide partijen samenwerken om nieuwe modules te ontwikkelen conform de, door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, modulaire Verdygo-bouwtechniek. ‘Een concept dat gebaseerd is op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie,’ licht Michel Bouts, bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg, toe. ‘Het resultaat: een kortere bouwtijd, lagere netto kosten en vanwege modulariteit de mogelijkheid om innovatieve processen snel toe te passen en bijvoorbeeld grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Verdygo is inmiddels succesvol toegepast op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Roermond en Simpelveld. Voorts hebben landelijk meerdere waterschappen belangstelling getoond en ook internationaal - met name in het Midden Oosten- , liggen er concrete verzoeken tot samenwerking.’ </p> <strong><h2>Circulair</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Een van de ambities van Waterschap Vallei en Veluwe is om volledig circulair te worden. Heemraad Bert van Vreeswijk: ‘De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van de producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit modulaire concept passen we nu eerst toe bij het ontwerpen en realiseren van rioolzuiveringsinstallaties. Je zou dit concept ook binnen andere processen van het waterschap kunnen gebruiken, zoals bij het beheer van oppervlaktewater.’ </p> <p align="LEFT" dir="LTR">Douwe Jan Tilkema, directeur van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Deze modulaire techniek is een uitstekend middel om onze bouwprojecten circulair te ontwerpen en te realiseren. Het helpt ons om installaties op een eenvoudige manier uit te breiden en af te bouwen zodra er minder capaciteit nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit modulaire bouwconcept een belangrijke bijdrage levert aan onze ambitie om als waterschap circulair te zijn. De componenten kun je hergebruiken. Daarmee wordt de levensduur verlengd en verspilling tegengegaan.’ </p> <strong><h2>Verdygo </h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Ook Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg is overtuigd van de meerwaarde: ‘Met de toepassing van de Verdygo-techniek hebben we op twee van onze eigen installaties een forse stap voorwaarts gezet op weg naar verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur. We zijn verheugd dat Verdygo nu ook elders in Nederland ingezet gaat worden. Om te beginnen door Waterschap Vallei en Veluwe. Ik heb alle vertrouwen in het welslagen van onze samenwerking. Immers, onze neuzen staan dezelfde kant op. Zo heeft ons bedrijf onlangs de landelijke waterinnovatieprijs 2018, categorie circulaire economie, gewonnen.’ </p> <strong> </strong></font><font face="Arial" size="3"></font><font face="Arial" size="2"><p align="LEFT" dir="LTR"> </p></font>2019-01-10T23:00:00Z
CoRe Water project 12 december van start!https://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-Water-project-12-december-van-start!.aspxCoRe Water project 12 december van start!<p>​Waterschap Rijn en IJssel neemt eerste proefinstallatie CoRe Water concept in gebruik <<a href="https://www.waterforum.net/waterschap-rijn-en-ijsel-neemt-eerste-proefinstallatie-core-water-concept-in-gebruik/">lees meer</a>></p><p>CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl <<a href="https://www.tkiwatertechnologie.nl/core-water-project-van-start-met-pilotplant-op-rwzi-wehl/">lees meer</a>></p>2018-12-19T23:00:00Z
Basisrioleringsplan Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Basisrioleringsplan-Weert.aspxBasisrioleringsplan Weert<p><strong>​</strong><span lang="N"><strong>‘Samen voor een integraal en actueel plan’ </strong></span></p><font face="Lucida Grande,Arial"><em> <p align="LEFT" dir="LTR">De gemeente Weert heeft Waterschapsbedrijf Limburg opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw Basisrioleringsplan voor de hele gemeente Weert. Inmiddels is het plan afgerond. Tijd voor een terugblik door samen met elkaar het project nog eens door te nemen: vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering. Patrik Trines en Hans van Keeken van de gemeente Weert en Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars van Waterschapsbedrijf Limburg kijken elkaar daarbij recht in de ogen: over verwachtingen over en weer, valkuilen, inhoudelijke discussies en nazorg en follow-up. </p> </em> <p align="LEFT" dir="LTR">Het begon met de gunning van de opdracht voor het opstellen van een Basisrioleringsplan begin 2017 en het eindigde met de oplevering van het plan medio 2018. Een Basisrioleringsplan is nodig om inzicht te hebben in het functioneren van het rioolsysteem en de effecten daarvan op het oppervlaktewater. Een van de aanvullende redenen om het Basisrioleringsplan op te stellen was dat er in enkele buurten in Weert wateroverlast optreedt tijdens hevige neerslag. Met dit gegeven als uitgangspunt gingen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Weert samen aan het werk.</p> <strong><h2>Een goed begin…</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Voor het welslagen van een project is een goede start essentieel. Voor de basisinformatie waren de gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg afhankelijk van een derden. Zo was het afgesproken. Een startmoment organiseren met veel partijen bleek echter lastig. Later is dat helemaal rechtgetrokken.</p> <strong><h2>Wat spreekt jullie het meeste aan?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines en Hans van Keeken:</strong> ‘Het basisrioleringsplan is een integraal plan dat separate deelplannen integreert. Tegelijkertijd zijn de vaak verouderde gegevens geactualiseerd. En, niet onbelangrijk, de resultaten van de modelstudies bevestigen de locaties met wateroverlast die vanuit onze praktijkervaring al bekend waren.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars:</strong> ‘Onze samenwerking is zonder meer plezierig verlopen. Extra tevreden zijn we met de ecologische toetsing die heeft plaatsgevonden door Waterschap Limburg. Dat was een nieuwe en waardevolle aanvulling. De maatregelen die nodig waren, zoals de aanleg van waterbuffers en het afkoppelen van regenwater van de riolering, zijn hierdoor nog eens extra bevestigd.’</p> <strong><h2>Lekker samengewerkt?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De samenwerking in de projectgroep was altijd plezierig en open. We zijn het niet altijd met elkaar eens geweest waardoor we af en toe stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben gevoerd. Daar zijn we altijd goed uitgekomen.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een enkele keer had ik het gevoel dat de doorlooptijd van het rekenwerk wel wat lang duurde. Dat had vooral ook te maken met mijn verwachting dat dit met één druk op de knop zo klaar was. Na een heldere toelichting begrijp ik dat het in de praktijk natuurlijk niet zo makkelijk is.’</p> <strong><h2>En nu, klaar is Kees?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Hans van Keeken: ‘</strong>Met het Basisrioleringsplan hebben we nu een actuele lijst van goede basisgegevens en daarop gebaseerde technische uitvoeringsmaatregelen. Dit is uitstekende input om in het kader van ons Gemeentelijk Rioleringsplan verantwoorde beleidskeuzes te maken over prioriteiten en investeringen. Bij het basisrioleringsplan gaat het om een beoordeling van het functioneren van de riolering, in het gemeentelijk rioleringsplan worden het beleid en de kostendekking vastgelegd. Ons huidige Gemeentelijke Rioleringsplan loopt tot en met 2021. Het zou mooi zijn als de herijking van het Gemeentelijke Rioleringsplan zou kunnen samenvallen met een update van het Basisrioleringsplan.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De basisgegevens zijn nu in orde. We adviseren de gemeente Weert om die gegevens te blijven verzamelen en actueel te houden. Niet nu achteroverleunen en over tien jaar weer opnieuw beginnen.’ </p> <strong><h2>Nazorg en follow up</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">WBL en de gemeente Weert hebben niet alleen samengewerkt in het kader van het Basisrioleringsplan maar werken ook samen op andere vlakken zoals het beheer van de gemalen. Alle vier gespreksdeelnemers zijn het roerend met elkaar eens dat de samenwerking nog beter benut kan worden. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een wat intensiever contact, ook buiten het project om, zou ik op prijs stellen. Heel concreet: twee keer per jaar een uurtje met de benen op tafel de stand der dingen nog eens met elkaar doornemen. Zo van "waar staan we, hoe loopt het en wat kunnen we verder nog voor elkaar betekenen". Samenwerking is ook een voortdurend groeiproces.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Dirk Smolenaars:</strong> ‘Om de gezamenlijkheid en de samenwerking te borgen gaan we nieuwe impulsen geven aan ons relatiebeheer. Begin volgend jaar starten we met een relatiemanager. Zo willen we de nazorg én de follow-up gaan garanderen.’</p><p align="LEFT" dir="LTR"> </p><span><blockquote class="green"> “...samenwerking borgen en nieuwe impulsen geven...” </blockquote></span><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong> </strong></font>2018-12-17T23:00:00Z
Waterinnovatieprijs 2018 voor Superlocalhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterinnovatieprijs-2018-voor-Superlocal.aspxWaterinnovatieprijs 2018 voor Superlocal<p>​Het project Superlocal heeft de Waterinnovatieprijs 2018, in de categorie circulaire economie, gewonnen. De prijs is verleend voor de gesloten waterkringloop, waar WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML samen aan werken binnen het project. </p><p>Het duurt nog even voor de schop de grond in gaat voor de gesloten waterkringloop. Maar ook de 'papieren' versie van het project kon de jury al bekoren. De prijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, is een prachtige stimulans om door te gaan op weg naar de uitvoering.</p> <strong></strong> <h2>Van drinkwater tot zwart water</h2><p> Voor de gesloten waterkringloop in Superlocal werken WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML nauw samen. In de gesloten waterketen krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten tot waswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.</p><h2>Superlocal</h2><p> De gesloten waterkringloop maakt deel uit van het project Superlocal. Daarin wordt een buurt met galerijflats in de Kerkraadse wijk Bleijerheide getransformeerd in een buurt met verschillende typen appartementen in een volledig hergebruikte en gerenoveerde flat en grondgebonden woningen met duurzame voorzieningen. Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van alle kwaliteiten, waarden en materialen die reeds voorhanden zijn. De gesloten waterketen zorgt ervoor dat ook het water in de wijk in de toekomst duurzaam gebruikt en hergebruikt wordt.<br> </p><table width="100%" class="ms-rteTable-4" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-4"><th class="ms-rteTableHeaderFirstCol-4" rowspan="1" colspan="1" style="width:100%;"><p><strong>​</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" lang="N"><span aria-hidden="true"></span><strong>Juryoordeel: </strong><br><br></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">Dit is het toonbeeld van het bestrijden van een weerbarstig en actueel probleem</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">(waterverspilling) met een volledig circulair wapen. Hoewel de producten niet heel </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">innovatief zijn, scoort de integraliteit op deze schaal bij de jury heel hoog. Het project is </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">een perfecte proeftuin om de toepassing in een echte woonwijk te testen en daarvan te </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">leren. De potentie voor grootschalige toepassing in de toekomst is groot.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Hans Oosters Voorzitter Unie van Waterschappen</em></span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Lidewijde Ongering : Secretaris Generaal van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat</em></span></p></th></tr></tbody></table><p><br> </p><div class="videoWrapper"> <iframe width="560" height="349" align="middle" src="https://www.youtube.com/embed/lYzAc79iqkE" frameborder="0"></iframe> </div><p> </p><p> </p><p> </p> 2018-12-02T23:00:00Z
Nominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018https://www.wbl.nl/Paginas/Nominatie-SuperLocal-Waterinnovatieprijs-Circulaire-Economie-2018.aspxNominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018<p><strong style="color:#0072c6;">SUPERLOCAL</strong> is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project. In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg) gewerkt aan een gesloten waterkringloop. </p><span lang="N"><h2>Doelstelling gesloten waterketen</h2><p>Doelen zijn verminderen van wateroverlast bij extreme neerslag; waterbesparing; energiebesparing en terugwinning van energie en nutriënten uit zwartwater en natuurlijkere, efficiëntere en daarmee goedkopere zuivering.</p><h2>Drink-, grijs- en zwartwater</h2><p>De waterpartijen werken komende jaren nauw samen aan een gesloten waterketen, waarbij hemelwater een tweede en zelfs een derde leven krijgt. Dat hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak wordt gezuiverd tot grijswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwartwater. Via vergisting ontstaat hieruit biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte voor de woningen en hoogwaardige meststof.  </p></span><h1 style="text-align:center;">STEM NU!</h1><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR" style="text-align:center;"><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><a href="https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/</font></span></span></a></p><p> </p>2018-10-03T22:00:00Z
Innovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.https://www.wbl.nl/Paginas/Innovation-Expo-Rotterdam---4-oktober-a-s.aspxInnovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.<p>​<font face="Arial"><em><strong>In Kerkrade-Oost krijgt de oude flatwijk Bleijerheide een metamorfose. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project.</strong></em> </font></p><font face="Arial"><p align="LEFT" dir="LTR">In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, Waterleidingmaatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de waterkringloop gesloten.Op 4 oktober aanstaande nemen we deel aan de Innovation Expo in Rotterdam en visualiseren daar de gesloten waterkringloop. Ook de andere partners zijn daar vertegenwoordigd. Aanmelden kan via <a href="http://www.superlocal.eu/">superlocal.eu</a>. We hopen u te mogen begroeten. Vergeet vooral niet uw uitnodiging mee te nemen! </p><em><p align="LEFT" dir="LTR"><br>Meer info: klik <a href="/Documents/2018-02-01%20-%20H2O%20-%20Renovatiewijk%20sluit%20waterkringloop%20februari%202018.pdf">hier </a>voor artikel in H<sub>2</sub>O</p></em></font>2018-09-12T22:00:00Z
Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg-door-inzet-van-ruim-5-600-zonnepanelen-in-Hoensbroek.aspxVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroek<p>​<span lang="N">Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </span></p><p> Op 29 augustus jl. werden 4 zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek officieel geopend. In totaal 5.628 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw is voorzien. De verdere verduurzaming krijgt daarmee steeds meer gestalte. Het zonnepanelenproject is SDE+ gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door Volta Limburg. <br><br> Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg : "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van ca. 1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie. Daarmee dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota. Ook in 2018 hoort ons zuiveringstarief bij de laagsten in Nederland. Overigens zullen we met de uitvoering van andere verduurzamingsprojecten in 2020 al bijna 50% van ons energieverbruik opwekken. Het is onze ambitie om in 2025 volledig energie neutraal te zijn", zo besluit Bouts.<br> <br> Na Hoensbroek zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden voorzien van zonnepanelen. Gestart wordt in Zuid-Limburg, waarna de zonnepanelen op de installaties vanaf Gennep tot Susteren worden geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat begin 2019 op alle 17 installaties zonnepanelen hun mooie werk doen. Marcel Michiels, Volta Limburg: ‘Mooi om te zien en van dichtbij te beleven hoeveel werk Waterschapsbedrijf Limburg maakt van haar verduurzamingsdoelstellingen. Hiermee geven zij een krachtig statement af en zijn derhalve ook absoluut een voorloper in onze Limburgse markt. Volta Limburg en haar Solardivisie Volta Solar zijn blij en enthousiast dat wij aan deze duurzame ambities ons steentje hebben mogen bijdragen en wij kijken vooruit naar de volgende gemeenschappelijke uitdagingen’.<br><br> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Tot de realisatie van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekten we ruim 30% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Ik ben er trots op dat het eerste grote (deel)project hier in Hoensbroek nu is gerealiseerd: de toekomst ziet er zonnig uit!’<br></p><h2> Feiten en cijfers</h2><p> Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br> Draagt bij aan: reductie van 4.000 ton C02, komt overeen met het jaarlijks planten van circa 13.000 bomen<br> Aantal zonnepanelen gerealiseerd: 300 Kantoor Roermond, 50 rwzi Heugem, 5.628 rwzi Hoensbroek<br> Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000</p><p> </p><p>Klik <a href="/Documents/2018-08-29%20-%20De%20Limburger%20-%20Limburg%20is%20vier%20zonneweides%20rijker.pdf">hier </a>voor de publicatie in De Limburger</p>2018-08-29T22:00:00Z
Raamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Raamcontracten-van-Waterschapsbedrijf-Limburg.aspxRaamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburg<h2>Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerken nieuwe stijl<br></h2><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. "Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en bedrijfsleven te bundelen geeft</em><em>  </em><em>WBL invulling aan de marktvisie</em><em>  </em><em>'De Waterschapsmarkt van de toekomst'," vertelt Michel Bouts, Bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off heeft plaatsgevonden op 5 juli.</em></p><h2>Noodzaak voor een andere manier van werken</h2><p>Bedrijven die de handen ineenslaan, kunnen een potentieel benutten dat groter is dan de som der delen. Vanuit deze gedachte is de nieuwe aanpak ontstaan. Maatwerk, maatschappelijke waarde, project overstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel zijn kernwoorden. De aanleiding? Waterschapsbedrijf Limburg staat voor grote opgaven in het waterbeheer. Door de jaren heen is er een werkwijze ontstaan waarbij de opdrachtgever definieert wat er gebouwd moet worden en via aanbestedingen opdrachten gunt aan een aannemer. Dit proces kenmerkt zich door een beperkte interactie tussen betrokken partijen over de producten die de opdrachtgever nodig heeft om de bedrijfsvoering optimaal te laten lopen tegen de laagste netto kosten.  Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat er vele tenderkosten gemaakt moeten worden met beperkte kans op een opdracht. De ruimte voor innovatie is beperkt, de ontwerpkosten worden dubbel gemaakt en we leren nauwelijks van onze successen en tekortkomingen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Bundel krachten met aannemers. Dan kun je elkaar over en weer betrekken en bouwen aan beter samenwerken. Bij voorkeur in bouwteamverband. Het is een intensief traject geweest om tot deze raamovereenkomsten te komen. Maar deze aanpak brengt ons en onze partners verder.</p><h2>Marsroute</h2><p>Bij aanbesteden lag traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat. Hoe kom je tot een nieuwe inkoopstrategie? We hebben een marktontmoeting georganiseerd. Hier zijn ideeën uitgewisseld. Via workshops hebben we ons binnen WBL een beeld gevormd van onze wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten. </p><p>Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. Wij hebben twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Met open vragen, cases en interviews zijn drie uitstekende partijen per perceel gecontracteerd. Voor meerdere jaren.</p><h2>Enthousiasme</h2><p>Anders werken vraagt om een andere vorm van aanbesteden. Met raamovereenkomsten geef je het goede voorbeeld. Deze aanpak brengt het beste in mensen naar boven. Samen de schouders eronder, een gemeenschappelijk doel: dat leidt tot positieve energie en synergie. Je krijgt kruisbestuiving. Dat heb je nodig. Want innovatie vraagt niet naar de bekende weg. Maar naar de onbekende. Iedereen is enthousiast. De leveranciers. En de mensen van WBL.</p><h2>Ambitie</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg werkt duurzaam aan schoon en ecologisch gezond water. Daarvoor moet regelmatig gebouwd en verbouwd worden. Maar tijdens de verbouwing gaat de waterzuivering gewoon door. Dat vraagt om voorbereiding, samenwerking en afstemming. Michel Bouts "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. En het werkt. We zijn nu bezig om de contracten te implementeren. Performance, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed worden. Zo kunnen we onze ambities waarmaken. En samen alles uit water halen. Samen met onze leveranciers!"</p><h2>Kick Off  5 juli</h2><p>Het voorwerk is gedaan. Nu gaat het echte werk beginnen. Uniek was de kick off op 5 juli. Daarbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Iedereen is er klaar voor. Hier zijn de partijen bijeen die ons overtuigd hebben de juiste partners te zijn.</p><h2>Samen</h2><p>Michel Dijk, Directeur ADS Groep B.V.: "Op initiatief van en samen met WBL gaan we geschiedenis schrijven, de start van herstel naar een gezonde en duurzame bouwkolom." Remco Hoeboer, directeur Mobilis | TBI, onderschrijft zijn woorden: </p><p>"Het langdurige karakter van de samenwerking maakt het mogelijk om project overschrijdend te leren. Op deze wijze zullen wij samen maximale maatschappelijke waarde kunnen creëren voor schoon en ecologisch gezond water."  Geert van den Heuvel, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf "Samen geven wij  versnelling en meerwaarde aan het proces wat zal leiden tot een optimaal resultaat voor alle partijen. Siebe van Oosterbaan, directeur Croonwolter&dros| TBI : "Vanuit de keten werken we aan maximale integrale beperking van risico's en maximale verzilvering van kansen." Geert van den Heuvel,  directeur van den Heuvel aannemingsbedrijf BV "In deze nieuwe samenwerking voelen we ons een gelijkwaardige partner en dat schept vertrouwen. Door wederzijds vertrouwen kunnen we op een open manier de kennis delen, frisse ideeën inbrengen en van elkaar leren gedurende deze samenwerking". Martin den Otter, G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, citeert Henry Ford en besluit in stijl: "Samenkomen is een begin; Samenblijven is vooruitgang; Samenwerken is succes."</p><h2>De deelnemende partijen </h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3" style="width:33.33%;"><strong>Multidisciplinaire realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">​ ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Algemeen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Mobilis B.V. + Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Eliquo Water & Energy B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3"><strong>Technische realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 1 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Gemalen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Kanters B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van der Linden Pomptechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 2 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Leidingen en civiele techniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">GW Leidingtechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 3 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Werktuigbouw ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ADS Groep B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 4 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Elektrotechniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hoppenbrouwers Techniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Modderkolk Projects & Maintenance B.V.</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p>2018-07-05T22:00:00Z
Samenwerkingsovereenkomst water regio Parkstadhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerkingsovereenkomst-water-regio-Parkstad.aspxSamenwerkingsovereenkomst water regio Parkstad<p>​In de regio Parkstad is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waaraan alle waterpartners, acht gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg deelnemen. Door samen te werken willen de partijen kosten verminderen, de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen door elkaar te ondersteunen of te vervangen. Voor de inwoners van Limburg betekent de samenwerking dat de riool- en zuiveringsheffingen laag blijven. </p><p>Voor inwoners is riolering vaak een onzichtbaar, maar vanzelfsprekend gegeven. Het zit onder de grond en het werkt gewoon. Wat veel mensen niet weten, is dat er een complexe wereld achter schuil gaat. Het managen van water vraagt grote investeringen van de overheid. Denk aan zaken als klimaatverandering (intensievere regenbuien), onderhoud en vervanging van riolen, het voorkomen van wateroverlast en het overstorten van vies rioolwater op straat en in kwetsbare beken. Met het aangaan van de samenwerking willen de deelnemende partijen ervoor zorgen dat de regio Parkstad de komende jaren verzekerd is van een kwalitatief goed rioolstelsel en een betaalbaar rioolbeheer. Ook wil de regio Parkstad haar omgeving geschikt maken voor het veilig opvangen van extreme neerslag en het vinden van oplossingen voor langdurige droogte en hitteproblemen. </p><p>De overeenkomst bevordert ook de regionale samenwerking in Parkstad op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit najaar start de regio met een publiekscampagne "waterbewust Parkstad", waarbij in 2019 ook de inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een afkoppelregeling.</p>2018-07-02T22:00:00Z
Innovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor Chemelothttps://www.wbl.nl/Paginas/Innovatieve-ontwerpstudie-naar-duurzame-opties-voor-koel--en-proceswater-voor-Chemelot.aspxInnovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor Chemelot<p><em>Utility leverancier USG Industrial Utilities, technologiepartner Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben het startsein gegeven voor een innovatieve ontwerpstudie naar duurzaam waterbeheer. De partijen onderzoeken de mogelijkheden om effluent, afkomstig van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), geschikt te maken voor koel- en proceswater voor industriepark Chemelot. Met deze studie wordt naar alternatieven gekeken om de afhankelijkheid van Maaswater uit het nabijgelegen Julianakanaal te verminderen en hergebruik van water verder te stimuleren. Het unieke aspect hiervan is de integratie van communale en industriële waterketens en de toepassing van duurzame technieken. Naar verwachting zijn de uitkomsten van deze ontwerpstudie aan het einde van dit jaar bekend.  </em></p><p>Uit de waterbeschikbaarheidsmodellen van de overheid (Deltaprogramma Zoetwater) blijkt dat klimaatverandering in de toekomst (2050) kan gaan leiden tot een toename van waterstress in de regio Limburg. Waterstress houdt in dat de vraag naar zoetwater groter is dan de beschikbaarheid. Daarnaast gaat een lage waterafvoer van de Maas gepaard met een afnemende waterkwaliteit in het Julianakanaal waardoor de koeltorens en de demiwaterfabriek (die kanaalwater demineraliseert) met een lagere efficiency gaan opereren. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin waterstress kan optreden, zoekt Chemelot naar alternatieven om de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal te verminderen. Dit is, in combinatie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen (<a href="http://www.chemelot.nl/duurzaamheid"><span style="text-decoration:underline;">www.chemelot.nl/duurzaamheid</span></a>) de basis van de ontwerpstudie die de vier partijen in gezamenlijkheid gaan verrichten. </p><h2>Duurzaam waterbeheer</h2><p>´Chemelot wil graag invulling geven aan duurzaam waterbeheer, waarbij enerzijds efficiënt moet worden omgegaan met het beschikbare water en anderzijds de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal vermindert. Effluent van de IAZI, aangevuld met effluent van RWZI's, kan fungeren als een duurzame waterbron die altijd beschikbaar is en geen last heeft van klimaat gerelateerde waterstress´, vertelt Sonny Schepers, senior Sustainability Engineer van USG Industrial Utilities. ´Daarnaast is het hergebruiken van effluent een voorbeeld van een circulaire oplossing waarbij een reststroom van de ene partij wordt ingezet als grondstof voor een andere partij. Hierdoor vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen. Dit past in de duurzaamheidsvisies van Chemelot en Waterschapsbedrijf Limburg´, vult Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg aan. ´Een circulaire optie kan ook een bijdrage leveren aan vermindering van de restlozing uit de IAZI zuiveringsinstallatie naar de Maas. Bij lage waterafvoer van de Maas heeft dit een positief effect op de waterkwaliteit in de Maas´, zo besluit René Borman, verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering binnen Sitech Services.<br><em> </em></p><h2>Continuïteit garanderen </h2><p>´Het op peil houden en bewaken van de waterproductie vraagt om veranderingen, vernieuwingen en innovaties´, vertelt Arjen van Nieuwenhuijzen, ontwerpleider duurzame watertechnologie van Witteveen+Bos aan. ´Om dat te bereiken zijn samenwerking, partnerships en een andere manieren van denken en handelen nodig. Want alleen door anders te redeneren, elkaar te prikkelen en verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor de steeds urgenter wordende waterstress. Met name circulair denken en ontwerpen is daarbij essentieel. De studie richt zich ook op stakeholderbelangen, omgevingsaspecten, maatschappelijke impact en de juridische mogelijkheden. Zonder juridische dekking en maatschappelijke acceptatie is elk technisch ontwerp onbruikbaar. De ontwerpstudie wordt uitgevoerd middels een innovatieve integrale ontwerpmethode van Witteveen+Bos waarbij uitgegaan wordt van zeven duurzame ontwerpprincipes. We verwachten dat deze innovatieve ontwerpstudie waardevolle inzichten zal bieden in mogelijkheden die hieraan een bijdrage kunnen leveren.´</p><p>Meer weten over de 7 duurzame ontwerpprincipes? Kijk op <a href="https://vimeo.com/208119433"><span style="text-decoration:underline;">https://vimeo.com/208119433</span></a></p>2018-06-04T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRahttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-genomineerd-met-Internet-of-Things-oplossing-LoRa.aspxWaterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRa<p>De beste Internet of Things-oplossingen uit de Nederlandse praktijk op passende wijze in het zonnetje zetten. Dat is het doel van de IoT Awards voor de beste cases op het gebied van Internet of Things. Met  de  IoT en Big Data oplossing voor de monitoring van afvalwater naar de transportstelsels van de waterschappen (LoRa) heeft Waterschapsbedrijf Limburg een nominatie in de categorie Industry. En zit dus bij de 3 laatste 3 in deze categorie.  24 mei worden de IoT Awards uitgereikt.</p><p>Natuurlijk hopen wij te winnen met LoRa: Een slimme oplossing voor het beheer van kleine gemalen van gemeenten. Lees meer over onze inzending. <br></p><h2>Slimme Internet of Things oplossing voorkomt natte voeten bij burgers bij storing gemeentelijk gemaal</h2><p><br>In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om de waterketen slimmer en goedkoper te beheren, waardoor de kosten voor de burger dalen. Daarvoor is nieuwe, slimme technologie nodig. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is een apparaatje waarmee waterbeheerders op afstand de werking van kleine rioolgemalen kunnen bewaken, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LoRa-netwerk van KPN. </p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Als er iets mankeert aan zo'n pompgemaaltje krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. Deze kleine gemalen hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. </p><p><strong>Op afstand bewaken</strong></p><p>De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg, watertechnologiebedrijf Xylem en KPN. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Het apparaatje geeft de storingsinformatie door via LoRa, een nieuw goedkoop en draadloos netwerk, geschikt voor Internet of Things-communicatie. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren. </p><p><strong>Automatisch een signaal</strong></p><p>'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal in onze Centrale Regelkamer. De storing kan meteen opgelost worden, nog voordat overlast ontstaat. Ook dure reparaties worden zo voorkomen.'</p><p>Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><p><strong>Aantrekkelijk kostenplaatje</strong></p><p>'Het grote voordeel van LoRa is het aantrekkelijke kostenplaatje', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem. 'Voor 1 euro per maand per gemaal zorgt KPN dat we een stabiele verbinding hebben met het gemaal. Ter vergelijking: verbinding leggen via GPRS kost zo'n 6 euro per gemaal. Met LoRa kunnen nu dus duizenden kleine gemalen in buitengebieden tegen lage kosten aangesloten worden op centrale monitoringssystemen.'</p><p>'Geen onnodige natte voeten meer, de kwetsbaarheid van het rioolstelsel vermindert en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg deze innovatieve wateroplossing. 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen.'</p><p><br>We zijn blij met de nominatie en hopen natuurlijk 24 mei tot de prijswinnaars te horen!</p><p>Klik <a href="https://youtu.be/yu-6YStossY">hier </a>voor de film</p>2018-05-16T22:00:00Z
Rwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rwzi-Simpelveld-op-zondag-3-juni-aanstaande-open-voor-publiek.aspxRwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiek<p>​Op zondag 3 juni vindt er van 11.00 tot 17.00 uur een mooi evenement plaats in Simpelveld. De IVN Regio Maas en Mergelland, Stichting Culturele Evenementen Simpelveld / Bocholtz en Puur Weijers & Weijers, bedenkers van unieke momenten, zetten die dag voor publiek  een 'Beleefroute' uit op het gebied van natuurbeleving en cultuuruiting. De wandelroute kent vele verrassingen en  is gratis toegankelijk. Het start- en eindpunt is bij Cultuurcentrum 'De Klimboom' in Simpelveld, dr. Ottenstraat 46. Onderweg kan men genieten van gevarieerde doe-activiteiten op het gebied van natuureducatie. Maar ook van de werken van diverse beeldende kunstenaars. Voorts zal live muziek  het evenement een extra dimensie geven. Op de route zullen uiteenlopende thema's worden belicht. Denk hierbij aan maatschappelijk verantwoord leven, milieuvriendelijkheid, ecologische waarden, natuureducatie, duurzaamheid enzovoort. Ook onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld is die dag geopend voor publiek. Van 11 tot 17 uur geven een aantal medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg rondleidingen over het terrein en informeren bezoekers over onze modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst. Ook zal onze toiletjuffrouw die dag weer haar opwachting maken. In een stand op de toegangsweg naar de zuiveringsinstallatie zal zij jong en oud weer vermaken met haar ludieke optreden, waarin zij duidelijk maakt 'wat er allemaal niet in het riool mag. De 'Beleefroute' in Simpelveld belooft een must voor iedere iedere natuur- en cultuurliefhebber te worden. Overigens zal het evenement bij slecht weer geen doorgang vinden. Dit zal dan een dag van tevoren op de facebookpagina van 'cultuur puur natuur' worden gecommuniceerd. Maar we hopen natuurlijk dat de weergoden ons gunstig gezind zijn!</p>2018-05-13T22:00:00Z
Blauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Blauwe-Ticket-Dagen---Ontdek-WML’s-Waterfabriek-.aspxBlauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriek<p>​Benieuwd hoe de WaterMakers van Limburg kraanwater maken? Interesse om een bezoekje te brengen aan WML's Waterfabriek? Zin om te ontdekken, te leren en te proeven? Kom dan in de meivakantie naar de Blauwe Ticket Dagen in Beegden. Op dinsdag 1 en donderdag 3 mei aanstaande opent Waterleiding Maatschappij Limburg voor een selecte groep bezoekers een paar uur haar deuren. Kortom: dit is een perfect en uniek familie-uitje. </p><p>Niet iedereen mag overigens de WML Waterfabriek in. Er gelden namelijk strenge toegangseisen, want de drinkwatersector behoort tot de vitale sector. WML wil Limburgers laten zien hoe écht Limburgs water wordt gemaakt. Ons kraanwater is heel gewoon en vanzelfsprekend, maar ook heel bijzonder. Nergens ter wereld wordt er zoveel zorg besteed aan het drinkwater als hier. Daarom organiseert  WML zogenaamde Blauwe Ticket Dagen. En Waterschapsbedrijf Limburg is die dagen ook van de partij. Onze toiletjuffrouw laat kinderen en hun ouders op ludieke wijze zien en leren 'wat er niet in het riool mag'.  Immers, vervuiling aan de bron voorkomen scheelt jaarlijks miljoenen euro's. Jong geleerd, is oud gedaan. Het beloven mooie en leerzame dagen te worden! Voor meer informatie: ga naar de website van Waterleiding Maatschappij Limburg: <a href="http://www.wml.nl/"><span style="text-decoration:underline;">www.wml.nl</span></a></p>2018-04-23T22:00:00Z
Is je tuin 'Waterklaar'?https://www.wbl.nl/Paginas/Is-je-tuin-Campagne-'Waterklaar.aspxIs je tuin 'Waterklaar'?<p>​Voorjaar, maak je tuin Waterklaar! Het is tijd om aan de slag te gaan en gebruik te maken van de subsidieregeling. Een groene tuin, minder wateroverlast én meer hergebruik van regenwater. Dat willen we toch allemaal?</p><p>Kijk snel op <a href="http://www.waterklaar.nl/">www.waterklaar.nl</a>. </p>2018-04-19T22:00:00Z
Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooie-resultaten-en-beloften-voor-toekomst-Schone-Maaswaterketen.aspxMooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen<p><strong>Woensdag 4 april zijn de resultaten van het project Schone Maaswaterketen gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst 'Beloften voor de toekomst'. Vanwege de mooie en bruikbare resultaten en de unieke samenwerking hebben de bestuurders van de dertien Maaswaterketenpartners hun steun uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. </strong></p><p>De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de maaswaterketenpartners in 2016 gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.<strong> </strong>Voor de watersector is aandacht voor opkomende stoffen, zoals geneesmiddelen en industriële verontreinigingen cruciaal. Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg  "Micro verontreinigingen worden slechts deels verwijderd  door de huidige RWZI's en komen via die weg in het oppervlakte water terecht en daarmee in de bron voor drinkwater.  PACAS (poederkool dosering in actief slib) biedt mogelijkheden om op relatief goedkope wijze en korte termijn dit  probleem aan te pakken. PACAS is zeer geschikt  voor de modulaire Verdygo bouwtechniek. Goed dat we dit project samen gestart zijn".  Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) maakte op 26 maart 2018 bij de Waterschapsdag heel duidelijk dat de waterkwaliteit beter moet. Samenwerking is hierbij essentieel. De watersector was al bezig en pakt meteen door. De resultaten van ons onderzoek zijn veelbelovend. Toch blijven wij ook andere partijen - van zorgsector tot farmacie en industrie - oproepen om maatregelen te treffen en te zorgen dat er steeds minder medicijnresten en andere microverontreinigingen in afvalwater terecht komen."</p><h2>​Resu​ltaten</h2><p>Op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland heeft onderzoek plaatsgevonden. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de toegepaste techniek betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwaterzuiveringen tegen relatief lage kosten. Voor alle rioolwaterzuiveringen (rwzi's) in het Maasstroomgebied is doorgerekend wat  toepassing van de techniek kan bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Het rapport met alle resultaten is te vinden op http://www.samenwerkenaanwater.nl/themas/schone-maaswaterketen/.</p><h2>​Beloften v​​oor toekomst</h2><p>De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen eindigt niet met het afronden van beide onderzoeken. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf, bestuurlijk ambassadeur Schone Maaswaterketen): "De resultaten zijn uitermate hoopgevend, maar er is nog veel werk aan de winkel. We willen de unieke en energieke samenwerking voortzetten en dit eind 2018 verankeren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met concrete doelen. Hierin staan vijf beloften voor de toekomst centraal: een schonere Maas, internationale samenwerking, actieve bronaanpak, optimalisatie van maatregelen en samenwerkende partners."  </p><p><br></p>2018-04-09T22:00:00Z
Finale Water Innovation Challengehttps://www.wbl.nl/Paginas/Finale-Water-Innovation-Challenge.aspxFinale Water Innovation Challenge<p><strong class="ms-rteStyle-Emphasis">Afgelopen dinsdag 27 maart 2018 was het zover: De spettende finale van de Water Innovation Challenge!</strong></p><p>De afgelopen maanden hebben Waterschapsbedrijf Limburg en WML via de Water Innovation Challenge jongeren van 8 onderwijsinstellingen uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor vier verschillende thema's binnen de waterkringloop. Deze vier thema's zijn: reststoffen, avondspits, afvalwater en transport. De inzendingen zijn terug te zien op <a href="http://www.waterinnovationchallenge.nl/"><span lang="NL" style="text-decoration:underline;">www.waterinnovationchallenge.nl</span></a>.</p><p>Tijdens interessante workshopdagen zijn studenten van diverse opleidingen met behulp van professionele begeleiding actief aan de slag gegaan om hun idee als businessplan, mock-up of prototype uit te werken. Dit heeft geresulteerd in uiteenlopende, creatieve oplossingen voor de watersector.</p><p>Afgelopen dinsdag heeft de finale plaats gevonden bij het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. Tijdens dit finale-event moesten de finalisten voor de laatste keer hun idee pitchen voor de voltallige vakjury. Vervolgens heeft de jury per thema één winnaar uitgeroepen en is er via de mobiele telefoon een publieksfavoriet gekozen. </p><p>De winnaars zijn als volgt: </p><ul><li>WML > Reststoffen - Mycofiltratie (Renée Janssen, Kelly Krauth, Eva Schonck, Armand Janssen & Kris Bankers)</li><li>WML > Avondspits - Melanie Kersten, </li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Afvalwater - Proposal on utilizing Waste Water for Agricultural Purposes (Tamisan Latherow)</li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Transport - Haske-transport (Iris Golsteijn & Julian Pijls). </li><li>De publieksfavoriet was Mycofiltratie dat ook het thema reststoffen heeft gewonnen. </li></ul><p>Naast een waardevolle ervaring en netwerkmogelijkheden zijn de winnaars naar huis vetrokken met mooie prijzen, waaronder kaartjes voor Pinkpop en een innovatiecheque om het concept bij Waterschapsbedrijf Limburg of WML door te ontwikkelen!</p><p><br><a href="https://youtu.be/wY2moF6dHOs" target="_blank">Video</a><br><a href="http://video.tvellef.nl/video/202/tvellef-studenten-presenteren-oplossingen-in-waterkringloop">Video TV Ellef</a><br></p>2018-03-28T22:00:00Z
Volta Limburg wint aanbesteding grootschalige zonnepaneleninstallatieshttps://www.wbl.nl/Paginas/Volta-Limburg-wint-aanbesteding-grootschalige-zonnepaneleninstallaties.aspxVolta Limburg wint aanbesteding grootschalige zonnepaneleninstallaties<p>​<em>Sinds de zomer van 2017 werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan de bedrijfsbrede toepassing van zonne-energie. In een pilot met kantoor Roermond en Heugem zijn 350 panelen geplaatst. Na de aanbesteding neemt Volta Limburg het hele traject onder haar hoede, van engineering tot service en onderhoud gedurende 15 jaar. Het project zal dit jaar nog worden opgeleverd. Het ambitieuze zonnepanelen project van Waterschapsbedrijf Limburg behoort tot de grotere projecten in Nederland en leidt tot een forse, kostenneutrale verduurzaming van het energieverbruik. Michel Bouts, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg "We dragen dus bij aan een beter milieu én besparen fors op onze energienota. Tegelijkertijd blijven we daarnaast ook in 2018 koploper voor wat betreft laagste zuiveringstarief in Nederland."</em></p><p>Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al een groot deel van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt. Dat gebeurt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee levert Waterschapsbedrijf Limburg een wezenlijke bijdrage aan de invulling van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in een convenant tussen Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen. </p><h2><strong>Extra milieuwinst</strong></h2><p>De doelstelling van het project is om maximaal 12,3% méér duurzame energie op te wekken. In totaal gaan ruim 35.000 zonnepanelen 8,5 miljoen kWh per jaar opleveren. De opdracht aan Volta Limburg gaat om plaatsing van het totale pakket zonnepanelen, inclusief het onderhoud en beheer voor een periode van 15 jaar. Het project wordt nog dit jaar afgerond. Vanaf mei start Volta Solar met de installatie van het eerste systeem in Venray.</p><p>Marcel Michiels, algemeen directeur Volta Limburg vertelt: "Volta Limburg is de afgelopen jaren druk doende geweest om haar positie als service organisatie op het gebied van CV en Warm Water toestellen verder uit te bouwen naar een full-service bedrijf op het gebied van volledige verduurzaming. De gewonnen aanbesteding bij Waterschapsbedrijf Limburg is een mooi voorbeeld van een kwalitatief uitdagend maar vooral prachtig Solarproject!" </p>2018-03-21T23:00:00Z
Samenwerking in de afvalwaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerking-in-de-afvalwaterketen.aspxSamenwerking in de afvalwaterketen<p>​<em>Gemeente Beek en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen in elkaar voor beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen</em></p><p>Gemeenten, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen. Binnen deze afvalwaterketen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater. De gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Het Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en zorgt daar voor zuivering van het afvalwater. Gemeente  Beek en  Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van gemalenbeheer. De overeenkomst werd getekend op 21 februari 2018.</p><p>Deze samenwerking levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit het nationaal Bestuursakkoord Water. Het gaat hierbij om het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer, alsmede het bijdragen aan het beheersen van de kostenontwikkeling. "In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst in de waterketen, die landelijk oploopt tot jaarlijks 450 miljoen euro in 2020",  zo zegt Michel Bouts van het Dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. "Samenwerking op het gebied van gemalenbeheer scoort positief op het gebied van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid. De voordelen vertalen zich uiteindelijk natuurlijk ook in de portemonnee van de belastingbetaler!"</p><p>Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat reeds een inhoudelijke samenwerking met de gemeenten Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. "De gemeente Beek sluit hierbij graag aan", zo laat wethouder Hub Hodzelmans weten. "Gezamenlijke rioleringszorg betekent optimaal gebruik maken van elkaars expertise. In ons geval specifiek gericht op het gebied van beheer en onderhoud van de gemalen. Een samenwerking die in velerlei opzichten loont!"</p><p>De pompen en gemalen zullen op termijn aangesloten worden op de centrale meet- en regelkamer in Roermond zodat deze op afstand 24/7 gemonitord kunnen worden. Michel Bouts: "Hiermee wordt een verdere stap gezet in de uitvoering van de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering. Ik noem de voordelen nog maar een keer: een hogere focus op het proces en daarmee kwaliteit, kostenbesparing het  afvalwatertransport en de afvalwaterzuivering, bundeling van specialistische kennis en verbeterde procesvoering, omdat snel en adequaat gereageerd kan worden bij storingen."<br></p>2018-02-20T23:00:00Z
Voor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!https://www.wbl.nl/Paginas/Voor-derde-jaar-op-rij-landelijk-laagste-zuiveringstarief!.aspxVoor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!<p>​Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is voor het derde jaar op rij het laagste van heel Nederland! Waterschapsbedrijf Limburg loopt voorop met de inzet van hightech, innovatieve en duurzame technieken voor het zuiveren van afvalwater. Dat doen we door onze bedrijfsprocessen doorlopend te verbeteren en te vernieuwen. Door steeds te innoveren kunnen we duurzaam werken tegen de laagste kosten. En dat komt ten goede aan de portemonnee van de Limburgse belastingbetalers. In 2018 kunnen we voor het derde jaar op rij het laagste zuiveringstarief bieden. "Ons zuiveringstarief van € 47,62 per vervuilingseenheid is voor het derde jaar op rij het laagste van Nederland! En alhoewel het wordt dringen in de voorhoede (9 waterschappen ontlopen elkaar niet veel) zijn we in vergelijking met het gemiddelde landelijke tarief nog altijd 16% goedkoper. Op begrotingsbasis komen wij  € 13,9 miljoen lager uit", aldus Michel Bouts,  Dagelijks Bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg. Het gemiddelde landelijke tarief bedraagt namelijk € 56,80 per vervuilingseenheid. </p><h2><strong>Schoon water, van levensbelang!</strong></h2><p>Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water voor zaken als drinken, douchen, het doorspoelen van het toilet, de afwas of de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat afvalwater wordt getransporteerd naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg. In totaal zuiveren deze installaties zo'n 150 miljoen m3 afvalwater per jaar. Het gezuiverde water stroomt terug in beken en rivieren. Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels die worden hergebruikt als brandstof.</p><h2><strong>Waar vindt u de zuiveringsheffing /verontreinigingsheffing</strong></h2><p>Iedereen die afvalwater afvoert op het riool (indirecte lozing), betaalt zuiveringsheffing. Deze belasting wordt opgebouwd uit vervuilingseenheden. Deze verschillen per huishouden en per bedrijf. In 2018 bedraagt het zuiveringstarief € 47,62 per vervuilingseenheid. Het bedrag is terugvinden op het aanslagbiljet 2018 van Waterschap Limburg, dat jaarlijks op de deurmat valt. Waterzuiveringsbedrijf Limburg is een dochter van Waterschap Limburg en daarom maken we samen een aanslagbiljet.  Naast de zuiveringsheffing staat op het aanslagbiljet ook de watersysteemheffing. Met dit geld betaalt het Waterschap Limburg het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, het onderhoud van de beken en de controle op lozingen.</p>2018-02-18T23:00:00Z
Waterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapskantoor-en-omgeving-vergroenen-en-verduurzamen.aspxWaterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamen<p>​Het waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Woensdag 7 februari presenteerde MTD Landschapsarchitecten uit Den Bosch de <a href="/SiteCollectionDocuments/Verduurzaming_ruwe%20schetsen.pdf" target="_blank">eerste ruwe schetsen</a>. Het waterschap onderzoekt de haalbaarheid en hoopt met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkomen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand en de omgeving en de ambitie om  water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert het waterschap waar nodig. De  Roermondse wethouder Fick en waterschapsbestuurder Michel Bouts zetten daarom hun handtekening onder een intentieovereenkomst voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te denken in de verdere uitwerking. Het waterschap rekent op een actieve betrokkenheid van de omgeving bij de realisatie van de plannen.  </p><h2>Meer groen  </h2><p>De gevels en daken van het kantoor worden voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert  in een groene laan met meer bomen. Het oude schoolgebouw aan de zuidkant van het plangebied gaat mogelijk plaatsmaken voor 200 groene parkeerplaatsen, voorzien van waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water de bodem in zakken. Dit ontlast het riool bij hevige buien.   </p><h2>Hergebruik water</h2><p>Het streven is om in de toekomst waterneutraal te zijn. Daarom denkt het waterschap ook na over opvang en hergebruik van regenwater en lokale zuivering van afvalwater in en om het kantoorgebouw. Michel Bouts, bestuurder bij Waterschap Limburg: "Afgelopen september is het waterschap verhuisd naar deze locatie in Roermond. We kozen toen al bewust, vanuit de duurzaamheidsgedachte, voor verhuizen naar een bestaand kantoorpand, in plaats van nieuwbouw. We hebben toen direct 300 zonnepanelen op het dak gelegd en extra isolerend glas geplaatst. Met de huidige plannen kunnen we onze duurzaamheidsambities verder realiseren om uiteindelijk energie- en waterneutraal te worden".  </p><p><a href="https://youtu.be/wj-vNUa3vDM" target="_blank">Reportage TV Ellef verduurzaming kantoor Waterschap Limburg</a></p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Verduurzaming_MVB20180207-172.jpg" alt="" style="margin:5px;width:350px;" /> </p>2018-02-07T23:00:00Z
Rioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamdhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rioolwaterzuiveringinstallaties-worden-verduurzaamd.aspxRioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamd<p>​<span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">De waterschappen in Nederland liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Het streven is 100% energieneutraliteit in 2025. Ook Waterschap Limburg houdt zich actief bezig met het thema duurzaamheid. Op het hoofdkantoor zijn al diverse maatregelen getroffen en ook de rioolzuiveringsinstallaties worden verduurzaamd, inclusief de rioolzuiveringsinstallatie in Panheel. Bestuurder Michel Bouts van Waterschap Limburg geeft een toelichting aan <a href="http://www.3ml.nl/gemist.php?id=6190">omroep 3ML</a>.</font></span></p>2018-01-25T23:00:00Z
Gooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!https://www.wbl.nl/Paginas/Gooi-geen-(frituur)vet-door-gootsteen-of-toilet,-maar-recycle-het!.aspxGooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!<p>​<strong>Limburgse gemeenten, waterschappen en waterleidingmaatschappij roepen inwoners op om overtollig (frituur)vet niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar weg te brengen naar een inzamelpunt. Zeker in de maand december gebruiken inwoners veel vet bij het bakken van oliebollen, fondue of gourmet. Recycle het vet, net als plastic, glas en oud papier. De schade, zoals verstopte riolen en verstoorde zuiveringsprocessen, kost de inwoners via de belastingen veel geld. </strong></p><p>Ook kleine olie- en vetrestjes die na het bakken of braden in de pan achterblijven, kunnen serieuze problemen in het riool opleveren. Limburg heeft zo'n 120 inzamelpunten voor gebruikt (frituur)vet. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor gebruikt vet. Op <a href="http://www.vetrecyclehet.nl/"><span style="text-decoration:underline;">www.vetrecyclehet.nl</span></a> kunnen mensen hun postcode intikken en vinden zo snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt.</p><h2>Verstoppingen</h2><p> De gemiddelde Nederlander gebruikt 4 kg frituurvet per jaar. Daarvan wordt 1,4 kilo thuis verbruikt en 2,6 kilo in de horeca. In de horeca wordt op dit moment al zo'n 95% ingezameld, via consumenten nog maar zo'n 20%. Landelijk zijn er tussen de 150.000 en 300.000 verstoppingen per jaar. De reiniging van een liter oliebollenvet kost de waterschappen alleen al € 2,80 en dat is het dubbele van de kostprijs van het vet in de winkel. Het vet stolt in het riool en zorgt voor honderden verstoppingen. Het verhelpen van die verstoppingen is een kostbare zaak. Door gebruikt vet in te leveren bij een inzamelpunt hoeven er minder kosten te worden gemaakt, hier heeft iedereen baat bij</p><h2>Van vet naar biobrandstof</h2><p><strong> </strong>Uit landelijk marktonderzoek van Intomart GFK 2012 blijkt dat één derde van de consumenten resten olie of vet uit te pan (warm of koud) nog steeds wegspoelt onder de kraan. Op jaarbasis is 18.000 ton gebruikt frituurvet beschikbaar om in te zamelen. Dit is biobrandstof voor 15.000 auto's per jaar. In het huidige verkeer kunnen hiervan met 5% bijmenging 300.000 auto's per jaar rijden.<br> Hiervoor hoeven gebruikers van (frituur)vet alleen het vet in de oorspronkelijke verpakking terug te doen en vervolgens naar een inzamelpunt te brengen. Vast frituurvet kun je eerst laten stollen in bijvoorbeeld een plastic fles en dan inleveren bij het inzamelpunt. </p><h2>Inzamelpunten</h2><p><strong> </strong>Het vet kun je op de gemeentewerf inleveren en bij steeds meer verenigingen, supermarkten en scholen. Op deze locaties staan gele kliko's, waar het vet in verzameld wordt. De kliko's worden opgehaald door recyclebedrijven die de oude oliën en vetten tot biobrandstof verwerken. Sport-, muziek- en buurtverenigingen kunnen meedoen en krijgen per liter ingezameld vet een vergoeding van het recyclebedrijf. Op de website <a href="http://www.frituurvetrecyclehet.nl/inleveren/nederland"><span style="text-decoration:underline;">www.vetrecyclehet.nl</span></a> vind je hierover  meer informatie.</p>2017-12-12T23:00:00Z
Innovatieve inspectierobot voor persleidingenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Innovatieve-inspectierobot-voor-persleidingen.aspxInnovatieve inspectierobot voor persleidingen<p>​Afvalwatertransportleidingen transporteren het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties en zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem. Bij falen kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Het beheer van afvalwatertransportleidingen zal de komende jaren, door de toenemende leeftijd van deze leidingen, en ook door de drukker wordende ondergrond, steeds meer aandacht vergen. <br> <br> Tot voor kort was er geen inwendige inspectietechniek beschikbaar die een persleiding van Asbest Cement (AC) met een hoge nauwkeurigheid over de gehele lengte kan inspecteren op de staat en conditie van de leiding.<br> <br> Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland, Acquaint B.V en Wetsus hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor asbest cement (AC) afvalwaterleidingen. Middels een intelligente inspectierobot wordt data gegenereerd waarmee de feitelijke restlevensduur van de leidingsystemen inzichtelijk gemaakt wordt.<br> <br> Hiermee kunnen we aan de slag met risico gestuurd onderhoud omdat we met deze nieuwe techniek rioolleidingen over de gehele lengte inwendig kunnen inspecteren op aanwezige faalmechanismen. Hiermee kan de staat en conditie van de leiding zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht. We verwachten hierdoor in de toekomst veel kosten te kunnen besparen.<br> <br> Het Proof of Concept is de afgelopen maanden bij de deelnemende waterschappen getest in een viertal persleidingen. Zowel tijdens voorbereiding, leidinginspectie in het veld en data analyse zijn opnames gemaakt, die je kunt zien in <a href="https://youtu.be/HgiQ4yy0ZvQ"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">bijgaande </font></span></a>film.<br></p>2017-12-12T23:00:00Z
Waterinnovatie op basis van LoRa-netwerkhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterinnovatie-op-basis-van-LoRa-netwerk.aspxWaterinnovatie op basis van LoRa-netwerk<span><blockquote class="green"> “dé sleutel tot efficiënter en goedkoper beheer van gemeentelijke rioolgemalen” </blockquote></span><p><strong></strong> </p><p><strong>Het onderhoud en beheer van gemeentelijke gemalen kan veel goedkoper en efficiënter dankzij een speciaal modem dat werkt op het draadloze LoRa-netwerk van KPN. Storingsinformatie komt automatisch op één punt binnen, natte voeten bij burgers worden voorkomen. De nieuwe techniek is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem.</strong></p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Gemeenten hebben er samen duizenden in beheer. Als er iets mankeert krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. De kleine drukgemalen zonder automatisering hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. Een storing treft zo vele omwonenden en betekent ook voor gemeenten een hoop gedoe.<br></p>Deze video geeft een impressie van hoe dat in z'n werk is gegaan.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YSyGMHST_00" frameborder="0"></iframe> </div><h2>Op afstand bewaken</h2><p> De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg dat op dit moment zo'n 700 gemeentelijke gemalen beheert en watertechnologiebedrijf Xylem. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken, kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Dit bestaat uit een storingssensor en een modem dat storingsinformatie automatisch doorgeeft via LoRa, een nieuw energie-efficiënt en draadloos netwerk van KPN. Dit betrouwbare Internet of Things-netwerk verbindt tegen lage kosten allerlei apparaten die weinig data gebruiken op grote afstand met elkaar. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren.</p><h2>Automatisch een signaal</h2><p> 'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Léon Verhaegen, senior projectleider ICT & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal. De storing kan meteen opgelost worden, we voorkomen hiermee onnodige natte voeten bij burgers.'</p><h2>LoRa zes keer goedkoper dan GPRS</h2><p> 'LoRa heeft een bijzonder aantrekkelijk kostenplaatje', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem. 'Voor 1 euro per maand per gemaal zorgt KPN dat we een stabiele verbinding hebben met het gemaal. Ter vergelijking: verbinding leggen via GPRS kost zo'n 6 euro per gemaal. Met het veel goedkopere LoRa kunnen nu dus honderden kleine gemalen in buitengebieden tegen lage kosten aangesloten worden op centrale monitoringssystemen.' </p><h2>Meer grip op water</h2><p> De nieuwe techniek is makkelijk implementeerbaar. Waterschappen en gemaalbeheerders die hun ICT-infrastructuur al goed op orde hebben, kunnen dit systeem er zo op aansluiten. Daarbij levert deze slimme wateroplossing een schat aan gegevens op die waterbeheerders helpt meer grip te krijgen op water. Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om in de toekomst snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><h2>Beter onderhoud en slimmer beheer</h2><p> 'Preventief onderhoud kun je budgetteren, calamiteiten niet', zegt ook Léon Verhaegen. 'Met de big data van gemalen kunnen waterbeheerders aan de slag om processen te verbeteren en preventief onderhoud in te regelen.' Dat vermindert de kwetsbaarheid van het rioolstelsel en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger.</p><h2>Bestuursakkoord Water</h2><p> 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg, de uitvinding. 'Deze oplossing sluit perfect aan bij de ambities uit het <a href="https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/"><span style="text-decoration:underline;">Bestuursakkoord Water</span></a>.' </p>2017-11-29T23:00:00Z
Waterinnovatie op basis van LoRa-netwerkhttps://www.wbl.nl/Paginas/Een-slimme-oplossing-voor-het-beheer-van-kleine-gemalen.aspxWaterinnovatie op basis van LoRa-netwerk<span style="text-align:center;"><blockquote class="green"> “dé sleutel tot efficiënter en goedkoper beheer van gemeentelijke rioolgemalen” </blockquote></span><p><strong></strong> </p><p><strong>Het onderhoud en beheer van gemeentelijke gemalen kan veel goedkoper en efficiënter dankzij een speciaal modem dat werkt op het draadloze LoRa-netwerk van KPN. Storingsinformatie komt automatisch op één punt binnen, natte voeten bij burgers worden voorkomen. De nieuwe techniek is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem.</strong></p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Gemeenten hebben er samen duizenden in beheer. Als er iets mankeert krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. De kleine drukgemalen zonder automatisering hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. Een storing treft zo vele omwonenden en betekent ook voor gemeenten een hoop gedoe.<br></p>Deze video geeft een impressie van hoe dat in z'n werk is gegaan.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YSyGMHST_00" frameborder="0"></iframe> </div><h2>Op afstand bewaken</h2><p> De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg dat op dit moment zo'n 700 gemeentelijke gemalen beheert en watertechnologiebedrijf Xylem. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken, kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Dit bestaat uit een storingssensor en een modem dat storingsinformatie automatisch doorgeeft via LoRa, een nieuw energie-efficiënt en draadloos netwerk van KPN. Dit betrouwbare Internet of Things-netwerk verbindt tegen lage kosten allerlei apparaten die weinig data gebruiken op grote afstand met elkaar. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren.</p><h2>Automatisch een signaal</h2><p> 'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Léon Verhaegen, senior projectleider ICT & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal. De storing kan meteen opgelost worden, we voorkomen hiermee onnodige natte voeten bij burgers.'</p><h2>LoRa zes keer goedkoper dan GPRS</h2><p> 'LoRa heeft een bijzonder aantrekkelijk kostenplaatje', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem. 'Voor 1 euro per maand per gemaal zorgt KPN dat we een stabiele verbinding hebben met het gemaal. Ter vergelijking: verbinding leggen via GPRS kost zo'n 6 euro per gemaal. Met het veel goedkopere LoRa kunnen nu dus honderden kleine gemalen in buitengebieden tegen lage kosten aangesloten worden op centrale monitoringssystemen.' </p><h2>Meer grip op water</h2><p> De nieuwe techniek is makkelijk implementeerbaar. Waterschappen en gemaalbeheerders die hun ICT-infrastructuur al goed op orde hebben, kunnen dit systeem er zo op aansluiten. Daarbij levert deze slimme wateroplossing een schat aan gegevens op die waterbeheerders helpt meer grip te krijgen op water. Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om in de toekomst snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><h2>Beter onderhoud en slimmer beheer</h2><p> 'Preventief onderhoud kun je budgetteren, calamiteiten niet', zegt ook Léon Verhaegen. 'Met de big data van gemalen kunnen waterbeheerders aan de slag om processen te verbeteren en preventief onderhoud in te regelen.' Dat vermindert de kwetsbaarheid van het rioolstelsel en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger.</p><h2>Bestuursakkoord Water</h2><p> 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg, de uitvinding. 'Deze oplossing sluit perfect aan bij de ambities uit het <a href="https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/"><span style="text-decoration:underline;">Bestuursakkoord Water</span></a>.' <br> </p>2017-11-29T23:00:00Z
Riool- en regenwater afvoeren zonder overlast: inwoners Horst aan de Maas profiteren van specialistische kennis Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Riool--en-regenwater-afvoeren-zonder-overlast-inwoners-Horst-aan-de-Maas-profiteren-van-specialistische-kennis-Waterschapsb.aspxRiool- en regenwater afvoeren zonder overlast: inwoners Horst aan de Maas profiteren van specialistische kennis Waterschapsbedrijf Limburg<p>Volgelopen putten, straten die blank staan, daar zit niemand op te wachten. Nu extreme buien steeds vaker voorkomen, staan partijen in de waterketen voor de uitdaging om natte voeten bij burgers te voorkomen. In het basisrioleringsplan dat Waterschapsbedrijf Limburg voor gemeente Hors aan de Maas gaat opstellen, staat hoe riool- en regenwater zonder overlast kunnen worden afgevoerd. </p><p>Door op dit vlak samen te werken willen de partijen slim gebruik maken van elkaars expertise bij het inrichten, beheren en besturen van de afvalwaterketen. Doelmatig, duurzaam en tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger. Waterschapsbedrijf Limburg heeft veel specialistische kennis en meetgegevens die ingezet kunnen worden om de gemeente klimaatbestendig te maken. Ook beschikt het bedrijf over de software die alle gegevens aan elkaar koppelt. </p><p>Beide partijen tekenden de overeenkomst voor het opstellen van het Basisrioleringsplan. Patrick van der Broeck, voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg 'In het basisrioleringsplan (BRP) wordt de werking van de riolering beschreven. In dit plan staat hoe riool- en regenwater zonder overlast kunnen worden afgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het rioleringsbeleid van de gemeente en de verwachtingen en wensen van de gemeente en het waterschap over de aanpak van wateroverlast.'</p><p>Wethouder Paul Driessen gemeente Horst aan de Maas 'Het basisrioleringsplan brengt in kaart waar knelpunten in de gemeentelijke riolering zitten waardoor er tijdens een hoosbui water op straat kan lopen. Dit kan komen doordat de put verstopt is, maar ook omdat verder op in het systeem het water niet voldoende snel afgevoerd wordt. Daarnaast heeft het riool overstorten bij watergang of beek. Het is belangrijk om te checken of het water dat in de beek geloosd wordt voldoet aan de gestelde wettelijke eisen (emissie eisen). Het Basisrioleringsplan brengt de bestaande situatie in beeld, geeft aan welke oplossingen er zijn. Doel is om efficiënte en zo goedkoop mogelijke maatregelen door te voeren zodat we de kosten, die worden doorberekend als belasting voor de burger, zo laag mogelijk houden.' Het plan zal eind 2018 gereed zijn.<br></p>2017-11-08T23:00:00Z
Start eerste editie Water Innovation Challengehttps://www.wbl.nl/Paginas/Start-eerste-editie-Water-Innovation-Challenge.aspxStart eerste editie Water Innovation Challenge<p><strong>Start eerste editie Water Innovation Challenge</strong><br><strong class="ms-rteFontSize-3"> <span style="color:#007dc5;">Gezocht: studenten met de beste ideeën voor waterinnovaties</span></strong><br> <br><strong>Op 1 november gaat ie van start: de Water Innovation Challenge (WIC). In deze challenge worden studenten uitgedaagd om mee te denken over de duurzame waterinnovaties van de toekomst. De Water Innovation Challenge wordt georganiseerd door Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in samenwerking met marketingbureau Soapbox.  </strong><br> <br>Waterschapsbedrijf Limburg en WML hebben grote ambities als het gaat om het verduurzamen van de waterketen in Limburg. Zoals meer grondstoffen en energie terugwinnen uit water. En installaties nog efficiënter gebruiken. 'Dat vraagt om echte innovatiekracht', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'De kracht van creatieve denkers die vanuit onderwijs, bedrijfsleven én overheid samenwerken aan succesvolle innovaties. Want innoveren doe je samen. En juist jongeren beschikken vaak over de frisse, onbevangen blik die we hierbij goed kunnen gebruiken.'</p><h2>Actuele vraagstukken</h2><p> De WIC wil samen met jong talent zo veel mogelijk uit water halen. Studententeams worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor actuele vraagstukken in de waterkringloop. Dat kan op het gebied van techniek zijn, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van bewust omgaan met water, grondstoffen en energie.</p><h2>Vier thema's</h2><p> De studententeams gaan in een periode van een half jaar aan de slag met het bedenken en uitwerken van hun innovatieve ideeën. Ze worden hierbij gecoacht door ervaren professionals uit de waterwereld. De teams kunnen kiezen uit vier concrete thema's:</p><ol><li>Hoe kun je meer uit je eigen afvalwater halen? (thema Waterschapsbedrijf Limburg)</li><li>Hoe kunnen we het riooltransportstelsel duurzamer inzetten door hiermee ook andere (afval)stromen te transporteren? (thema Waterschapsbedrijf Limburg)</li><li>Hoe en door wie kunnen onze reststoffen gebruikt worden als grondstoffen? (thema WML)</li><li>Hoe kunnen we beter omgaan met de avondspits in het gebruik van water. (thema WML)</li></ol><h2>Spannende competitie</h2><p> Het gaat een spannende competitie worden want de teams met de meest veelbelovende oplossingen gaan door naar de halve finale. Zij krijgen vervolgens de kans om door middel van workshops van experts hun innovatie nog verder uit te werken. De beste inzendingen per thema krijgen de kans om hun idee samen met experts van WML en Waterschapsbedrijf Limburg verder uit te werken en uiteindelijk te pitchen tijdens de finale. De allerbeste oplossing per thema wint naast de eer en ervaring ook een innovatiecheque om het idee mee uit te voeren. </p><h2>Meedoen?</h2><p> Meedoen kan! Je kunt je met jouw team inschrijven tot en met 22 december 2017 via het online platform waterinnovationchallenge.nl. Dit is dé kans om je kennis in te zetten in de praktijk en verder te ontwikkelen. En om je in de kijker spelen voor een (afstudeer)stageplek of baan binnen de waterketen. De komende weken zal Soapbox langsgaan bij verschillende onderwijsinstellingen om studenten uit te dagen om deel te nemen.</p><p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.waterinnovationchallenge.nl/">www.waterinnovationchallenge.nl</a> <br></p>2017-11-05T23:00:00Z
Slimme waterinnovatie voorkomt natte voeten bij burgershttps://www.wbl.nl/Paginas/Slimme-waterinnovatie-voorkomt-natte-voeten-bij-burgers.aspxSlimme waterinnovatie voorkomt natte voeten bij burgers<p><strong>In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om de waterketen slimmer en goedkoper te beheren, waardoor de kosten voor de burger dalen. Daarvoor is nieuwe, slimme technologie nodig. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is een apparaatje waarmee waterbeheerders op afstand de werking van kleine rioolgemalen kunnen bewaken, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LoRa-netwerk van KPN. </strong></p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Als er iets mankeert aan zo'n pompgemaaltje krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. Deze kleine gemalen hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. </p><h2>Op afstand bewaken</h2><p>De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg, watertechnologiebedrijf Xylem en KPN. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Het apparaatje geeft de storingsinformatie door via LoRa, een nieuw goedkoop en draadloos netwerk, geschikt voor Internet of Things-communicatie. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren. </p><h2>Automatisch een signaal</h2><p>'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal in onze Centrale Regelkamer. De storing kan meteen opgelost worden, nog voordat overlast ontstaat. Ook dure reparaties worden zo voorkomen.' Alhoewel noodstroom aanwezig is bij de gemalen, is het een prettig idee dat de gemaal monitoring terug kan vallen op batterij gebruik. En omdat LoRa devices weinig energie nodig hebben, hoef je jarenlang niet naar de batterij (en de gemaal monitoring) om te kijken.</p><p>Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><h2>Aantrekkelijk kostenplaatje</h2><p>'LoRa hardware is relatief goedkoop en ook de lage maandelijkse kosten van LoRa maken de business case positief', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem.</p><p>'Geen onnodige natte voeten meer, de kwetsbaarheid van het rioolstelsel vermindert en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg deze innovatieve wateroplossing. 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen.'</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify s4-wpActive" unselectable="on"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bjzY2NjHEHA" frameborder="0"></iframe> </div><p><br> </p>2017-10-30T23:00:00Z
Campagne geen prut in de put van starthttps://www.wbl.nl/Paginas/Campagne-geen-prut-in-de-put-van-start.aspxCampagne geen prut in de put van start<p>​Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. De campagne 'Geen prut in de put' is bedoeld om dit probleem onder de aandacht te brengen.</p><p>Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. Veel straatputten zijn niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Echte prut!</p><p>De campagne "geen prut in de put" loopt van 9 oktober tot en met 3 november. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg: het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg.</p><p>Josette van Wersch was gister namens Waterpanels Limburg te horen op L1 radio over deze campagne</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="540" height="303" src="/_layouts/15/videoembedplayer.aspx?site=f788c31201574387ad4da2071363fa6f&web=38bf960862a54dffa60791a5881353cf&list=600ed57d0624404496ca0bcd31910946&item=368&" data-duration="0"></iframe> </div><p> </p><p>Kijk op de campagnesite: <a href="http://www.geenprutindeput.nl/">www.geenprutindeput.nl</a> </p>2017-10-12T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg realiseert met zonnepanelen duurzame energie voor afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-realiseert-met-zonnepanelen-duurzame-energie-voor-afvalwaterzuivering.aspxWaterschapsbedrijf Limburg realiseert met zonnepanelen duurzame energie voor afvalwaterzuivering<p>​Met de oplevering van zonnepanelen op de daken van het kantoor in Roermond en op het dak van het bedrijfsgebouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heugem is de aftrap gegeven met de realisatie van een groot zonnepanelen project van Waterschapsbedrijf Limburg. Sinds 1 september huisvest in dit kantoor ook Waterschap Limburg, het moederbedrijf.  Met de inzet van zonnepanelen wordt het Limburgse afvalwater steeds duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Bestuurslid Michel Bouts: "Door inzet van zonnepanelen realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken."</p><p>Waterschapsbedrijf Limburg produceert jaarlijks 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. "De inzet van zonnepalen verduurzaamt ons energieverbruik kostenneutraal met 12,3%  en levert ook nog een netto kostenbesparing op van gemiddeld € 230.000 per jaar op. We dragen dus bij aan een beter milieu én we besparen een fors bedrag op onze energienota. Dat is een grote stap vooruit" aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.  </p><h2>Feiten en cijfers</h2><p>Aantal zonnepanelen: 33.000<br>Energieproductie: 8.570.000 Kwh per jaar <br>Aandeel duurzame opgewekte energie: 12,3%<br>Totale investering  € 14.500.000</p><h2>Over Waterschapsbedrijf Limburg</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.<br></p>2017-09-07T22:00:00Z
Verdygo neemt Nereda® technologie van Royal HaskoningDHV op als vaste module in Verdygo zuiveringsconcepthttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-neemt-Nereda®-technologie-van-Royal-HaskoningDHV-op-als-vaste-module-in-Verdygo-zuiveringsconcept.aspxVerdygo neemt Nereda® technologie van Royal HaskoningDHV op als vaste module in Verdygo zuiveringsconcept<p><span lang="N">Royal HaskoningDHV en Verdygo BV gaan samen de Nereda® technologie ter beschikking stellen in internationale Verdygo installaties. Op 5 september 2017 tekenden Guus Pelzer, bestuurder Verdygo BV en René Noppeney, Global Director Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV een intentieverklaring tot samenwerking. Uitgangspunt van de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek is het op maat zuiveren van rioolwater tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Een Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallatie bestaat uit bovengrondse standaard modules die eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn. Zo kan flexibel worden ingespeeld op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen. Denk aan verplaatsing van locatie bij een veranderende marktvraag. Een Verdygo zuivering kent een relatief korte voorbereidings- en realisatietermijn en is gemiddeld 20 procent goedkoper dan een traditioneel gebouwde installatie. Ook kan een module worden tussen geschakeld bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van in fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Royal HaskoningDHV ontwikkelde voor Verdygo een module voor zuivering gebaseerd op de Nereda® technologie.<br><br> Deze door Royal HaskoningDHV gepatenteerde technologie zuivert afvalwater met bacteriën die korrels vormen en snel bezinken. Verdygo werkt met de duurzame technologie in de blue print Verdygo installatie in Simpelveld. René Noppeney: "We zijn er trots op dat onze Nereda technologie deel uitmaakt van het Verdygo concept. Verdygo zal deuren openen en meer mensen toegang geven tot duurzame sanitatie. Deze modulaire manier van werken, heeft de toekomst."<br><br> Michel Bouts, lid van de Raad van Commissarissen van Verdygo BV: "De Nereda technologie is als module goed in te passen in een Verdygo installatie. Het gebruik van chemicaliën is nihil, het energieverbruik ligt 30-50% lager en er is een veel kleiner bouwoppervlak nodig, wat leidt tot lagere kosten. Een uitstekende match dus met het Verdygo concept waar aandacht voor duurzaamheid, kosten en flexibiliteit centraal staan. De Raad van commissarissen steunt de samenwerking met internationaal onderscheidende bedrijven om op die wijze nog beter Nederlandse waterkennis te kunnen vermarkten."</span></p>2017-09-04T22:00:00Z
Forse milieuwinst bij SUPERLOCAL door slim (her)gebruik waterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Forse-milieuwinst-bij-SUPERLOCAL-door-slim-(her)gebruik-water.aspxForse milieuwinst bij SUPERLOCAL door slim (her)gebruik water<p>​<strong>Verantwoord omgaan met water is belangrijk. Bij het ambitieuze project SUPERLOCAL in Bleijerheide (Kerkrade-Oost) gaan partijen een stap verder. Het streven is gericht op een (bijna) gesloten waterkringloop, waardoor forse milieuwinst wordt geboekt. Dit past binnen de visie van duurzaamheid en recycling die bij SUPERLOCAL centraal staat: alle materialen die binnen het gebied vrijkomen worden opnieuw in het gebied gebruikt. Dit geldt ook voor water.</strong></p><h2>Integrale aanpak water</h2><p>Bij het project SUPERLOCAL werken de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad en HEEMwonen samen aan de toekomst van het gebied. Drie flats (300 woningen) maken plaats voor zo'n 125 sociale huurwoningen. Tevens wordt de mogelijkheid bekeken om circa 25 vrije sector- woningen / bouwkavels toe te voegen. </p><p>Voor het thema water schoven de waterexperts aan: drinkwaterbedrijf WML en Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van het Waterschap Limburg. Samen met gemeenten vormen zij de hele waterketen (van drinkwater tot gezuiverd afvalwater).</p><p>Michel Bouts, voorzitter dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: "Doel van de partijen is om de watervoorziening decentraal te organiseren en de waterketen toekomstbestendig te maken. Dus niet meer het water van elders halen, maar lokaal winnen en na gebruik zuiveren. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk de hoeveelheid afvalwater fors te verminderen, afvalwaterstromen te scheiden en energie en grondstoffen terug te winnen. Een mooi voorbeeld van werken met de omgeving, voor de omgeving." </p><p>Ria Doedel, directeur van WML: "WML participeert in dit project om te bepalen of decentrale technieken een aanvulling kunnen zijn op de huidige centrale drinkwatervoorziening, welke voldoet aan zeer hoge eisen met betrekking tot kwaliteit en leveringszekerheid. Volledige onafhankelijkheid van het drinkwaternet is in dit project niet in zicht, maar de gesloten waterkringloop kan zeker helpen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan perioden van hevige regenval of juist langdurige droogte, waarbij de opvang van hemelwater een dempend effect kan hebben op piekbelasting van zowel het rioolstelsel als het drinkwaternet."</p><h2>Vernieuwende technieken</h2><p>Bij een gesloten waterkringloop is een gebied volledig onafhankelijk van de externe drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur. Dit levert voordelen op voor het milieu en dringt het verbruik van energie, water en grondstoffen sterk terug. Voor het project SUPERLOCAL is een aantal varianten uitgewerkt om te kijken in hoeverre een gesloten waterkringloop haalbaar en wenselijk is, ook een variant met vernieuwende technieken per woning. We hebben gekeken naar de thema's energie, grondstoffen, beheer en onderhoud, juridisch, financiën en ook naar het draagvlak van bewoners. </p><p>De integrale wateraanpak heeft zowel betrekking op de woonomgeving als op de woningen. Tim Weijers (wethouder ruimtelijke ordening / openbare werken gemeente Kerkrade): "We zijn van plan<strong> </strong>een aantal aansprekende technieken te combineren. Er valt water in overvloed uit de lucht, waarom zouden we dat niet gebruiken? Zo kun je van regenwater drinkwater maken. Of je haalt diverse grondstoffen uit afvalwater. Door dit slim aan te pakken zijn minder leidingen en riolering nodig."</p><p>Marjo Vankan (directeur-bestuurder HEEMwonen): "Wat betreft de woningen denken we aan een voedselrestenvermaler in de keuken om extra energie te winnen en aan een warmtewisselaar op de douche. Daarnaast passen we waarschijnlijk vacuümtoiletten toe. Zo besparen we veel water. Het draagvlak onder de toekomstige bewoners vinden we belangrijk. Zij maken immers dagelijks gebruik van de voorzieningen. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners niet stijgen en dat het comfort en gebruiksgemak minimaal gelijk blijven. Door maatregelen en bewezen technieken slim te combineren, besparen we enorm veel water, boeken we flinke milieuwinst én we leren ervan. Daar is het ons om te doen."</p><p>Uitgangspunt is dat het plan in 2020 realiseerbaar is, het jaar dat de IBA-tentoonstelling plaatsvindt. </p><p><em>SUPERLOCAL is een project waarin de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA Parkstad nauw samenwerken aan de duurzame toekomst van Bleijerheide. Alle vrijkomende bouwmaterialen worden in het gebied zelf hergebruikt. Kijk voor meer informatie op: </em><a href="http://www.superlocal.eu/"><span style="text-decoration:underline;"><em>www.superlocal.eu</em></span></a><em>. </em></p><p><em>SUPERLOCAL is nu ook te vinden op Facebook!<br></em></p>2017-07-27T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg gaat energiegrondstof leveren voor ovens CBR Cementbedrijvenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-gaat-energiegrondstof-leveren-voor-ovens-CBR-Cementbedrijven.aspxWaterschapsbedrijf Limburg gaat energiegrondstof leveren voor ovens CBR Cementbedrijven<p>​Jaarlijks gaat Waterschapsbedrijf Limburg ca. 19.000 ton slibkorrels als energiegrondstof leveren aan CBR. Michel Bouts, lid van het dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg; "Met deze overeenkomst kan ook de komende 5-10 jaar het Limburgs slib als energiebron worden ingezet.<br><img class="ms-rtePosition-1" src="/Mediatheek/Nieuws/Slibkorrels.jpg" alt="" style="margin:10px 5px;width:220px;height:145px;" />In deze periode wordt onderzocht of er innovatieve manieren zijn voor slibreductie en duurzame manieren om nog meer grondstoffen uit het slib te halen. Theo Pluijmen, technisch directeur HeidelbergCement Benelux: "Voor CBR is het voordeel van de samenwerking dat we duurzaam kunnen werken en minder fossiele brandstoffen hoeven te gebruiken tijdens ons productieproces. Omdat het zuiveringsslib bestaat uit biomassa leveren we bovendien een positieve bijdrage aan het verminderen van de CO2 -uitstoot."</p><p>Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van het Waterschap Limburg, produceert gezuiverd afvalwater in 17 zuiveringsinstallaties in Limburg. Zo'n 150 miljoen m3 gezuiverd water per jaar tegen het laagste zuiveringstarief in Nederland. Dit water wordt weer uitgezet in Limburgse beken en rivieren. Daarnaast blijft als restproduct het zuiveringsslib over waaruit energie en grondstoffen worden gewonnen. In slibgistingstanks wordt het slib met behulp van bacteriën gedeeltelijk afgebroken en omgezet in duurzaam biogas. Met deze biogasproductie voorziet Waterschapsbedrijf Limburg voor 29% in haar eigen energiebehoefte. </p><p>Het restant van het slib van de zuiveringsinstallaties wordt gedroogd tot korrels in de slibdrooginstallatie in Susteren. De korrels worden vervolgens ingezet als duurzame energiegrondstof voor de ovens bij de cement industrie van CBR Cementbedrijven.<br></p>2017-07-23T22:00:00Z